Gå til hovedinnhold
En person som bruker en bærbar datamaskin og trolig bruker en nettpratrobot med kunstig intelligens

Hva er en nettpratrobot med kunstig intelligens?

En nettpratrobot med kunstig intelligens er en programvare som deltar i dialog på en naturlig måte. Nettpratroboter med kunstig intelligens brukes vanligvis i mange forskjellige bransjer til mange forskjellige formål.

Hvordan fungerer en nettpratrobot med kunstig intelligens?

Nettpratroboter med kunstig intelligens bruker naturlig språkbehandling (NLP) til å hjelpe brukerne med å samhandle med nettjenester eller apper gjennom tekst, grafikk eller tale. Nettpratroboter kan forstå naturlig språk, etterligne dialog og kjøre enkle, automatiserte oppgaver. I tillegg bruker nettpratroboter med kunstig intelligens prediktiv intelligens og analyse til å lære en brukers preferanser og bruker denne kunnskapen til å gi anbefalinger og forvente behov.

Nettpratroboter med kunstig intelligens brukes i en rekke ulike kanaler, for eksempel meldingsapper, mobilapper, nettsteder, på telefon og i taleaktiverte apper. De kan utvikles til å håndtere bare noen få enkle kommandoer, eller til å fungere som komplekse digitale assistenter og interaktive agenter. En nettpratrobot med kunstig intelligens kan være en del av et større program eller være helt frittstående.

Les denne veiledningen for å finne ut mer om hva en nettpratrobot med kunstig intelligens er, og hvordan nettpratroboter fungerer.

Hvorfor bruke nettpratroboter med kunstig intelligens?

Nettpratroboter med kunstig intelligens er en type nettpratrobot som brukes til å hjelpe mennesker med å samhandle med teknologi og automatisere oppgaver. Forbedringer i kunstig intelligens, dataforskning og naturlig språkbehandling har gjort det mulig å bruke nettpratroboter ved å gjøre det enklere å bygge samtalebaserte roboter for en rekke bruksområder som er til fordel for virksomheter, kunder og ansatte.

Hvordan firmaer bruker nettpratroboter med kunstig intelligens

Nettpratroboter med kunstig intelligens gir en rekke fordeler for firmaer. Mange firmaer har nettpratroboter med kunstig intelligens som fungerer som virtuelle agenter som kan håndtere kundeserviceproblemer eller støtte ansatte. Generelt vil forbedret kundeservice, kombinert med en reduksjon i kundeservicekostnader, føre til høy avkastning for firmaer som bruker nettpratroboter for kundeservice.

Bruk av nettpratroboter med kunstig intelligens hjelper også firmaer med å øke salgssyklusene, generere flere potensielle kunder og forbedre kundelojalitet. Firmaer bruker nettpratroboter og kunstig intelligens til å lage tilpassede brukeropplevelser som fører til mer fornøyde og engasjerte kunder og høyere konverteringsfrekvenser.

I tillegg til den høye avkastningen begynner også nettpratroboter med I tillegg til den høye avkastningen begynner også nettpratroboter med kunstig intelligens å bli vanlige ganske enkelt fordi de er en enkel og nyttig tjeneste som kunder og ansatte har begynt å forvente og bli avhengige av. Etter hvert som organisasjoner investerer i mer og mer komplisert teknologi og bygger ut flere meldingsgrensesnitt, blir nettpratroboter raskt en nødvendig forbindelse mellom kunder og ansatte, og de enorme mengdene med informasjon, systemer og programmer de samhandler med.

Hvordan kunder bruker nettpratroboter med kunstig intelligens

Kunder drar også nytte av bruk av nettpratroboter med kunstig intelligens. Nettpratroboter gir kundene tilgang til hjelp eller kundeservice som er tilgjengelig ved behov, uten begrensninger. Når kunder samhandler med nettpratroboter, kan de få svar på spørsmål når som helst. De har også enklere salgsopplevelser og har en mer personlig forbindelse med merkevarene de samhandler med.

Hvordan ansatte bruker nettpratroboter

Nettpratroboter med kunstig intelligens på arbeidsplassen kan også være til nytte for de ansatte som jobber der. Nettpratroboter med kunstig intelligens kan brukes til å automatisere enkle oppgaver, noe som frigjør ansatte til andre oppgaver. De kan også brukes i organisasjoner for å hjelpe ansatte med å navigere i firmapolicyer, prosedyrer, HR-informasjon og andre interne systemer og intern dokumentasjon.

Hva er naturlig språkbehandling?

Hvis nettpratroboter med kunstig intelligens skal fungere på en effektiv måte, må de kunne oversette tale og språk til noe en datamaskin kan forstå. Prosessen med å forstå, analysere og respondere på tale er en kompleks oppgave, som vi kaller naturlig språkbehandling.

Naturlig språkbehandling viser til hele prosessen for hvordan nettpratroboter bruker kunstig intelligens som gir mening til store mengder naturlige språkdata. NLP fungerer ved å ta tekst- eller inndata fra et menneske, ved hjelp av kunstig intelligens for å fastslå betydningen av inndataene, og deretter generere og gi et passende svar. Naturlig språkbehandling gjør det mulig for roboter å kommunisere med brukere på en måte som gjør det mulig å etterligne dialog.

Naturlig språkbehandling fungerer ved å dele opp brukerinndata i ytringer, hensikter og oppføringer. En ytring er en setning som en bruker skriver inn i en nettpratrobot. Når en ytring skrives inn i en nettpratrobot, fastslår nettpratroboten hensikten med ytringen – brukerens mål med å kontakte nettpratroboten. Til slutt gjenkjenner nettpratroboten enheter i ytringen som hjelper til med å definere detaljene til hensikten. Enheter er som regel ting som datoer, klokkeslett, steder, navn eller lokasjoner som fastslår en brukers hensikt ytterligere.

Hvordan fungerer en nettpratrobot med kunstig intelligens?

En nettpratrobot med kunstig intelligens er en hvilken som helst app som brukere samhandler med på en samtalebasert måte, ved hjelp av tekst, grafikk eller språk. Det finnes mange ulike typer nettpratroboter, men alle fungerer på samme måte.

Trinn én

En bruker legger inn en melding i en nettpratrobot med kunstig intelligens via en kanal, for eksempel en app, et nettsted eller en tekstmelding, eller til og med ved å snakke i en telefonsamtale. Denne meldingen kan være en kommando eller et spørsmål.

Trinn to

Nettpratroboten med kunstig intelligens mottar innholdet i meldingen og henter relatert informasjon som kanalen meldingen kommer inn gjennom. Nettpratroboten bruker deretter NLP til å bestemme formålet med meldingen og identifiserer relevante hensikter.

Trinn tre

Nettpratroboten med kunstig intelligens fastslår et passende svar og returnerer svaret til brukeren via den samme kanalen. Denne prosessen fortsetter med trinn én til og med tre etter hvert som samtalen fortsetter. Samtalen fortsetter til en brukers spørsmål er besvart, problemet er løst eller til forespørselen overføres til en menneskelig agent.

Hvilke typer nettpratroboter med kunstig intelligens finnes det?

Det finnes to hovedtyper for nettpratroboter som en bedrift kan bruke: transaksjonsbaserte nettpratroboter og samtalebaserte nettpratroboter. De er forskjellige i kompleksitet, og i hvilke grader de bruker kunstig intelligens.

Transaksjonsbaserte nettpratroboter

En transaksjonsbasert nettpratrobot, også kalt oppgaveorientert eller forklarende nettpratrobot, er en nettpratrobot med ett formål som har fokus på å utføre eller automatisere én funksjon. Den bruker regler, naturlig språkbehandling og en svært liten mengde maskinlæring. En transaksjonsbasert nettpratrobot er opplært i strukturerte data og utformet til å gi et fast sett med alternativer som en bruker kan velge fra, avhengig av hva brukeren ønsker å gjøre, eller hvilket problem brukeren ønsker å løse. Etter at brukeren har gjort sitt valg, veileder nettpratroboten brukeren gjennom prosessen ved å gi flere alternativer frem til brukerens spørsmål er besvart eller problemet er løst.

Transaksjonsbaserte nettpratroboter genererer automatiserte svar som er utformet til å være samtalebaserte. Samhandlinger med transaksjonsbaserte nettpratroboter er svært spesifikke og strukturerte, noe som gjør dem svært nyttige for virksomheter som på forhånd vet hvilke vanlige handlinger eller problemer kundene kan trenge hjelp med. Restauranter, leveringsfirmaer og banker bruker for eksempel transaksjonsbaserte nettpratroboter til å håndtere vanlige spørsmål, som spørsmål om åpningstider, eller til å hjelpe kunder med enkle transaksjoner som ikke omfatter veldig mange variabler. Det finnes en rekke eksempler på transaksjonsbaserte nettpratroboter fordi transaksjonsbaserte nettpratroboter er den typen som brukes mest.

Samtalebaserte nettpratroboter

En samtalebasert nettpratrobot er en mer avansert og interaktiv type nettpratrobot med kunstig intelligens for mer tilpassede samhandlinger. Den er utformet for å bruke samtalebasert kunstig intelligens til å forstå mening i brukerens meldinger og svare på en menneskelignende måte. Samtalebaserte nettpratroboter bruker kunstig intelligens, naturlig språkbehandling og tilgang til kunnskapsdatabaser og annen informasjon til å registrere nyanser i en brukers spørsmål og svar, og gi relevante svar på samme måte som et menneske. Disse nettpratrobotene med kunstig intelligens er kontekstuelt bevisste og bruker naturlig språkforståelse, naturlig språkbehandling og maskinlæring til å bli progressivt smartere.

Samtalebaserte nettpratroboter, som ofte kalles virtuelle assistenter eller digitale assistenter, bruker også prediktiv intelligens og analyse til tilpasning basert på hver brukers profil og tidligere atferd. Over tid kan denne typen nettpratrobot med kunstig intelligens lære en brukers preferanser og bruke denne læringen til å gi anbefalinger og forvente behov. Samtalebaserte nettpratroboter brukes av netthandelsfirmaer, nettbaserte tjenester, sosiale plattformer, forretninger med avanserte verktøy for programvare som en tjeneste (SaaS) og firma-til-firma-virksomheter (B2B) som tilbyr bedriftsløsninger.

Hva brukes nettpratrobotene med kunstig intelligens generelt til?

Kundeservice

Nettpratroboter med kunstig intelligens kan brukes til å opprette virtuelle kundeserviceagenter som alltid er tilgjengelige, noe som fører til mer fornøyde kunder. Nettpratroboter kan også brukes til å sende og bekrefte støtteforespørsler eller utføre rutineoppgaver for kunder.

Menneskelige ressurser

Nettpratroboter med kunstig intelligens kan hjelpe ansatte med HR-oppgaver som å hjelpe ansatte med å sende inn for betalt permisjon eller sykemelding, varsle ansatte om policyendringer og hjelpe de ansatte med å forstå og administrere fordelene sine.

Økonomi og regnskap

Nettpratrobotprogrammer med kunstig intelligens kan hjelpe ansatte med å sende inn reiseregningsrapporter, åpne bestillingsforespørsler og oppdatere og holde oversikt over leverandørinformasjon.

Markedsføring

Nettpratroboter med kunstig intelligens brukes til å sende målrettede tilbud til lojale kunder, spore kundetilfredshet og bygge tilpassede opplevelser som holder kundene engasjert.

Salg

Nettpratroboter med kunstig intelligens kan forhåndskvalifisere potensielle kunder, gi tilbud til potensielle kunder og starte en proaktiv samtale, noe som frigjør selgere til å fokusere på å dra i land salg.

Hvordan brukes nettpratroboter med kunstig intelligens i forskjellige bransjer?

Firmaer i alle bransjer har nytte av å bruke nettpratroboter med kunstig intelligens til en rekke formål. Her er noen eksempler på hvordan nettpratroboter brukes hver dag:

Netthandel og detaljhandel

Nettbutikker bruker nettpratroboter med kunstig intelligens som kundeserviceagenter til å gi produktinformasjon, tilby tilpassede produktanbefalinger og behandle bestillings- og returforespørsler.

Finanstjenester

Banker og kredittbyråer bruker nettpratroboter med kunstig intelligens som intelligente agenter som kan svare på kundenes spørsmål, gi kontosaldoer og kontoutdrag, håndtere grunnleggende transaksjoner og gi veiledning om sparing og investering.

Helsevesenet

Sykehus og klinikker bruker nettpratroboter med kunstig intelligens til formål som å planlegge avtaler, gi informasjon om legemidler og hjelpe pasienter med å finne nærmeste kontor.

Utdanning

Nettpratroboter med kunstig intelligens brukes til studenttilbakemeldinger, lærervurderinger og administrativ hjelp.

Forsikring

Nettpratroboter med kunstig intelligens fungerer som virtuelle agenter og rådgivere for å sende inn krav, gi statusoppdateringer og utføre andre grunnleggende oppgaver, noe som frigjør ansatte til å utføre mer avanserte oppgaver.

Produksjon

Nettpratroboter med kunstig intelligens hjelper produsenter med leverandøradministrasjon og -engasjement, bemanningshjelp, vedlikehold på arbeidsplassen, produkttilbakekallinger og HR-oppgaver.

Reiseliv

Flyselskaper og virksomheter i servicenæringen bruker nettpratroboter med kunstig intelligens som interaktive agenter som hjelper kunder med billetter, online-innsjekkinger og andre reiseordninger.

Bygg avanserte roboter med Power Virtual Agents

Opprett raskt nettpratroboter med kunstig intelligens som løser vanlige problemer og svarer på spørsmål hele døgnet samt frigjør menneskelige agenter til å løse mer komplekse problemer.

Kontrollprogram for å kontakte salgsavdeling for Power BI