Siirry pääsisältöön
Kaksi henkilöä katsomassa kannettavaa tietokonetta

Mitä ovat fuusiotiimit ja -kehitys?

Yritykset ottavat uusia teknologioita käyttöön digitaalisen muunnoksen strategian osana. Niiden on myös arvioitava, miten sisäiset tiimit toimivat ja viestivät toistensa kanssa, varmistaakseen digitaalisen muunnoksen onnistuminen.

Fuusiotiimit ovat tämän strategian integroitu osa. Ne auttavat parantamaan sekä liiketoiminnan tulosta että käyttökokemuksia toimittamalla tuotteita ja ratkaisuja aiempaa nopeammin ja paremmin sekä asiakkaiden tarpeet täyttäen.

Mitä ovat fuusiotiimit?

Fuusiotiimi on moniammatillinen kehittäjien, käyttäjien ja yritysjohtajien muodostama tiimi, jonka erityisaloja ja -asiantuntemusta käytetään luotaessa yhteisen tavoitteen mukaista tuotetta. Yhdistämällä tiimin tietämys uusimpaan teknologiaan fuusiotiimit voivat luoda tuotteita ja ratkaisuja aiempaa nopeammin ja tehokkaammin.

Tämä on uusi työskentelytapa organisaatiossa. Fuusiotiimit käyttävät projektin alusta loppuun tapahtuvassa valvonnassa ketterää strategiaa samalla, kun he auttavat luomalla ratkaisuja ja integroimalla ne yleiseen digitaaliseen strategiaan. Tämän ketterän strategian avulla ratkaisuja voidaan jatkuvasti testata ja muokata käyttäjien tarpeiden perusteella. Näin tiimit voivat muuttaa suunnitelmia, muotoilla päätöksiä uudelleen ja hallita tärkeitä liiketoimintaongelmia ilman organisaation ja taloudellisten takaiskujen aiheuttamaa epäröintiä.

Fuusiotiimien avulla voit keskittyä tuloksiin sen sijaan, että keskittyisit näiden tulosten saamisessa kuluvaan aikaan, työmäärään ja kustannuksiin. Fuusiotiimit 101 kertoo, että tiimin johtajien tulisi raportoida IT-osastolle tai muille IT:n ulkopuolisille liiketoiminta-alueille, koska fuusiotiimeillä ei yleensä ole määritettyä raportointirakennetta. IT:n ja muun liiketoiminnan välisten rajojen hämärtyessä fuusiotiimeistä tulee entistä suositumpia perinteisissä, IT-keskeisissä toimitusmalleissa.

Fuusiokehityksen lähestymistapa

Digitaalisen muutoksen lisääntyessä organisaatioiden käytettävissä olevien kehittäjien on luotava entistä enemmän sovelluksia nopeasti. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan kehittäjiä, jotka voivat luoda uusia tuotteita tai ratkaisuja niin, että heidän aikansa ei kuitenkaan kulu kokonaan projektissa muussa kuin koodauksessa. Tämän vuoksi tarvitaan vain vähän koodia käyttäviä kehittäjiä.

Fuusiotiimi tuo yhteen henkilöt, joilla ei ole koodauskokemusta, ja hyödyntää täten ongelmaa lähinnä olevien henkilöiden asiantuntemuksen ja liiketoimintatietämyksen. Tiimi voi hallita liiketoimintaskenaarioista haastavinta käyttämällä esimiesten, osastopäälliköiden ja IT-asiantuntijoiden erilaisia osaamisalueita ratkaisujen nopeassa kehittämisessä. Kun henkilöt, joilla on vain vähän koodauskokemusta mutta paljon teknistä tietoa ja organisaatiotietämystä, ja kokeneet kehittäjät työskentelevät yhdessä, varmistetaan fuusiotiimin kapasiteetin täysi hyödyntäminen.

Molemmat kehittäjätyypit tuovat tiimiin oman taitoalueensa – vähän koodia käyttävät kehittäjät auttavat suunnittelemaan alkuperäisten haasteiden täyttämisessä ja kokeneet kehittäjät käyttävät teknistä asiantuntemustaan lopullisen tuotteen tai ratkaisun parantamisessa, laajentamisessa tai suorittamisessa. Lopuksi he esittelevät valmiin tuotteen tai ratkaisun määritetylle käyttäjäjoukolle. Fuusiotiimi jatkaa työskentelyä näiden käyttäjien toiminnoista ja tarvittavista muutoksista antaman palautteen avulla entistä sujuvamman käyttökokemuksen saavuttamiseksi.

Vain vähän koodia käyttävät kehittäjät ja kokeneet kehittäjät työskentelevät yhdessä luodakseen selkeän ja yksinkertaisen käyttökokemuksen, joka tukee liiketoiminnan tarpeita, käsittelee sovellusten välisiä aukkoja ja muodostaa yhteyden edistyneisiin kehittäjiin tehden fuusiotiimistä ketterän. Fuusiokehitys otetaan käyttöön kokonaisvaltaisesti koko organisaatiossa, jolloin tiimit käyttävät aiempaa todennäköisemmin uusia tekniikoita, kuten tekoälyä ja keskustelubotteja.

Fuusiotiimin kehityksen edut

Seuraavassa esitellään joitakin fuusiotiimien käyttöönoton etuja organisaatiossa:

 • Tietämyksen jakamisen aiempaa laajempi jako. Aktivoimalla työntekijöitä, jotka normaalisti toimivat erillään toisistaan, fuusiotiimit voivat jakaa tietämystä aiempaa paremmin yrityksessä. Kun tiimit ovat erillään, ne eivät voi jakaa tärkeitä hetkiä, joissa tietämyksen siirto voisi auttaa tiimejä työskentelemään yhdessä. Tämä maksimoitu tietämystyönkulku antaa tiimien jäsenille mahdollisuuden oppia toisiltaan luonnollisella tavalla käyttämällä yleensä päivittäisten aktiviteettien ulkopuolisia tietoja.
 • Nopea digitaalinen muutos. Organisaatioiden on pysyttävä ajan tasalla teknologian kehittyessä nopeasti. Fuusiotiimien, ketterän strategian ja nopean tahdin avulla voidaan ottaa käyttöön projekteja ja ratkaisuja aiempaa paljon nopeammin – jopa kaksi ja puoli kertaa nopeammin.
 • Tiimien aiempaa suurempi itsenäisyys. Fuusiotiimit edistävät tehokasta tiimityötä. Ne voivat reagoida ja vastata uhkiin ja mahdollisuuksiin nopeasti sekä luoda uusia strategioita, jotka saattavat toimia entisiä paremmin. Koska fuusiotiimit voivat tehdä päätöksiä itsenäisesti ilman byrokraattisia haasteita (esimerkiksi useat sidosryhmien jäsenet ja menetetty aika), ne ovat aiempaa sitoutuneempia saavuttamaan tuloksia ja ottamaan henkilökohtaista vastuuta onnistumisesta. Tämä parantaa työpaikan ilmapiiriä.
 • Yhdenmukaiset kokemukset kaikissa kanavissa. Tämän päivän jatkuvasti kehittyvässä digitaalisessa maailmassa on tärkeää luoda yksi kaikkikanavainen käyttökokemus kilpailtuja markkinoita varten. Fuusiotiimit testaavat ja käyttävät näitä tuloksia jatkuvasti mitatakseen käyttäjien toiveita ja varmistaakseen, että käyttäjät saavat kaiken tarvitsemansa käyttämästään kanavasta riippumatta.
 • Varmistetaan asiakkaan tarpeisiin keskittyminen. Tästä on hyötyjä sekä tiimille että asiakkaalle. Fuusiotiimien avulla voit toimittaa onnistuneita tuotteita tai ratkaisuja asiakkaalle aiempaa nopeammin. Fuusiotiimit voivat keskittyä asiakkaan ongelmaan reaaliaikaisen palautteen ja datan avulla sekä kerätä taitoalueita useilta sisäisiltä osastoilta työskennelläkseen toiveiden ja tarpeiden parissa ja ratkaistakseen ne nopeasti. Asiakkaan merkitykselliset tiedot ja tuotteen käyttöönotto määrittävät organisaation onnistumisen, ja fuusiotiimit työskentelevät ratkaistakseen ongelman läpikotaisin.

Fuusiotiimin muodostaminen

Fuusiotiimin muodostaminen edellyttää oikeiden henkilöiden löytämistä oikeille paikoille. Näin voidaan keskittyä siihen, mitä käyttäjät haluavat ja miten yritys voi saavuttaa tämän. Tiimi koostuu useista henkilöistä, joilla on yrityksen eri alojen tietämystä ja kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä luoda nämä tarpeet täyttävä ratkaisu. Tällaisia henkilöitä voi olla osastolla satoja, joten henkilöt kannattaa rajata tiimiksi, joka auttaa työtovereita työskentelyssä ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.

Jos kehystä ei ole määritetty, et voi luoda tiimejä, jotka auttavat asiakkaiden ongelmien ratkaisemisessa. Seuraavien neljän vaiheen avulla voit muodostaa fuusiotiimin:

 1. Etsi soveltuva käyttötapaus. Ennen fuusiotiimin luomista on tutustuttava ratkaisua vaativiin ongelmiin. Päätettäessä sovelluksen, sivuston tai digitaalisen ratkaisun luomisesta varmista, että
 • säilytät yksinkertaisuuden – etsi käyttötapaus, joka ei edellytä paljon töitä, mutta jolla voi olla suuri vaikutus
 • pidät asiat hallinnassasi – älä ota mukaan liian useita sidosryhmien jäseniä ja yritä välttää hidasteet suojauksessa ja hallinnossa
 • pysyt asiassa – varmista, että ongelma on olennainen ja vaatii nopean ratkaisun.
 1. Kokoa tiimi. Aloita keräämällä tiimin sellaisia jäseniä, jotka pystyvät ennakoimaan ongelmanratkaisuja ja jotka ovat valmiita myös jalkatyöhön, sillä heidän on kerättävä tietämystä useilta toimialoilta saadakseen tietoja ja vastauksia käsiteltäviä ongelmia varten. Joitakin tarvittavia rooleja ovat esimerkiksi
 • kehittäjät, jotka ymmärtävät tarpeet ja jotka voivat luoda tuotteita tai sovelluksia ongelman ratkaisemiseksi
 • yritysjohtajat ja yritysten omistajat, joilla on tuotetietämystä ja merkityksellisiä tietoja liiketoimintaprosesseista ja asiakaskokemuksista, myös kipupisteistä
 • IT-järjestelmänvalvojat, jotka johtavat tuotteiden hallintaa, yhdenmukaisuutta ja ylläpitoa
 • arkkitehdit, joilla on ymmärrys kokonaiskuvasta ja jotka tarjoavat teknisiä ohjeita ja johtajuutta
 • digitaalisten tuotteiden omistajat, jotka käyttävät apuna toimintoja yhdistämällä hyväksyntäehdot
 • tiimien johtajat ja scrum masterit, jotka ottavat käyttöön ketteriä strategioita tuotteiden aiempaa nopeampaa luomista ja käyttöönottoa varten
 • testaajat, jotka varmistavat tuotteen laadun ja luotettavuuden
 • kouluttajat, jotka ohjaavat tiimin kokemattomia jäseniä koodaamisessa ja sovellusten luomisessa
 • UX-suunnittelijat, jotka varmistavat joustavan käyttökokemuksen ja rakenteen.
 1. Suunnittele julkaisusuunnitelma. Määritä, kauanko aikaa tulosten luomiseen, käyttöönottoon ja tuottamiseen kuluu. Tiimillä on aikaa vianmääritykseen ja parhaiden ratkaisujen määrittämiseen kohtuuttomien määräaikojen aiheuttaman arvailun ja kokeilun sijaan.
 1. Hyväksy matkan varrella tapahtuvat virheet. Fuusiotiimit vaikuttavat ajoissa koulutukseen sekä sovellusten ja ratkaisujen kehitykseen. Ne on valmisteltava esteitä varten. Tiimin ja koko organisaation on oltava valmis virheisiin. Ketterässä ympäristössä tiimiä testataan jatkuvasti, kun etsitään parhaat tulokset saavuttavia ratkaisuja, joiden on tarvittaessa oltava valmiita pivotoimaan.

Fuusiotiimit hankkivat tietämystä kehitysjakson aikana, ja niitä on valmennettava ja ohjattava määrittämään kelvolliset liiketoimintatapaukset oikeiden päätösten tekemiseksi. Kehittäjät tarvitsevat käytännölliset työkalut ja tilaa epäonnistua, arvioida asioita uudelleen ja yrittää toistamiseen. Jos yritys voi sijoittaa tiimin jäsenten oppimiseen, kehittämiseen ja pakolliseen koulutukseen, tämä työskentelytapa voidaan ottaa käyttöön samalla, kun innovointia ja luovuutta voidaan edistää ilman pelkoa.

Fuusiotiimin käyttötapaukset

Koska fuusiotiimit otetaan käyttöön yrityksessä, ne voivat keskittyä digitaalisten riskien hallinnan inhimilliseen puoleen – toimintaan, kulttuuriin ja organisaatioon liittyviin riskeihin.

Seuraavassa esitellään fuusiotiimien joitakin käyttötapauksia:

 • Tiedot ja analytiikka. Tarjoaa merkityksellisiä tietoja kaikille organisaation tiimeille tietopohjaisen päätöksenteon, kuten työmarkkinoiden ennustamisen, avuksi.
 • Digitaaliset kanavat. Keskittyy käyttökokemukseen ja etsii digisoitavat ja integroitavat markkinointi-, myynti-, palvelu- ja online-kanavien alueet mukautettuja käyttökokemuksia ja kohdistettua markkinointia varten.
 • Digitaaliset toiminnot. Etsii lisää menetelmiä toimintojen, kuten toimitusketjujen uudistamisen, digitalisoimiseksi.
 • Digitaaliset tuotteet Toimittaa ja ylläpitää asiakaskohtaisia tuotteita ja ratkaisuja, kuten digitaalista tuotekehitystä.

Tiimi tarvitsee ratkaisun, jonka ansiosta jokainen voi tarjota käyttäjille sen, mitä he tarvitsevat. Tiimillä on myös oltava työkalu, joka voi hyödyntää uusia teknologioita.

Uusien teknologioiden käyttäminen fuusiokehityksessä

Yhä useampien henkilöiden tehdessä etätyötä maailmanlaajuisesti työpaikoilla on alettu käyttää paljon enemmän teknologiaa kuin aiemmin. Organisaatiot ovat alkaneet etsiä uusia teknologioita ja huomata, että fuusiotiimit voivat saada niistä paljon hyötyä.

Eräs esimerkki on asiakkaiden tarpeiden hallinnassa auttavat tekoälyyn perustuvat vakaat bottikokemukset. Käyttämällä keskustelutekoälyä tuotteet voivat vastata käyttäjille näiden ymmärtämällä kielellä.

Kun nämä keskustelutekoälybotit luodaan fuusiotiimien avulla, tiimit voivat muodostaa sovelluksen luomalla vain vähän koodia sisältäviä keskustelubotteja ja integroimalla aiempaa kehittyneempää tekoälyä käyttökokemuksen rikastamisessa. Kehittäjät voivat keskittyä edistyneeseen koodaukseen kaikkien työskennellessä sujuvassa, yrityksen tarpeisiin vastaavassa prosessissa samalla, kun yritykset saavat lisäarvoa keskustelulogiikkaan.

Fuusiokehityksen ratkaisujen käytön aloittaminen

Kun yritys on valmis luomaan fuusiotiimejä, ensin tulee miettiä käytössä olevia fuusiokehitysratkaisuja. Tarvitaan työkalu, jota voi käyttää helposti projektin ja yrityksen tavoitteiden kanssa ja jonka avulla saadaan aikaan sujuva ja saumaton käyttöönotto.

Jos haluat esimerkiksi kehittää botteja keskustelutekoälyn avulla, tarvitset ratkaisun, joka voi muodostaa ja skaalata helposti. Tällainen sovellus on esimerkiksi Microsoft Power Virtual Agents, joka tukee minkä tahansa taitotason fuusiotiimejä. Koska botit voidaan integroida olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin koko Microsoft Power Platformin ominaisuuksien avulla, fuusiotiimi voi työskennellä joustavasti ja vapaasti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä ovat fuusiotiimit?

Fuusiotiimit ovat moniammatillisia ryhmiä, joissa yhdistetään teknologia tai analytiikka liiketoimintatietoihin onnistuneen tuotteen valmistamiseksi.

Mitä on fuusiokehitys?

Kun vähän koodia käyttävien ja kokeneiden käyttäjien ammattitaito yhdistetään käyttäjien palautteeseen, yritykset voivat luoda hyvin valmisteltuja, onnistuneita tuotteita.

Miksi fuusiotiimi kannattaa luoda?

Fuusiotiimien avulla yritys voi luoda aiempaa parempia tuotteita ja ratkaisuja nopeasti käyttämällä vähäkoodisia tai koodittomia sovelluksia.

Power BI:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus