Siirry pääsisältöön
Kaksi ihmistä puhumassa oletettavasti keskustelutekoäly-ympäristön käyttöönotosta

Keskustelutekoäly-ympäristön käyttöönotto

Keskusteluun perustuva viestintä on kiistämättä graafisen käyttöliittymän jälkeen suurin muutos. Se tarjoaa aiempaa luonnollisemman tavan käyttää teknologiaa. Kun käytössä on ympäristö, jossa käytetään keskustelutekoälyä työntekijöiden tai asiakkaiden kyselyissä, voit saada suuria hyötyjä. Keskustelun hyvä rakenne voi lisätä molempien käyttäjäryhmien tyytyväisyyttä. Jatka lukemista, niin saat lisätietoja aloittamisesta, strategian luomisesta ja oikean keskustelutekoälyohjelmiston valitsemisesta.

Mikä on keskustelutekoäly-ympäristö?

Puhutaan ensin keskustelutekoäly-ympäristöstä. Yksinkertaisesti sanottuna se on ohjelmistotuote tai -palvelu, joka käyttää tekoälyä luonnollisen kielen käsittelyn avulla kopioidakseen ihmisten välisen keskustelun helppouden. Ympäristö voidaan ottaa käyttöön useiden eri liiketoimintaskenaarioiden tukemiseksi.

Keskustelutekoälyn esimerkkejä ovat

 • asiakaspalvelun keskustelubotit, jotka käsittelevät tilauksiin liittyviä kysymyksiä ja palautuksia
 • myynnin keskustelubotit, jotka ohjaavat käyttäjät ostovaihtoehtoihin heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä liittyvien kysymysten perusteella
 • henkilöstöhallinnon keskustelubotit, jotka käsittelevät työntekijöiden yrityksen käytännöistä usein kysyttyjä kysymyksiä koskevia kyselyjä.

Miten keskustelutekoäly voi auttaa yritystä?

Mikä tahansa prosessi, joka käsittelee henkilöitä ja tietoja (eli käytännössä jokainen yrityksen prosessi) on mahdollinen ehdokas keskustelutekoälyratkaisua varten. Yllä mainituissa keskustelutekoälyn esimerkeissä teknologia käsittelee asioita, joita aiemmin käsittelivät ihmiset. Näin vapautetaan henkilöstöä tärkeisiin tehtäviin, kasvatetaan tehokkuutta, alennetaan kustannuksia ja – kun asiat tehdään oikein – parannetaan asiakastyytyväisyyttä. Keskustelutekoälyratkaisut voivat jopa lisätä tuottoa tekemällä lisämyynnistä mahdollista ja ohjaamalla asiakkaita päivitysten tai lisäosien siirtymässä.

Keskustelutekoälyratkaisujen käytön aloittaminen

Suunnitelma on tarpeen, kuten missä tahansa liiketoimintaprosessin muunnoksessa. Ensin luodaan strategia, sitten määritetään tarpeita vastaava keskustelutekoälyohjelmisto ja lopuksi siirrytään käyttöönottoon, optimointiin ja valvontaan.

Viisi strategiaa ohjaavaa kysymystä

Jokainen onnistunut liiketoimintahanke alkaa toimivalla strategialla. Kun määritetään mitä tarvitaan, kuka on mukana ja miten onnistumista mitataan, määritykset saadaan kerralla kuntoon. Tämä säästää tiimeiltä aikaa useita tunteja, jotka muuten kuluisivat määritysten muokkaamisessa.

Seuraavien kysymysten avulla voit aloittaa suunnitelman muotoilemisen:

 1. Onko organisaatiollasi yhdenmukainen visio? Jos ei, aloita tästä. Vahvan keskustelutekoälyarkkitehtuurin luominen saattaa jakautua useille toiminnallisille tiimeille (jota usein kutsutaan fuusiokehitykseksi). Tämän vuoksi hyväksyntä on saatava usein useilta tahoilta. Määritä kaikki osallistujat ja ohjaa heidät kohti yhteistä päämäärää.
 2. Mitä ongelmia yrität ratkaista? Jos tämä on ensimmäinen keskustelutekoälyn käyttöönotto, aloita tunnistamalla joitakin prosesseja, joista ajattelet olevan hyötyä. Valitse sitten niistä soveltuvuusselvitykseen yksi prosessi, josta haluat aloittaa.
 3. Mikä on ratkaisun käyttäjäryhmä? Keskusteletko – tai oikeammin sanottuna keskusteleeko keskustelutekoäly – nykyisten asiakkaiden, nykyisten työntekijöiden tai prospektien kanssa? Käyttäjäryhmän sekä sen tarpeiden ja puhetavan ymmärtäminen on tärkeää aivan kuin missä tahansa liiketoimintaviestinnässä. Määritä nämä kirjallisesti, ja asiakaskeskeisyydestä tulee uusi standardi.
 4. Mitä tietoja on jo olemassa? Jos esimerkiksi liiketoiminnassa käytetään jo live-keskustelua, se kannattaa hyödyntää selvitettäessä, mitä kysymyksiä ihmiset esittävät ja millaiset vastaukset siirtävät käyttäjäryhmää ratkaisuun tai myyntiin.
 5. Millaiset ovat nykyiset teknologiavaatimukset? Kerää etukäteen olemassa olevien järjestelmien vaatimukset. Näin tiedät, mihin keskustelutekoäly-ympäristön tulee muodostaa yhteys ja minkä parissa se työskentelee. Voit myös määrittää, haluatko harkita prosessien, ohjelmiston ja palveluiden laajempaa päivitystä.

Tietoja keskustelutekoälyteknologioista

Keskustelutekoälyratkaisut voivat sisältää paljon erilaisia ominaisuuksia. Tutustutaan keskustelutekoälyarkkitehtuurin terminologiaan, joka on hyvä tuntea.

 • Tekoäly (AI) on tietokoneen kyky jäljitellä ihmisille ominaisia kognitiivisia toimintoja, kuten oppimista ja ongelmanratkaisua.
 • Luonnollisen kielen käsittely tukee sovelluksia, jotka voivat nähdä ja kuulla ihmisiä, keskustella heidän kanssaan ja ymmärtää normaalia puhetta.
 • Automaattianalyysipalvelut on prosessi, jonka avulla tietokone oppii ilman suoria ohjeita datan matemaattisten mallien avulla.
 • Asenneanalyysi on prosessi, jossa määritetään puhujan tai kirjoittajan sanojen ja kontekstin asenteeksi positiivinen, negatiivinen tai neutraali tekoälyn, luonnollisen kielen käsittelyn ja automaattianalyysipalveluiden määrityksen mukaan.
 • Analytiikka on prosessi, jossa tietokoneet tutkivat tietoja, yleensä suuria tietojoukkoja (joita kutsutaan myös massadataksi), löytääkseen malleja ja merkityksellisiä tietoja, joita voi olla vaikea tai mahdoton löytää muilla keinoin.
 • Automaatio tarkoittaa sitä, että ohjelmistotuote tai -palvelu suorittaa prosessin vaiheet itsenäisesti täysin ilman ihmisten toimia tai vain vähäisten toimien avulla.
 • Botit ovat tehtävän suorittavia automaatiotyyppejä, mukaan lukien keskustelubotit ja virtuaaliset asiakaspalvelijat, jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.
 • Live-keskustelu on kyseessä silloin, kun keskustelubotin siirtää keskustelun ihmisasiakaspalvelijalle.

Keskustelutekoälyarkkitehtuuri voi sisältää useita eri ominaisuuksia. Kaikissa ratkaisuissa ei kuitenkaan tarvita jokaista teknologiaa. Suunnittele strategisesti haastettasi vastaava yksinkertaisin ratkaisu. Jos valitset keskustelutekoälyohjelmiston huolisesti, voit lisätä siihen toimintoja tarvittaessa myöhemmin.

Keskustelun rakenteen optimoinnin tärkeys

Keskustelun rakenne tarkoittaa keskustelun etukäteen määritettyä kulkua. Se edellyttää ihmisten esittämien kysymysten ennakoimista ja keskustelua haluttuun ratkaisuun ohjaavien vastausten suunnittelemista. Hyvän keskustelun rakenteen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Huono rakenne tuottaa huonon käyttökokemuksen, joka kumoaa keskustelutekoäly-ympäristön käyttöönoton hyödyt.

Ota huomioon

 • tavoitteet ja keskustelun haluttu lopputulos
 • kieli ja sävy, joita brändin ja käyttäjäryhmän kontekstissa käytetään
 • keskustelun työnkulku, kuten vastausten välinen aika
 • kuvien, videon ja linkkien vastauksiin sisällyttämisen mielekkyys
 • soveltuvat virhesanomat.

Laadukas keskustelun rakenne riippuu käyttäjän kokemuksen ja tarpeiden eritellyistä tiedoista, jotka yleensä esitetään visuaalisena työnkulkukaaviona. Rakenteen käyttöönoton jälkeen on valvottava sen toimintaa ja kerättävä palautetta, jotta käyttökokemusta voidaan parantaa ajan kuluessa.

Yhteyksien ja integroinnin tärkeys

Olemassa olevien järjestelmien tarkistamisen ja käyttäjäryhmän käyttämiin kanaviin tutustumisen tulee olla osa strategiaa. Keskustelutekoäly-ympäristön on voitava olla yhteydessä näihin järjestelmiin, tallentaa tietoja ja käyttää niitä sekä viestittävä käyttäjäryhmän käyttämien kanavien kanssa. Viestintäsovellukset, CRM-ratkaisu, kalenterit ja maksujärjestelmät on ehkä kaikki integroitava.

Tärkeitä asioita keskustelutekoälyohjelmistoa valittaessa

Useimmilla laadukkailla keskustelutekoälysovelluksilla on yhteisiä määritteitä, kuten tekoäly, automaattianalyysipalvelut, luonnollisen kielen käsittely, live-keskustelun siirto, asenneanalyysi ja analytiikan koontinäyttö. Käyttöön kannattaa ottaa se, jossa näitä on vähiten. Käytä hyväksi alla olevia kysymyksiä, kun valitset organisaatiolle sopivaa ohjelmistoa.

 • Voiko ympäristö muodostaa yhteyden nykyisiin järjestelmiin?
 • Tukeeko se kanavia, joissa viestitään asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa?
 • Onko organisaatiolla kehitysresursseja keskustelutekoälyratkaisun luomiseksi vai tarvitaanko vähän koodia käyttävä tai kooditon ympäristö, jota muut kuin kehittäjät voivat käyttää?
 • Miten helposti keskustelun rakenne voidaan määrittää prototyypiksi?
 • Voiko ympäristö kerätä tiedot, jotka halutaan käyttöön jatkuvaa parantamista varten?

Kun näihin kysymyksiin on löydetty vastaukset, olet päässyt hyvään alkuun sopivan keskustelutekoälyohjelmiston etsimisessä yritykselle.

Oikean keskustelutekoälyohjelmiston valitseminen

Tämän artikkelin ohjeiden avulla pääset hyvään alkuun onnistuneessa keskustelutekoälyn käyttöönotossa ja siihen liittyvissä kustannussäästöissä ja tehokkuudessa. Microsoft Power Virtual Agents, vähäisen koodin ympäristö, tarjoaa lisätietoja keskustelutekoälyratkaisujen helposta luomisesta.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä on keskustelutekoäly?

Keskustelutekoäly on teknologia, joka käyttää tekoälyä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) kanssa kopioidakseen ihmisten välisen keskustelun helppouden. Toteutukset, kuten asiakaspalvelun keskustelubotit, voivat käsitellä rutiinikyselyjä sekä säästää aikaa, budjettia ja henkilöstötunteja.

Millainen on esimerkki keskustelutekoälystä?

Keskustelutekoälyn esimerkkejä ovat asiakaspalvelun keskustelubotit, jotka käsittelevät tilauksiin liittyviä kysymyksiä ja palautuksia, myynnin keskustelubotit, jotka ohjaavat käyttäjät ostovaihtoehtoihin heidän tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä liittyvien kysymysten perusteella, ja henkilöstöhallinnon keskustelubotit, jotka käsittelevät työntekijöiden usein kysyttyjä kysymyksiä koskevia kyselyjä.

Miksi keskustelun rakenne on tärkeä?

Keskustelun rakenne on erittäin tärkeä onnistuneen keskustelutekoälyn käyttöönotossa, koska huono rakenne tuottaa huonon käyttökokemuksen, vähemmän ihmisten toimia vaativia ratkaisuja ja virheellisten keskustelutyönkulkujen korjaamiseen kuluvaa ylimääräistä kehitysaikaa.

Miten keskustelutekoälyä käytetään?

Käytä keskustelutekoälyä yritysten rutiininomaisissa vuorovaikutustilanteissa, henkilökunnan vapauttamisessa tärkeisiin tehtäviin, tehokkuuden kasvattamisessa, kustannusten alentamisessa ja asiakastyytyväisyyden parantamisessa.

Power BI:n Ota yhteyttä myyntiin -pienoissovellus