Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Δύο άτομα που κοιτούν ένα φορητό υπολογιστή

Τι είναι οι ενοποιημένες ομάδες και η ενοποιημένη ανάπτυξη;

Καθώς οι επιχειρήσεις υιοθετούν νέες τεχνολογίες ως μέρος της στρατηγικής τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τον τρόπο λειτουργίας των εσωτερικών ομάδων και να επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους θα είναι επιτυχής.

Οι ενοποιημένες ομάδες θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω στρατηγικής. Θα συμβάλουν στη βελτίωση τόσο των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων όσο και των εμπειριών χρήστη, παρέχοντας προϊόντα και λύσεις ταχύτερα και καλύπτοντας καλύτερα τις ανάγκες των πελατών.

Τι είναι οι ενοποιημένες ομάδες;

Ενοποιημένη ομάδα είναι μια διεπιστημονική ομάδα προγραμματιστών, χρηστών και ηγετών επιχειρήσεων που αξιοποιούν τους εξειδικευμένους κλάδους και την τεχνογνωσία τους με σκοπό να συμβάλουν στη δημιουργία ενός προϊόντος που ευθυγραμμίζεται με έναν κοινό στόχο. Συνδυάζοντας τις γνώσεις της ομάδας με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, οι ενοποιημένες ομάδες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και λύσεις ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα νέο τρόπο εργασίας για τον οργανισμό σας. Με την επίβλεψη ενός έργου από άκρο σε άκρο, οι ενοποιημένες ομάδες χρησιμοποιούν μια ευέλικτη στρατηγική καθώς βοηθούν στη δημιουργία κάθε λύσης και την ενσωμάτωσή της στη συνολική ψηφιακή στρατηγική. Αυτή η ευέλικτη στρατηγική σάς επιτρέπει να δοκιμάζετε και να τροποποιείτε με συνέπεια τη λύση σας με βάση τις ανάγκες των χρηστών. Με αυτόν τον τρόπο, οι ομάδες είναι σε θέση να είναι ελαστικές στα σχέδιά τους, να αναδιαμορφώνουν αποφάσεις και να αντιμετωπίζουν κρίσιμα επιχειρηματικά προβλήματα χωρίς να φοβούνται για τυχόν οργανωτικές και οικονομικές συνέπειες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα δώσετε στις ομάδες την ελευθερία να επιλέξουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα.

Με τις ενοποιημένες ομάδες, μπορείτε να εστιάσετε περισσότερο στα τελικά αποτελέσματα παρά στον χρόνο, την προσπάθεια και τα χρήματα, προκειμένου να επιτύχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σύμφωνα με Fusion Teams 101, ενώ οι ενοποιημένες ομάδες συνήθως δεν διαθέτουν καθορισμένη δομή αναφοράς, οι ηγέτες των ομάδων πιθανότατα θα είναι υπόλογοι στο τμήμα IT σας ή σε άλλα τμήματα τις επιχείρησης εκτός του IT. Θολώνοντας τα όρια μεταξύ του τμήματος IT και της υπόλοιπης επιχείρησης, οι ενοποιημένες ομάδες καθίστανται πιο δημοφιλείς σε σχέση με τα κλασικά μοντέλα παράδοσης έργων που έχουν ως επίκεντρο το τμήμα IT.

Προσέγγιση ενοποιημένης ανάπτυξης

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναπτύσσεται, παρατηρείται μια αυξανόμενη ζήτηση για τις εφαρμογές που πρέπει να δημιουργήσουν οι οργανισμοί έναντι των διαθέσιμων προγραμματιστών που μπορούν πράγματι να τις αναπτύξουν γρήγορα. Για να επιτύχετε αυτό το κατόρθωμα, θα χρειαστείτε προγραμματιστές που μπορούν να δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή λύσεις, αλλά δεν θέλετε να αφιερώνουν όλο τον χρόνο τους δουλεύοντας στις πτυχές του έργου σας που δεν περιλαμβάνουν κώδικα. Εκεί χρησιμεύουν προγραμματιστές που χρησιμοποιούν λίγο κώδικα.

Προσλαμβάνοντας άτομα χωρίς εμπειρία κωδικοποίησης, οι ομάδες ενοποιημένης ανάπτυξης επωφελούνται από αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά στο πρόβλημα και γνωρίζουν καλύτερα της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα επιχειρηματικά σενάρια--χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές δεξιότητες των διευθυντών, των επικεφαλής τμημάτων και των ειδικών σε θέματα IT για την ταχύτερη ανάπτυξη λύσεων. Η σύζευξη ατόμων με λιγότερη εμπειρία κωδικοποίησης, αλλά τεράστιες τεχνικές και οργανωτικές γνώσεις, με έμπειρους προγραμματιστές, διασφαλίζει ότι η ενοποιημένη ομάδα αξιοποιείται πλήρως.

Και οι δύο τύποι προγραμματιστών προσφέρουν τις δικές τους δεξιότητες στην ομάδα: οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν λίγο κώδικα σχεδιάζουν το πώς να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των αρχικών προκλήσεων και οι έμπειροι προγραμματιστές βοηθούν με την προηγμένη τεχνική τους τεχνογνωσία με σκοπό να βελτιώσουν, να επεκτείνουν και να εκτελέσουν το τελικό προϊόν ή λύση. Τέλος, παρουσιάζουν το εν λόγω τελικό προϊόν ή λύση σε ένα σημαντικό δείγμα χρηστών. Αυτοί οι χρήστες παρέχουν σχόλια σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις αλλαγές που απαιτούνται για μια πιο ομαλή εμπειρία και η ενοποιημένη ομάδα επιστρέφει στη δουλειά.

Οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν λίγο κώδικα και οι έμπειροι προγραμματιστές ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια σαφή και απλή εμπειρία που μπορεί να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές ανάγκες, να αντιμετωπίσει το κενό της εφαρμογής και να εδραιώσει τη σύνδεση με έμπειρους προγραμματιστές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ευέλικτης, ενοποιημένης ομάδας. Καθώς η ενοποιημένη ανάπτυξη υιοθετείται από την κορυφή της ιεραρχίας προς τα κάτω, οι ομάδες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα bot συνομιλίας.

Πλεονεκτήματα της ενοποιημένης ανάπτυξης εφαρμογών

Μερικά από τα οφέλη της υιοθέτησης της πρακτικής των ενοποιημένων ομάδων στον οργανισμό σας είναι:

 • Μεγαλύτερου εύρους ανταλλαγής γνώσεων. Συνεργαζόμενοι με υπαλλήλους που συνήθως θα αποστασιοποιούνταν και δεν θα εντάσσονταν στο έργο, οι ενοποιημένες ομάδες μπορούν να διανέμουν καλύτερα τις γνώσεις σε όλα τα πλάτη και μήκη της εταιρείας. Όταν οι ομάδες είναι αποστασιοποιημένες, αποσυνδέονται και χάνουν σημαντικές στιγμές κατά τις οποίες η μεταφορά μιας πληροφορίας θα μπορούσε να βοηθήσει τις ομάδες να συνεργαστούν. Αυτή η μεγιστοποιημένη ροή γνώσεων επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να μαθαίνουν οργανικά το ένα από το άλλο, και μάλιστα πληροφορίες που συνήθως δεν σχετίζονται με τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
 • Ταχύς ψηφιακός μετασχηματισμός. Οι οργανισμοί οφείλουν να συμβαδίζουν με τον γρήγορο ρυθμό της τεχνολογίας. Με ενοποιημένες ομάδες, μια ευέλικτη στρατηγική και με γρήγορο ρυθμό, αποδεικνύεται ότι δύνανται να αναπτύσσουν έργα και λύσεις πολύ γρηγορότερα, μάλιστα έως και δυόμισι φορές πιο γρήγορα.
 • Μεγαλύτερη αυτονομία της ομάδας. Οι ενοποιημένες ομάδες προάγουν την αποτελεσματική ομαδική εργασία. Είναι ικανές να αντιδρούν και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε απειλές και ευκαιρίες, καθώς και να δημιουργούν νέες στρατηγικές για το τι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Καθώς οι ενοποιημένες ομάδες διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία στη λήψη αποφάσεων χωρίς τα εμπόδια που ενέχει η γραφειοκρατία (δηλαδή, πολλοί ενδιαφερόμενοι, χαμένος χρόνος κ.λπ.), διακατέχονται από ένα ισχυρότερη αίσθημα δέσμευσης για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα καθώς και προσωπική ευθύνη για την επιτυχία του, ενισχύοντας έτσι το ηθικό της ομάδας στο σύνολό της.
 • Συνεπείς εμπειρίες σε όλα τα κανάλια. Η δημιουργία μιας ενιαίας πολυκαναλικής εμπειρίας χρήστη που συναγωνίζεται την ανταγωνιστική αγορά είναι ζωτικής σημασίας στον συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό κόσμο του σήμερα. Οι ενοποιημένες ομάδες πραγματοποιούν δοκιμές συνεχώς και χρησιμοποιούν τα προκύπτοντα αποτελέσματα για να διαπιστώνουν το τι θέλουν οι χρήστες, διασφαλίζοντας ότι θα λάβουν όλα όσα χρειάζονται, ανεξάρτητα από το κανάλι που χρησιμοποιούν.
 • Διασφάλιση ότι εστιάζετε στις ανάγκες του πελάτη σας. Προβλέπονται μεγάλες ανταμοιβές για την ομάδα σας και για τον τελικό πελάτη σας. Με τις ενοποιημένες ομάδες μπορείτε να παραδώσετε ένα επιτυχημένο προϊόν ή λύση στον πελάτη σε λιγότερο χρόνο. Οι ενοποιημένες ομάδες είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ενός πελάτη με σχόλια και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να συγκεντρώσουν ομάδες δεξιοτήτων από διάφορα εσωτερικά τμήματα προκειμένου να εργαστούν για την αντιμετώπιση αυτών των επιθυμιών και αναγκών και να τις καλύψουν γρήγορα. Οι πληροφορίες πελατών και η υιοθέτηση προϊόντων θα καθορίσουν την επιτυχία του οργανισμού σας και οι ενοποιημένες ομάδες εργάζονται με σκοπό να λύσουν αυτό το παζλ από μέσα προς τα έξω.

Οικοδόμηση μιας ενοποιημένης ομάδας

Κατά τη σύνθεση της ενοποιημένης ομάδας, χρειάζεστε τα κατάλληλα άτομα που θα εστιάζουν στο τι θέλουν οι χρήστες σας και στο πώς μπορεί να το πετύχει η επιχείρησή σας. Η ομάδα σας θα αποτελείται από διάφορα άτομα με γνώσεις πάνω σε πολλούς τομείς της εταιρείας—αυτούς που έχουν τις δεξιότητες να εντοπίζουν τις ανάγκες των πελατών και μπορούν να δημιουργήσουν μια λύση που να ικανοποιεί τις εν λόγω ανάγκες. Καθώς, μόνο το τμήμα σας, θα μπορούσαν να αποτελείται από εκατοντάδες άτομα, είναι καλύτερο να δράσετε πιο στοχευμένα για ό,τι αφορά τα άτομα που θα χρειαστείτε για να δημιουργήσετε μια ομάδα που είναι σε θέση να βοηθήσει τους συναδέλφους και να επιτύχει τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

Χωρίς κάποιο πλάνο, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πελατών σας. Ακολουθούν τέσσερα βήματα που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε την ενοποιημένη σας ομάδα:

 1. Βρείτε την κατάλληλη υπόθεση χρήσης. Προτού δημιουργήσετε την ενοποιημένη ομάδα, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε το πρόβλημα ή τα προβλήματα που επιλύετε. Όταν αποφασίζετε πώς να δημιουργήσετε μια εφαρμογή, μια τοποθεσία web ή μια ψηφιακή λύση, κάντε τα εξής:
 • Μην περιπλέκετε τα πράγματα—βρείτε μια υπόθεση χρήσης που δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια αλλά μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο.
 • Μην επεκταθείτε χωρίς λόγο—μην εμπλέκετε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους και προσπαθήστε να αποφύγετε τα εμπόδια ασφάλειας και διαχείρισης.
 • Παραμείνετε σχετικοί—βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για ένα σχετικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί γρήγορα.
 1. Συγκεντρώστε την ομάδα σας. Ξεκινήστε να συγκεντρώνετε μέλη της ομάδας που αντιμετωπίζουν με ενεργητικότητα την επίλυση προβλημάτων και είναι έτοιμα να πιάσουν δουλειά. Καθώς θα πρέπει να συγκεντρώσουν γνώσεις από πολλούς τομείς δραστηριότητας καθώς και πληροφορίες και απαντήσεις, θα πρέπει να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που ενέχει κάτι τέτοιο. Μερικοί από τους ρόλους που μπορεί να χρειαστείτε είναι:
 • Προγραμματιστές που κατανοούν τις ανάγκες και είναι ικανοί να δημιουργήσουν προϊόντα ή εφαρμογές για την επίλυσή τους.
 • Στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που συμβάλλουν με γνώσεις σχετικά με το προϊόν αλλά και με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις εμπειρίες των πελατών, συμπεριλαμβανομένων των σημείων δυσκολιών.
 • Διαχειριστές IT για να καθοδηγούν τη διαχείριση, τη συμμόρφωση και τη συντήρηση των προϊόντων σας.
 • Αρχιτέκτονες που κατανοούν την ευρύτερη εικόνα και παρέχουν τεχνική καθοδήγηση και ηγεσία.
 • Ιδιοκτήτες ψηφιακών προϊόντων που θα αξιοποιήσουν τις λειτουργίες τους καταρτίζοντας κριτήρια αποδοχής.
 • Ηγέτες ομάδων και υπεύθυνοι scrum που θα εφαρμόσουν ευέλικτες στρατηγικές για την ταχύτερη κατασκευή και ανάπτυξη προϊόντων.
 • Δοκιμαστές για να εξασφαλίσουν την ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος σας.
 • Εκπαιδευτές για να καθοδηγήσουν τα μέλη της ομάδας που δεν διαθέτουν εμπειρία, βοηθώντας τα στην κωδικοποίηση και τη δημιουργία εφαρμογών.
 • Σχεδιαστές UX για να εξασφαλίσουν μια ομαλή εμπειρία χρήστη και καλό σχεδιασμό.
 1. Σχεδιάστε τον οδικό σας χάρτη. Υπολογίστε πόσος χρόνος θα χρειαστεί για τη δημιουργία, την εφαρμογή και την παραγωγή αποτελεσμάτων. Η ομάδα σας θα έχει χρόνο να αντιμετωπίσει προβλήματα και να καθορίσει ποιες λύσεις λειτουργούν καλύτερα, καθώς δεν θα κληθεί να πορευτεί στα τυφλά ούτε θα προσπαθεί να τηρεί παράλογες προθεσμίες.
 1. Αποδεχτείτε τα λάθη στην πορεία. Εκτός από τον χρόνο για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων, οι ενοποιημένες ομάδες πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν εμπόδια. Η ομάδα σας και ο οργανισμός πρέπει να είναι έτοιμοι για κάποιες αποτυχίες. Δουλεύοντας σε ένα ευέλικτο περιβάλλον, η ομάδα σας θα πραγματοποιεί δοκιμές συνεχώς προκειμένου να διαπιστώνει ποιες λύσεις αποφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, ενώ θα πρέπει να είναι σε θέση να ελίσσεται, όταν απαιτείται κάτι τέτοιο.

Καθώς οι ενοποιημένες ομάδες αποκτούν γνώσεις μέσω των φάσεων του κύκλου ανάπτυξης, θα χρειαστούν καθοδήγηση για να εντοπίζουν βιώσιμες υποθέσεις επιχειρηματικής χρήσης ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις. Οι προγραμματιστές θα χρειαστούν πρακτικά εργαλεία και περιθώριο να αποτύχουν, να αξιολογήσουν εκ νέου και να προσπαθήσουν ξανά. Εάν η επιχείρησή σας μπορεί να επενδύσει στη μάθηση, την ανάπτυξη και την απαιτούμενη εκπαίδευση των συμπαικτών σας, οι τελευταίοι ενδεχομένως να καλωσορίσουν αυτόν τον τρόπο εργασίας και να τροφοδοτήσουν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα χωρίς φόβο.

Υποθέσεις χρήσης μιας ενοποιημένης ομάδας

Καθώς εδραιώνονται οι ενοποιημένες ομάδες στην επιχείρησή σας, θα είναι σε θέση να επικεντρωθούν περισσότερο στην ανθρώπινη πλευρά της διαχείρισης των ψηφιακών σας κινδύνων: συμπεριφορικών, πολιτιστικών και οργανωτικών.

Μερικές υποθέσεις χρήσης των ενοποιημένων ομάδων είναι οι εξής:

 • Δεδομένα και αναλύσεις. Παρέχει πληροφορίες στις υπόλοιπες οργανωτικές ομάδες για να τους βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων, όπως η πρόβλεψη των τάσεων στην αγορά εργασίας.
 • Ψηφιακά κανάλια. Εστιάζει στην εμπειρία του χρήστη και εντοπίζει τομείς για ψηφιοποίηση και ενοποίηση καναλιών μάρκετινγκ, πωλήσεων, υπηρεσιών και διαδικτυακών καναλιών για τη δημιουργία προσαρμοσμένων εμπειριών και την εφαρμογή στοχευμένου μάρκετινγκ.
 • Ψηφιακές λειτουργίες. Βρίσκει πρόσθετους τρόπους για περαιτέρω ψηφιοποίηση των λειτουργιών, όπως ο επανασχεδιασμός των εφοδιαστικών αλυσίδων.
 • Ψηφιακά προϊόντα Παρέχει και διατηρεί προϊόντα και λύσεις που απευθύνονται στους πελάτες—συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων.

Η ομάδα σας χρειάζεται μια λύση που να δίνει τη δυνατότητα σε όλους να είναι σε θέση να προσφέρουν στους χρήστες σας αυτό που χρειάζονται, καθώς και ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει νέες τεχνολογίες προς όφελός τους.

Χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στην ενοποιημένη ανάπτυξη

Με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται εξ αποστάσεως ανά τον κόσμο, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της χρήσης τεχνολογίας στο χώρο εργασίας. Οι οργανισμοί αρχίζουν να στρέφονται προς τις νέες τεχνολογίες και συνειδητοποιούν ότι οι ενοποιημένες ομάδες έχουν να αποκομίσουν πολύ όφελος από αυτές.

Ένα παράδειγμα είναι οι ισχυρές εμπειρίες bot που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη (AI) με σκοπό να βοηθούν στη διαχείριση των αναγκών των πελατών τους. Μέσω του διαλογικό AI, τα προϊόντα μπορούν να ανταποκρίνονται στους χρήστες χρησιμοποιώντας γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν.

Δημιουργώντας αυτά τα διαλογικά bot με AI με μια ενοποιημένη ομάδα, οι ομάδες μπορούν να δημιουργήσουν την εφαρμογή δημιουργώντας bot συνομιλίας με λίγο κώδικα και ενσωματώνοντας πιο προηγμένο AI για να εμπλουτίσουν την εμπειρία του χρήστη. Οι προγραμματιστές είναι σε θέση να επικεντρωθούν στην προηγμένη κωδικοποίηση, ενώ η επιχείρηση μπορεί να φέρει αξία στη λογική της συνομιλίας — όλοι συνεργάζονται για μια απρόσκοπτη διαδικασία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης.

Γρήγορα αποτελέσματα με τις λύσεις ενοποιημένης ανάπτυξης

Όταν η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να δημιουργήσει ενοποιημένες ομάδες, πρέπει πρώτα να σκεφτείτε τις λύσεις ενοποιημένης ανάπτυξης που θα χρησιμοποιήσετε. Θα χρειαστείτε ένα εργαλείο που ευθυγραμμίζεται εύκολα με τους στόχους του έργου και της επιχείρησής σας, προσφέροντας έτσι μια ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να αναπτύξετε bot με διαλογικό AI, θα θέλετε μια λύση που να μπορεί να δημιουργήσει και να κλιμακωθεί με ευκολία, όπως π.χ. Microsoft Power Virtual Agents που βοηθά στην υποστήριξη ενοποιημένων ομάδων οποιουδήποτε επιπέδου δεξιοτήτων. Και με την επιλογή ενσωμάτωσης των bot των υπαρχουσών επιχειρηματικών διαδικασιών σας με τα χαρακτηριστικά του Microsoft Power Platform στο σύνολό του, η ενοποιημένη ομάδα σας είναι βέβαιο ότι θα έχει την ευελιξία και την ελευθερία να εργάζεται όπως θέλει.

Συνήθεις ερωτήσεις

Τι είναι οι ενοποιημένες ομάδες;

Οι ενοποιημένες ομάδες είναι ομάδες πολλαπλών ειδικοτήτων που συνδυάζουν τεχνολογία ή αναλύσεις με επιχειρηματικές γνώσεις για ένα επιτυχημένο τελικό προϊόν.

Τι είναι η ενοποιημένη ανάπτυξη;

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία αρχάριων και έμπειρων προγραμματιστών με τα σχόλια των χρηστών, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα, επιτυχημένα προϊόντα.

Γιατί πρέπει να δημιουργήσετε μια ενοποιημένη ομάδα;

Οι ενοποιημένες ομάδες επιτρέπουν στην επιχείρησή σας να δημιουργεί καλύτερα προϊόντα και λύσεις πιο γρήγορα με εφαρμογές με λίγο ή και καθόλου κώδικα.