Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Προσφορά περιορισμένου χρόνου1

Power Virtual Agents

187,20 €

Ανά μήνα για 2.000 περιόδους λειτουργίας2

Χρησιμοποιήστε έξυπνα bot συνομιλίας σε τοποθεσίες web και άλλα κανάλια.

Προσφορά περιορισμένου χρόνου1

Πρόσθετο περιόδων λειτουργίας

93,60 €

Ανά μήνα για 1.000 περιόδους λειτουργίας2

Προσθέστε επιπλέον περιόδους λειτουργίας στο πρόγραμμα του Power Virtual Agents.

  • Απαιτείται άδεια χρήσης του Power Virtual Agents.
Οι εμφανιζόμενες τιμές προορίζονται μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και ενδέχεται να μην είναι ενδεικτικές της πραγματικής τιμής καταλόγου λόγω των παραλλαγών ανά νόμισμα, χώρα και περιοχή. Η πραγματική σας τιμή θα εμφανιστεί στην ολοκλήρωση αγορών.
1  Αυτή η προσφορά περιορισμένου χρόνου είναι διαθέσιμη έως την 1 Ιανουαρίου 2024 για εμπορικούς πελάτες, αλλά και για πελάτες και από δημόσιους οργανισμούς των ΗΠΑ μέσω καναλιών παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης (VL) και υπηρεσιών παροχής λύσεων cloud (CSP). Αυτή η προσφορά είναι επίσης διαθέσιμη διαδικτυακά απευθείας για χρήστες με πρόσβαση στους ρόλους διαχειριστή κέντρου Microsoft 365 και καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης στο 365. Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων για να μάθετε περισσότερα. Η τυπική τιμολόγηση γίνεται διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.
2  Η περίοδος λειτουργίας ξεκινά όταν ενεργοποιείται ένα θέμα χρήστη και τελειώνει όταν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις: αν απαντηθούν οι ερωτήσεις του χρήστη ή αν η συνομιλία υπερβεί τα 60 λεπτά ή τις 100 ανταλλαγές μηνυμάτων. Μάθετε περισσότερα.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές και τις επιλογές αγοράς για την επιχείρησή σας;

Εξερευνήστε το πρόγραμμα του Power Virtual Agents

Τιμολόγηση Power Virtual Agents

Τιμολόγηση Power Virtual Agents
Τι περιλαμβάνεται
Περίοδοι λειτουργίας 2.000 ανά μήνα3
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 10 GB4
Χωρητικότητα αρχείου 20 GB4
Επιτρέψτε στο bot σας να αναλάβει δράση Δικαιώματα χρήσης του Power Automate5
3  Η χωρητικότητα περιόδου λειτουργίας του Power Virtual Agents συγκεντρώνεται σε επίπεδο μισθωτή. Μάθετε περισσότερα για τα όρια χωρητικότητας από αναθεώρηση τεκμηρίωσης του Power Virtual Agents.
4  Τα δικαιώματα χωρητικότητας βάσης δεδομένων και αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Με την αγορά ενός προσθέτου περιόδων λειτουργίας του Power Virtual Agents, δεν θα αυξηθούν τα δικαιώματα χωρητικότητας βάσης δεδομένων και αρχείων.
5  Ενεργοποιήστε ροές του Power Automate στο περιβάλλον του bot συνομιλίας. Περιλαμβάνει πρόσβαση σε συνδέσεις Premium.

Πόροι και εκμάθηση

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Προβάλετε την τεκμηρίωση της παραχώρησης άδειας χρήσης