Přeskočit na hlavní
Dvě osoby dívající se na notebook

Co jsou fúzní týmy a vývoj?

V souvislosti s tím, jak podniky v rámci své strategie digitální transformace zavádějí nové technologie, musí také vyhodnotit, jak interní týmy fungují a komunikují mezi sebou. Jen tak mohou zajistit úspěch digitální transformace.

Fúzní týmy budou nedílnou součástí této strategie. Pomohou zlepšit jak obchodní výsledky, tak uživatelské zkušenosti tím, že dodávají produkty a řešení rychleji a lépe splňují potřeby zákazníků a klientů.

Co jsou fúzní týmy?

Fúzní tým je multidisciplinární tým vývojářů, uživatelů a vedoucích pracovníků, kteří využívají své specifické disciplíny a odborné znalosti k tomu, aby pomohli vytvořit produkt, který je v souladu s jedním společným cílem. Spojením znalostí týmu s nejnovější technologií mohou fúzní týmy dodávat produkty a řešení rychleji a efektivněji.

V podstatě se jední o nový způsob práce vaší organizace. Fúzní týmy dohlížejí na projekt od začátku do konce, a používají tedy agilní strategii, protože pomáhají vytvářet každé řešení a integrovat jej do celkové digitální strategie. Tato agilní strategie vám umožňuje konzistentně testovat a upravovat řešení na základě potřeb uživatelů. Díky tomu jsou týmy schopny změnit plány, přeformulovat rozhodnutí a řešit kritické obchodní problémy, aniž by je přitom omezovaly organizační a finanční potíže. V tomto případě necháte týmům svobodu zvolit si, jak budou tyto problémy řešit.

S fúzními týmy se můžete více soustředit na konečné výsledky, než na čas, úsilí a peníze, potřebné k dosažení těchto výsledků. Podle zprávy Fusion Teams 101 sice fúzní týmy obvykle nemají určenou strukturu hlášení, ale vedoucí týmů by s největší pravděpodobností podávali hlášení vašemu IT oddělení nebo jiným obchodním oblastem mimo IT. Fúzní týmy získávají větší popularitu oproti tradičním modelům poskytování zaměřeným na IT, protože odstraňují hranice mezi IT a zbytkem podnikání.

Přístup fúzního vývoje

Spolu s rostoucí digitální transformací roste poptávka po aplikacích i vývojářích, kteří tyto potřebné aplikace dokážou skutečně rychle vyvinout. K dosažení tohoto úkolu budete potřebovat vývojáře, kteří dokážou vytvářet nové produkty nebo řešení, ale nechcete, aby trávili veškerý čas prací na aspektech vašeho projektu, které se netýkají psaní kódu. To je prostor pro vývojáře aplikací s malým množstvím napsaného kódu.

Budou-li součástí týmu i lidé, kteří nemají zkušenosti s psaním kódu, budou týmy pro fúzní vývoj využívat poznatků těchto lidí, kteří jsou problému nejblíže a mají největší znalosti v oboru. Tým je pak schopen řešit nejnáročnější obchodní scénáře – zapojením různých dovedností manažerů, vedoucích oddělení a IT expertů k dosažení nejrychlejšího vývoje řešení. Dáte-li dohromady odborníky neprogramátory disponující obrovským množství technických a organizačních znalostí se zkušenými vývojáři, bude váš fúzní tým pracovat na maximum.

Oba typy vývojářů přinášejí do týmu své vlastní dovednosti: vývojáři aplikací s malým množstvím napsaného kódu pomáhají splnit počáteční výzvy a zkušení vývojáři asistují svými pokročilými technickými znalostmi při vylepšení, rozšíření a provedení konečného produktu nebo řešení. Nakonec tento hotový produkt nebo řešení prezentují klíčové skupině uživatelů. Tito uživatelé poskytnou zpětnou vazbu o funkčnosti a nezbytných změnách a fúzní tým pokračuje v práci.

Vývojáři aplikací s malým množstvím napsaného kódu a zkušení vývojáři se spojili, aby vytvořili jasné a jednoduché prostředí, které podporuje obchodní potřeby, řeší chybějící aplikace a navazuje spojení se zkušenými vývojáři, což vede ke vzniku agilního fúzního týmu. Vzhledem k tomu, že fúzní vývoj začíná být přijímán vedením, týmy častěji využívají nové technologie, jako je umělá inteligence (AI) a chatovací roboti.

Výhody vývoje ve fúzním týmu

Mezi výhody implementace fúzních týmů ve vaší organizaci patří:

 • Větší distribuce sdílení znalostí. Díky spolupráci se zaměstnanci, kteří by nebyli obvykle do týmu pozváni, mohou fúzní týmy lépe distribuovat znalosti po celé společnosti. Když jsou týmy izolovány, jsou odpojené a chybí jim klíčové momenty, kde by přenos znalostí mohl týmům pomoci spolupracovat. Tento maximalizovaný tok znalostí umožňuje členům týmu přirozeně se učit jeden od druhého – obvykle informace ležící mimo okruh jejich každodenní činnosti.
 • Rychlá digitální transformace. Organizace musejí držet krok s rychlým tempem technologií. S nástupem fúzních týmů, agilní strategie a rychlého tempa se ukázalo, že organizace nasazují projekty a řešení mnohem rychleji, dokonce až dvaapůlkrát rychleji.
 • Větší autonomie týmu. Fúzní týmy podporují efektivní týmovou práci. Mohou rychle reagovat na hrozby a příležitosti a také vytvářet nové strategie pro ty aspekty, které by mohly fungovat lépe. Vzhledem k tomu, že fúzní týmy mají větší autonomii při rozhodování a odpadá zbytečná byrokracie (tj. mnoho zúčastněných stran, ztracený čas atd.), mají blíže k úspěšnému výsledku a cítí osobní odpovědnost za úspěch projektu, čímž posilují morálku.
 • Konzistentní zkušenosti napříč všemi kanály. Vytvoření jednotného omnikanálového uživatelského prostředí, které konkuruje konkurenčnímu trhu, je v dnešním neustále se vyvíjejícím digitálním světě nesmírně důležité. Fúzní týmy neustále testují aplikace a používají výsledky testů k určení požadavků uživatelů a jejich splnění, bez ohledu na to, v jakém kanálu se uživatelé nacházejí.
 • Soustředění na potřeby zákazníků. Na váš tým i vaše koncové zákazníky čekají skvělé odměny. Díky fúzním týmům můžete zákazníkovi dodat úspěšný produkt nebo řešení za kratší dobu. Fúzní týmy jsou schopny vyřešit problém zákazníka pomocí zpětné vazby a dat v reálném čase, shromáždit soubory dovedností z několika interních oddělení, aby mohly pracovat na řešení těchto přání a potřeb, a rychle je vyřešit. Statistiky zákazníků a přijetí produktu určují úspěch vaší organizace a fúzní týmy pracují na řešení.

Budování fúzního týmu

Při budování svého fúzního týmu potřebujete správné lidi, kteří se zaměří na to, co vaši uživatelé chtějí a na způsoby, jak toho dosáhnout. Váš tým se bude skládat z různých lidí se znalostmi v různých oblastech – z lidí, kteří dokáží identifikovat potřeby zákazníků a vytvořit řešení, které tyto potřeby uspokojí. Protože se může jednat o stovky lidí jen ve vašem oddělení, je nejlepší patřičně omezit počet lidí, které budete potřebovat, abyste vytvořili tým, který může pomáhat kolegům a dosahovat vašich obchodních cílů.

Bez zavedené organizační architektury nebudete schopni vytvořit týmy, které dokážou vyřešit problémy vašich zákazníků. Zde jsou čtyři kroky, které vám pomohou vybudovat váš fúzní tým:

 1. Najděte správný případ použití. Před vytvořením fúzního týmu musíte nejprve porozumět problému nebo problémům, které řešíte. Při rozhodování o tom, jak vytvořit aplikaci, web nebo digitální řešení, dodržujte následující zásady:
 • Nekomplikujte to – najděte případ použití, který je nenáročný, ale může mít značný dopad.
 • Zůstaňte co nejblíže – nezapojujte příliš mnoho zúčastněných stran a snažte se vyhnout bezpečnostním a správním překážkám.
 • Zůstaňte relevantní – ujistěte se, že se jedná o relevantní problém a je třeba jej rychle vyřešit.
 1. Sestavte svůj tým. Začněte dávat dohromady členy týmu, kteří aktivně řeší problémy a jsou připraveni dělat i terénní práci. Protože budou muset shromáždit znalosti z mnoha oborů podnikání a dohledat potřebné odpovědi. Některé z rolí, které můžete potřebovat, jsou:
 • Vývojáři, kteří rozumí potřebám a jsou schopni vytvářet produkty nebo aplikace, které je vyřeší.
 • Vedoucí a majitelé podniků, kteří přinášejí znalosti o produktech a vhled do obchodních procesů a zkušeností zákazníků – včetně bolestivých bodů.
 • IT správci, kteří se postarají o správu, dodržování a údržbu vašich produktů.
 • Architekti, kteří mají přehled o všech aspektech a poskytují technické znalosti a vedení.
 • Vlastníci digitálních produktů, kteří budou na základě jejich funkcí sestavovat kritéria přijetí.
 • Vedoucí týmů a scrumu, kteří implementují agilní strategie pro rychlejší vytváření a nasazení produktů.
 • Testeři pro zajištění kvality a spolehlivosti vašeho produktu.
 • Školitelé, kteří vedou nezkušené členy týmu, pomáhají jim s psaním kódu a sestavováním aplikací.
 • Návrháři uživatelského prostředí pro zajištění bezproblémové orientace uživatelů a celkového designu.
 1. Vypracujte celkový si plán vývoje. Určete, kolik času zabere vytvoření, implementace a produkce výsledků. Váš tým bude mít stanovený čas na diagnostiku problémů a výběr řešení, která fungují nejlépe, místo aby se pokoušel dodržet nepřiměřené termíny.
 1. Smiřte se s faktem, že lidé dělají chyby. Kromě včasné rezervace času na potřebná školení a vývoj aplikací musejí být fúzní týmy také připraveny na překážky. Váš tým a organizace musejí být připraveni na to, že vývoj se může na určitou dobu zcela zabrzdit. Díky práci v agilním prostředí bude váš tým neustále testovat, která řešení přinášejí nejlepší výsledky, a musí být připraven v případě potřeby změnit směr.

Fúzní týmy budou během postupného získávání znalosti prostřednictvím fází vývojového cyklu potřebovat řádné koučování a vedení, aby identifikovali životaschopné případy obchodního použití a přijali správná rozhodnutí. Vývojáři budou potřebovat praktické nástroje a prostor, aby mohli v případě selhání přehodnotit situaci a zkusit to znovu. Pokud vaše firma může investovat do učení, rozvoje a požadovaného školení vašich spoluhráčů, dokáže tento způsob práce přijmout a podporovat inovace a kreativitu.

Případy použití fúzního týmu

Až budou ve vašem podniku implementovány fúzní týmy, budou se moci soustředit více na lidskou stránku řízení vašich digitálních rizik: behaviorální, kulturní a organizační.

Mezi případy použití fúzních týmů patří:

 • Data a analýza. Poskytnutí přehledů všem ostatním organizačním týmům, které jim pomáhají při rozhodování na základě dat, jako je prognózování trhu práce.
 • Digitální kanály. Zaměření na uživatelskou zkušenost a hledání oblastí pro digitalizaci a integraci marketingových, prodejních, servisních a online kanálů pro přizpůsobené zážitky a cílený marketing.
 • Digitální operace. Hledání dalších způsobů, jak dále digitalizovat operace, jako je přepracování dodavatelských řetězců.
 • Digitální produkty Dodávání a údržba produktů a řešení pro zákazníky – včetně vývoje digitálních produktů.

Váš tým potřebuje řešení, které umožní libovolnému člověku na celém světě poskytnout vašim uživatelům to, co potřebují, a také nástroj, který může využívat nové technologie ve svůj prospěch.

Využití nových technologií ve fúzním vývoji

Vzhledem k tomu, že stále více lidí pracuje na dálku, došlo k výraznému nárůstu používání technologií na pracovišti. Organizace se začínají poohlížet po nových technologiích a uvědomují si, že fúzní týmy z nich mohou velmi těžit.

Jedním z příkladů jsou robustní roboty založené na umělé inteligenci (AI), které pomáhají řídit potřeby jejich zákazníků. Prostřednictvím konverzační AI mohou produkty reagovat na uživatele jazykem, kterému rozumí.

Po vytvoření těchto konverzačních robotů s AI mohou týmy sestavit aplikaci z chatovacích robotů s malým množstvím napsaného kódu a integrací pokročilejší AI pro rozšíření možností uživatelů. Vývojáři se mohou soustředit na psaní pokročilého kódu, zatímco organizace může vylepšit konverzační logiku – všichni spolupracují na dosažení bezproblémového procesu, který splňuje potřeby podniku.

Začínáme s řešeními pro fúzní vývoj

Když je vaše firma připravena vytvořit fúzní týmy, musíte se nejprve zamyslet nad řešeními pro fúzní vývoj, která použijete. Budete potřebovat nástroj, který se snadno přizpůsobí vašemu projektu a obchodním cílům a zajistí hladkou a bezproblémovou implementaci.

Pokud například chcete vyvíjet konverzační roboty s AI, budete chtít snadno sestavitelné a škálovatelné řešení, například Microsoft Power Virtual Agents, které podporuje fúzní týmy jakékoli úrovně dovedností. A s možností integrace vašich robotů stávajících obchodních procesů s funkcemi celé Microsoft Power Platform bude mít váš fúzní tým jistotu potřebné flexibility a svobody pracovat tak, jak jeho členové chtějí.

Nejčastější dotazy

Co jsou fúzní týmy?

Fúzní týmy jsou multidisciplinární skupiny, které spojují technologii nebo analytické schopnosti s obchodními znalostmi, aby vyvinuli úspěšný hotový produkt.

Co je fúzní vývoj?

Spojením odborných znalostí vývojářů aplikací s malým množstvím napsaného kódu a zkušených vývojářů spolu se zpětnou vazbou od uživatelů mohou podniky vytvářet ucelené a úspěšné produkty.

Proč byste měli vytvořit fúzní tým?

Fúzní týmy umožňují vaší firmě rychleji vytvářet lepší produkty a řešení pomocí aplikací s malým nebo žádným množstvím psaného kódu.