Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Τιμολόγηση Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

843,30 €

Ανά μήνα για 2.000 περιόδους λειτουργίας1, 2

Χρησιμοποιήστε έξυπνα bot συνομιλίας σε τοποθεσίες web και άλλα κανάλια.

  • Πληρώστε μόνο για αμφίδρομη αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και bot συνομιλίας, με περιόδους λειτουργίας που εξυπηρετούν κάθε ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση.1

Πρόσθετο περιόδων λειτουργίας

379,50 €

Ανά μήνα για 1.000 περιόδους λειτουργίας1, 2

Προσθέστε επιπλέον περιόδους λειτουργίας στο πρόγραμμα του Power Virtual Agents.

  • Απαιτείται άδεια χρήσης του Power Virtual Agents.
1  Η περίοδος λειτουργίας ξεκινά όταν ενεργοποιείται ένα θέμα χρήστη και τελειώνει όταν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις: είτε απαντώνται οι ερωτήσεις του χρήστη είτε η συνομιλία υπερβαίνει τα 60 λεπτά ή τις 100 στροφές. Μάθετε περισσότερα.
2  Για την αγορά χωρητικότητας περιόδου λειτουργίας του Power Virtual Agents απαιτείται πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 με ρόλοι καθολικού διαχειριστή ή διαχειριστή χρέωσης.

Ξεκινήστε μια δοκιμαστική έκδοση του Power Virtual Agents δωρεάν

Εξερευνήστε το πρόγραμμα του Power Virtual Agents

Τιμολόγηση Power Virtual Agents
Τι περιλαμβάνεται
Περίοδοι λειτουργίας 2.000 ανά μήνα3
Χρησιμοποιήστε το Microsoft Dataverse (προηγουμένως Common Data Service) Χωρητικότητα βάσης δεδομένων 10 GB4
Χωρητικότητα αρχείου 20 GB4
Επιτρέψτε στο bot σας να αναλάβει δράση Δικαιώματα χρήσης του Power Automate5
3  Η χωρητικότητα περιόδου λειτουργίας του Power Virtual Agents συγκεντρώνεται σε επίπεδο μισθωτή. Μάθετε περισσότερα για τα όρια χωρητικότητας από αναθεώρηση τεκμηρίωσης του Power Virtual Agents.
4  Τα δικαιώματα χωρητικότητας βάσης δεδομένων και αρχείων του Dataverse συγκεντρώνονται σε επίπεδο μισθωτή. Με την αγορά ενός προσθέτου περιόδων λειτουργίας του Power Virtual Agents, δεν θα αυξηθούν τα δικαιώματα χωρητικότητας βάσης δεδομένων και αρχείων.
5  Ενεργοποιήστε ροές του Power Automate στο περιβάλλον του bot συνομιλίας. Περιλαμβάνει πρόσβαση σε συνδέσεις Premium.

Πόροι και εκμάθηση

Διαβάστε τον οδηγό παραχώρησης άδειας χρήσης

Προβάλετε την τεκμηρίωση της παραχώρησης άδειας χρήσης