Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ένα άτομο που φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα bot συνομιλίας με AI σε έναν φορητό υπολογιστή

Τι είναι τα bot συνομιλίας με ΑΙ;

Ένα bot συνομιλίας με AI είναι μια εφαρμογή λογισμικού που διεξάγει ανθρώπινες συνομιλίες με φυσικό τρόπο. Τα bot συνομιλίας με AI χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς και για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς.

Πώς λειτουργεί ένα bot συνομιλίας με ΑΙ;

Τα bot συνομιλίας με ΑΙ χρησιμοποιούν επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP) για να βοηθούν τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες Web ή εφαρμογές μέσω κειμένου, γραφικών ή ομιλίας. Τα bot συνομιλίας μπορούν να κατανοήσουν τη φυσική ανθρώπινη γλώσσα, να μιμηθούν την ανθρώπινη συνομιλία και να εκτελέσουν απλές, αυτοματοποιημένες εργασίες. Επιπλέον, τα bot συνομιλίας με ΑΙ χρησιμοποιούν προγνωστικές πληροφορίες και αναλύσεις προκειμένου να μάθουν τις προτιμήσεις ενός χρήστη και χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για να παρέχουν προτάσεις και να προβλέπουν ανάγκες.

Τα bot συνομιλίας με ΑΙ χρησιμοποιούνται σε διάφορα κανάλια, όπως εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, εφαρμογές για κινητές συσκευές, τοποθεσίες Web, τηλεφωνικές γραμμές και εφαρμογές με δυνατότητα φωνής. Μπορούν να αναπτυχθούν για να χειρίζονται μερικές απλές εντολές ή να χρησιμεύσουν ως σύνθετοι ψηφιακοί βοηθοί και διαδραστικοί εκπρόσωποι. Ένα bot συνομιλίας με AI μπορεί να αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εφαρμογής ή να είναι εντελώς αυτόνομο.

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι είναι τα bot συνομιλίας με ΑΙ και πώς λειτουργούν.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε bot συνομιλίας με ΑΙ;

Τα bot συνομιλίας με AI είναι ένας τύπος bot συνομιλίας και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν με τα τεχνολογικά μέσα και να αυτοματοποιούν εργασίες. Οι βελτιώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, την εκμάθηση μηχανής, την επιστήμη δεδομένων και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας επέτρεψαν τον πολλαπλασιασμό των bot συνομιλίας, καθιστώντας ευκολότερη τη δημιουργία διαλογικών bot για πολλές εφαρμογές που μπορούν να ωφελήσουν τις εταιρείες, τους πελάτες και τους υπαλλήλους τους.

Πώς χρησιμοποιούν οι εταιρείες τα bot συνομιλίας με ΑΙ

Τα bot συνομιλίας με ΑΙ παρέχουν πολλά οφέλη για τις εταιρείες. Πολλές εταιρείες διαθέτουν bot συνομιλίας με ΑΙ που λειτουργούν ως ψηφιακοί βοηθοί και μπορούν να χειριστούν ζητήματα εξυπηρέτησης πελατών ή να παρέχουν υποστήριξη στους υπαλλήλους. Γενικά, η βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης πελατών οδηγεί σε υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI) για τις εταιρείες που χρησιμοποιούν bot συνομιλίας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.

Η χρήση των bot συνομιλίας με ΑΙ βοηθά επίσης τις εταιρείες να επιταχύνουν τους κύκλους πωλήσεών τους, να δημιουργήσουν περισσότερους υποψήφιους πελάτες και να βελτιώσουν τη σχέση εμπιστοσύνης τους με τους πελάτες. Οι εταιρείες χρησιμοποιούν bot συνομιλίας και ΑΙ για να δημιουργήσουν εξατομικευμένες εμπειρίες χρήστη, οι οποίες με τη σειρά τους συμβάλλουν στη μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση των πελατών, καθώς και στην επίτευξη υψηλότερων ποσοστών προσέλκυσης νέων πελατών.

Εκτός από την υψηλή απόδοση επένδυσης (ROI), τα bot συνομιλίας ΑΙ αρχίζουν επίσης να γίνονται πιο διαδεδομένα κυρίως επειδή είναι μια απλή, πρακτική υπηρεσία την οποία οι πελάτες και οι υπάλληλοι αναμένουν και εμπιστεύονται. Καθώς οι οργανισμοί επενδύουν σε ολοένα και πιο σύνθετες τεχνολογίες και δημιουργούν πολλαπλές διεπαφές ανταλλαγής μηνυμάτων, τα bot συνομιλίας καθίστανται γρήγορα μια απαραίτητη γέφυρα μεταξύ πελατών και υπαλλήλων, καθώς και του τεράστιου όγκου πληροφοριών, συστημάτων και εφαρμογών με τα οποία αλληλεπιδρούν.

Πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τα bot συνομιλίας με ΑΙ

Οι πελάτες επωφελούνται επίσης από τη χρήση των bot συνομιλίας με ΑΙ. Τα bot συνομιλίας παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση σε βοήθεια ή εξυπηρέτηση πελατών που είναι διαθέσιμη κατ' απαίτηση, χωρίς περιορισμούς. Όταν οι πελάτες αλληλεπιδρούν με bot συνομιλίας, μπορούν να λάβουν απαντήσεις στις ερωτήσεις τους ανά πάσα στιγμή. Τείνουν επίσης να έχουν πιο άνετες εμπειρίες πωλήσεων και πιο προσωπική σχέση με τις εμπορικές επωνυμίες με τις οποίες αλληλεπιδρούν.

Πώς χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι τα bot συνομιλίας

Τα bot συνομιλίας με ΑΙ στον χώρο εργασίας μπορούν επίσης να ωφελήσουν τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί. Τα bot συνομιλίας με ΑΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση απλών εργασιών, εξοικονομώντας χρόνο για τους υπαλλήλους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε οργανισμούς για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να περιηγηθούν στις εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, στις πληροφορίες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό καθώς και σε άλλα εσωτερικά συστήματα και στοιχεία τεκμηρίωσης.

Τι είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας;

Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, τα bot συνομιλίας με ΑΙ θα πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσουν την ανθρώπινη ομιλία και τη γλώσσα σε κάτι που ένας υπολογιστής μπορεί να κατανοήσει. Η διαδικασία κατανόησης, ανάλυσης και απόκρισης στην ανθρώπινη ομιλία συνιστά μια πολύπλοκη εργασία, την οποία αποκαλούμε επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαδικασία του τρόπου με τον οποίο τα bot συνομιλίας χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσουν μεγάλους όγκους δεδομένων φυσικής γλώσσας. Η NLP λειτουργεί ως εξής: λαμβάνει μια εισαγωγή κειμένου ή φωνής από έναν άνθρωπο, χρησιμοποιεί AI προκειμένου να προσδιορίσει το νόημα των στοιχείων που εισάγονται και, στη συνέχεια, συνθέτει και παραδίδει μια κατάλληλη απόκριση. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας επιτρέπει στα bot να επικοινωνούν με αληθινούς χρήστες, με τρόπο που μιμείται την ανθρώπινη συνομιλία.

Η επεξεργασία της φυσικής γλώσσας λειτουργεί αναλύοντας στοιχεία εισόδου χρήστη σε εκφωνήσεις, προθέσεις και καταχωρίσεις. Ως εκφώνηση νοείται οποιαδήποτε φράση που εισάγει ένας χρήστης σε ένα bot συνομιλίας. Όταν μια εκφώνηση εισάγεται σε ένα bot συνομιλίας, το bot καθορίζει την πρόθεση της εκφώνησης, με άλλα λόγια, τον στόχο του χρήστη όταν επικοινωνεί με το bot. Τέλος, το bot συνομιλίας αναγνωρίζει οντότητες εντός της εκφώνησης που βοηθούν στον καθορισμό των λεπτομερειών της πρόθεσης. Οντότητες είναι συνήθως διάφορα στοιχεία, όπως ημερομηνίες, ώρες, μέρη, ονόματα ή τοποθεσίες που παρέχουν περαιτέρω ακρίβεια ως προς την πρόθεση ενός χρήστη.

Πώς λειτουργεί ένα bot συνομιλίας με ΑΙ;

Bot συνομιλίας με ΑΙ είναι οποιαδήποτε εφαρμογή με την οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες με χαρακτηριστικά συνομιλίας, χρησιμοποιώντας κείμενο, γραφικά ή ομιλία. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι bot συνομιλίας, αλλά όλα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.

Βήμα πρώτο

Ένας χρήστης εισάγει ένα μήνυμα σε ένα bot συνομιλίας με ΑΙ μέσω ενός καναλιού, όπως μια εφαρμογή, μια τοποθεσία Web ή ένα μήνυμα κειμένου ή ακόμη και μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης. Αυτό το μήνυμα μπορεί να είναι μια εντολή ή μια ερώτηση.

Βήμα δεύτερο

Το bot συνομιλίας με ΑΙ λαμβάνει το περιεχόμενο του μηνύματος και καταγράφει σχετικές πληροφορίες, όπως το κανάλι μέσω του οποίου έφτασε το μήνυμα. Στη συνέχεια, το bot συνομιλίας χρησιμοποιεί NLP για να προσδιορίσει τον σκοπό του μηνύματος και να αναγνωρίσει σχετικές προθέσεις.

Βήμα τρίτο

Το bot συνομιλίας με ΑΙ καθορίζει την κατάλληλη απόκριση και επιστρέφει την απάντηση στον χρήστη μέσω του ίδιου καναλιού. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται ακολουθώντας τα βήματα ένα έως τρία καθώς η συνομιλία συνεχίζεται. Η συνομιλία συνεχίζεται έως ότου απαντηθεί η ερώτηση ενός χρήστη, επιλυθεί το πρόβλημά του ή έως ότου το αίτημα διαβιβαστεί σε έναν εκπρόσωπο ζωντανής υποστήριξης.

Τι είδους bot συνομιλίας με ΑΙ υπάρχουν;

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι bot συνομιλίας που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση: τα συναλλακτικά bot συνομιλίας και τα διαλογικά bot συνομιλίας. Διαφέρουν στα συνολικά επίπεδα πολυπλοκότητας και τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη.

Συναλλακτικά bot συνομιλίας

Ένα συναλλακτικό bot συνομιλίας, που ονομάζεται επίσης bot συνομιλίας προσανατολισμένο στις εργασίες ή δηλωτικό bot, είναι ένα bot συνομιλίας ενός μόνο σκοπού που επικεντρώνεται στην εκτέλεση ή την αυτοματοποίηση μιας εργασίας ή μιας λειτουργίας. Χρησιμοποιεί κανόνες, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και ένα μικρό ποσοστό εκμάθησης μηχανής. Τα συναλλακτικά bot συνομιλίας εκπαιδεύονται με βάση δομημένα δεδομένα και σχεδιάζονται για να παρέχουν ένα σταθερό σύνολο επιλογών σε έναν χρήστη, ανάλογα με το τι θέλει να κάνει ο χρήστης ή ποιο πρόβλημα θέλει να επιλύσει.

Τα συναλλακτικά bot συνομιλίας χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένες αποκρίσεις που έχουν σχεδιαστεί για να έχουν τη μορφή συζήτησης. Οι αλληλεπιδράσεις με τα συναλλακτικά bot συνομιλίας είναι πολύ συγκεκριμένες και δομημένες, γεγονός που τα καθιστά πολύ χρήσιμα για επιχειρήσεις που γνωρίζουν εκ των προτέρων τις συνήθεις ενέργειες ή τα προβλήματα με τα οποία μπορεί να χρειάζονται βοήθεια οι πελάτες. Για παράδειγμα, τα εστιατόρια, οι εταιρείες παράδοσης και οι τράπεζες χρησιμοποιούν συναλλακτικά bot συνομιλίας για να χειρίζονται κοινές ερωτήσεις, όπως ερωτήσεις σχετικά με τις ώρες λειτουργίας ή για να βοηθούν τους πελάτες με απλές συναλλαγές που δεν προϋποθέτουν πολλές μεταβλητές. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραδειγμάτων συναλλακτικών bot συνομιλίας, επειδή τα συναλλακτικά bot συνομιλίας είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

Διαλογικά bot συνομιλίας

Τα bot με δυνατότητα ομιλίας είναι ένας πιο εξελιγμένος και διαδραστικός τύπος bot συνομιλίας με ΑΙ, για πιο εξατομικευμένες αλληλεπιδράσεις. Έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούν διαλογικό AI, ούτως ώστε να κατανοούν τη σημασία των μηνυμάτων του χρήστη και να αποκρίνονται με τρόπο που να μοιάζει με πραγματικό εκπρόσωπο. Τα bot με δυνατότητα ομιλίας χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία φυσικών γλωσσών και πρόσβαση σε γνωσιακές βάσεις δεδομένων και άλλες πληροφορίες για να εντοπίζουν σύνθετα νοήματα στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις ενός χρήστη και να παρέχουν σχετικές απαντήσεις όπως θα έκανε ένας άνθρωπος. Αυτά τα bot συνομιλίας με AI αναγνωρίζουν τα συμφραζόμενα και χρησιμοποιούν κατανόηση φυσικής γλώσσας, επεξεργασία φυσικής γλώσσας και εκμάθηση μηχανής, ώστε στο μέλλον να γίνουν ακόμη εξυπνότερα.

Τα διαλογικά bot συνομιλίας, τα οποία συχνά ονομάζονται εικονικοί αναλύοντας ή ψηφιακοί βοηθοί, χρησιμοποιούν επίσης προγνωστικές πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία για εξατομίκευση βάσει του προφίλ κάθε χρήστη και της προηγούμενης συμπεριφοράς του. Με την πάροδο του χρόνου, αυτός ο τύπος bot συνομιλίας μπορεί να μάθει τις προτιμήσεις ενός χρήστη και να χρησιμοποιεί αυτήν τη μάθηση για να παρέχει προτάσεις και να προβλέπει ανάγκες. Τα διαλογικά bot συνομιλίας χρησιμοποιούνται από εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, διαδικτυακές υπηρεσίες, κοινωνικές πλατφόρμες, επιχειρήσεις με προηγμένα εργαλεία λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) και εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις (B2B) οι οποίες προσφέρουν επιχειρηματικές λύσεις.

Ποιες είναι ορισμένες από τις γενικές χρήσεις για bot συνομιλίας με ΑΙ;

Εξυπηρέτηση πελατών

Τα bot συνομιλίας με ΑΙ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ψηφιακών βοηθών εξυπηρέτησης πελατών που είναι πάντα διαθέσιμοι, με αποτέλεσμα οι πελάτες να είναι πιο ικανοποιημένοι. Τα bot συνομιλίας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αρχειοθέτηση και την αναγνώριση αιτημάτων γραφείου βοήθειας ή για την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας για τους πελάτες.

Τμήματα ανθρώπινου δυναμικού

Τα bot συνομιλίας με AI μπορούν να συνεισφέρουν σε καθήκοντα ανθρώπινου δυναμικού, όπως να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να υποβάλουν αίτηση για μετ' αποδοχών ή αναρρωτική άδεια, να ενημερώσουν τους υπαλλήλους για αλλαγές στην πολιτική και να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να κατανοήσουν και να διαχειριστούν τα επιδόματά τους.

Οικονομικά και λογιστική

Οι εφαρμογές bot συνομιλίας με AI μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να υποβάλουν αναφορές δαπανών, να ανοίξουν αιτήματα εντολών αγοράς και να ενημερώσουν και να παρακολουθήσουν τις λεπτομέρειες των πωλητών.

Μάρκετινγκ

Τα bot συνομιλίας με AI χρησιμοποιούνται για την αποστολή στοχευμένων προσφορών σε πιστούς πελάτες, την παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και τη δημιουργία εξατομικευμένων εμπειριών που διατηρούν την αφοσίωση των πελατών.

Πωλήσεις

Τα bot συνομιλίας με AI μπορούν να προεγκρίνουν υποψήφιους πελάτες, να παράσχουν προσφορές σε πιθανούς πελάτες και να ξεκινήσουν μια προληπτική συνομιλία που αποδεσμεύει τον χρόνο των πωλητών, για να μπορούν να εστιάσουν στο κλείσιμο των πωλήσεων.

Πώς χρησιμοποιούνται τα bot συνομιλίας με AI σε διαφορετικούς τομείς;

Οι εταιρείες σε κάθε τομέα επωφελούνται από τη χρήση bot συνομιλίας με AI για την εκπλήρωση διαφορετικών σκοπών. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούνται τα bot συνομιλίας καθημερινά:

Ηλεκτρονικό και λιανικό εμπόριο

Τα διαδικτυακά καταστήματα χρησιμοποιούν bot συνομιλίας AI ως εκπροσώπους εξυπηρέτησης πελατών για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, να προσφέρουν εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και να επεξεργάζονται παραγγελίες και αιτήματα επιστροφής.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν bot συνομιλίας AI ως έξυπνους εκπροσώπους που μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις πελατών, να ενημερώνουν για το υπόλοιπο ενός λογαριασμούς και να παρέχουν τις αντίστοιχες καταστάσεις, να χειρίζονται βασικές συναλλαγές και να παρέχουν συμβουλές για αποταμίευση και επενδύσεις.

Υγειονομική περίθαλψη

Τα νοσοκομεία και οι κλινικές χρησιμοποιούν bot συνομιλίας AI για διάφορους σκοπούς, όπως τον προγραμματισμό ραντεβού, την παροχή πληροφοριών για φάρμακα και για να βοηθήσουν τους ασθενείς να βρουν τις πλησιέστερες τοποθεσίες των γραφείων τους.

Εκπαίδευση

Τα bot συνομιλίας με AI χρησιμοποιούνται για παροχή σχολίων σε μαθητές, αξιολόγηση δασκάλων και βοήθεια σε διοικητικά θέματα.

Ασφαλίσεις

Τα bot συνομιλίας με AI χρησιμεύουν ως ψηφιακοί βοηθοί και σύμβουλοι για την υποβολή αξιώσεων, την παροχή ενημερώσεων κατάστασης και την εκτέλεση άλλων βασικών εργασιών, για να μπορούν οι ανθρώπινοι παράγοντες να αφιερώνουν χρόνο σε πιο προηγμένες εργασίες.

Κατασκευές

Τα bot συνομιλίας με AI βοηθούν τους κατασκευαστές στη διαχείριση την προμηθευτών και την επικοινωνία μαζί τους, την παροχή υποστήριξης στο προσωπικό, τη συντήρηση του χώρου εργασίας, την ανάκληση προϊόντων και τις εργασίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

Ταξίδια και φιλοξενία

Οι αεροπορικές εταιρείες και οι ξενοδοχειακές μονάδες χρησιμοποιούν bot συνομιλίας με AI ως διαδραστικούς εκπροσώπους που βοηθούν τους πελάτες με εισιτήρια, online check-in και άλλες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

Δημιουργήστε εξελιγμένα bot με το Power Virtual Agents

Δημιουργήστε γρήγορα εξελιγμένα bot συνομιλίας με AI που μπορούν να επιλύουν κοινά ζητήματα, να απαντούν σε ερωτήσεις σε 24ωρη βάση και να αποδεσμεύουν τους πραγματικούς εκπροσώπους προκειμένου να επιλύουν τα πλέον περίπλοκα ζητήματα.