Overslaan en naar hoofdinhoud
Twee mensen die naar een laptop kijken

Wat houden gecombineerde teams en ontwikkeling in?

Wanneer bedrijven nieuwe technologieën gaan gebruiken als onderdeel van hun digitale transformatiestrategie, moeten ze ook evalueren hoe interne teams werken en met elkaar communiceren om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie slaagt.

Gecombineerde teams vormen een essentieel onderdeel van die strategie. Door dergelijke teams in te zetten, verbeter je de bedrijfsresultaten en de gebruikerservaringen door producten en oplossingen sneller te leveren en beter te voldoen aan de behoeften van klanten en cliënten.

Wat zijn gecombineerde teams?

Een gecombineerd team is een multidisciplinair team van ontwikkelaars, gebruikers en zakelijke leiders die hun specifieke vakgebieden en expertise gebruiken om een product met één gemeenschappelijke doelstelling te bouwen. Door de kennis van het team te combineren met de nieuwste technologie, kunnen teams producten en oplossingen sneller en efficiënter leveren.

In feite is dit een nieuwe manier van werken voor je organisatie. Door een project van begin tot einde te begeleiden, kunnen gecombineerde teams een agile strategie hanteren bij elke oplossing die ze maken en de oplossingen integreren in de overkoepelende digitale strategie. Met deze strategie kun je consistent testen en je oplossing wijzigen op basis van de behoeften van de gebruiker. Zo kunnen teams plannen bijstellen, beslissingen anders aanvliegen en essentiële zakelijke problemen verwerken zonder organisatorische en financiële obstakels. Zo geef je je teams de kans te kiezen hoe ze deze problemen gaan oplossen.

Met gecombineerde teams kun je je meer richten op de eindresultaten dan op de tijd, inzet en geld om deze resultaten te behalen. Hoewel volgens de Inleiding voor gecombineerde teams deze teams doorgaans geen speciale rapporteringsstructuur hebben, rapporteren teamleiders waarschijnlijk aan de IT-afdeling of andere bedrijfseenheden buiten IT. Nu de grenzen tussen de IT- en de overige bedrijfsafdelingen vager worden, krijgen gecombineerde teams steeds vaker de voorkeur boven de traditionele, op IT gerichte leveringsmodellen.

Gecombineerde ontwikkelmethode

Met de groei van de digitale transformatie neemt de vraag naar toepassingen die organisaties moeten maken toe ten opzichte van beschikbare ontwikkelaars die deze snel kunnen ontwikkelen. Om dit te bereiken, heb je ontwikkelaars nodig die nieuwe producten of oplossingen kunnen bouwen, maar je wilt niet dat ze al hun tijd besteden aan de projectonderdelen zonder code. En dat is nu precies waar ontwikkelaars die werken met weinig code uitkomst kunnen bieden.

Door mensen zonder programmeerervaring toe te voegen, kunnen gecombineerde ontwikkelingsteams de mensen inzetten die het dichtst bij het probleem staan en de meeste kennis van het bedrijf hebben. Op die manier kan het team de belangrijkste zakelijke scenario's aanpakken door de diverse vaardighedensets van managers, afdelingsmanagers en IT-experts te gebruiken om sneller oplossingen te ontwikkelen. Als je mensen met weinig programmeerervaring maar met enorm veel technische en organisatorische kennis koppelt aan ervaren ontwikkelaars, zorg je ervoor de capaciteit van het gecombineerde team volledig wordt benut.

Beide typen ontwikkelaars verrijken het team met hun eigen vaardigheden: ontwikkelaars die werken met weinig code, helpen bij het aanpakken van eerste uitdagingen en ervaren ontwikkelaars helpen door hun geavanceerde technische expertise in te zetten om het eindproduct of de eindoplossing te verbeteren, uit te breiden en uit te voeren. Tot slot leggen ze het product of de oplossing voor aan een kerngroep met gebruikers. Deze gebruikers geven feedback over de functionaliteit en de benodigde wijzigingen voor een soepele ervaring, waarna het gecombineerde team weer aan het werk gaat.

Ontwikkelaars die weinig code gebruiken en ervaren ontwikkelaars maken samen een duidelijke en eenvoudige ervaring die ondersteuning biedt voor zakelijke behoeften, de kloof voor apps kan dichten en de verbinding met ervaren ontwikkelaars kan maken, wat resulteert in gecombineerd team dat agile kan werken. Wanneer de gecombineerde ontwikkeling overal in de organisatie wordt omarmd, gaan teams waarschijnlijk eerder geavanceerde technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en chatbots gebruiken.

Voordelen van ontwikkeling door gecombineerde teams

Een aantal voordelen van het implementeren van gecombineerde teams in je organisatie zijn:

 • Een grotere verdeling van kennisdeling. Door samen te werken met werknemers die doorgaans geïsoleerd werken en niet in teams, kunnen teams de kennis beter verdelen over het bedrijf. Wanneer teams geïsoleerd werken, gaat de onderlinge verbinding verloren en missen teams belangrijke momenten waarop kennisoverdracht de teams kan helpen bij de samenwerking. Dankzij deze gemaximaliseerde kennisstroom kunnen teamleden op natuurlijke wijze van elkaar leren, waarbij het meestal informatie buiten hun dagelijkse activiteiten betreft.
 • Snelle digitale transformatie. Organisaties moeten zorgen dat ze het snelle ontwikkeling van technologie kunnen bijhouden. Met gecombineerde teams, een agile strategie en een hoog tempo, kunnen ze projecten en oplossingen met een veel hogere frequentie implementeren, zelfs tot twee en een half keer sneller.
 • Grotere teamautonomie. Gecombineerde teams dragen bij aan effectief teamwork. De teams kunnen snel reageren op bedreigingen en kansen en nieuwe strategieën opzetten voor verbeteringen. Naarmate deze teams meer autonomie krijgen om beslissingen te nemen zonder bureaucratische obstakels (dat wil zeggen veel belanghebbenden, verloren tijd enzovoort), neemt de toewijding toe en wordt een geslaagd resultaat beschouwd als een persoonlijke verantwoordelijkheid waardoor de motivatie stijgt.
 • Consistente ervaringen in alle kanalen. Het realiseren van één omnichannel-gebruikerservaring die kan concurreren op de markt, is van groot belang in de steeds veranderende huidige digitale wereld. Gecombineerde teams testen doorlopend en gebruiken die resultaten om te bepalen wat gebruikers willen, zodat ze ervoor kunnen zorgen dat gebruikers beschikken over alles wat ze nodig hebben, ongeacht het gebruikte kanaal.
 • Zorg dat je de focus op de behoeften van je klant legt. Er zijn aanzienlijke voordelen voor je team en je eindklant. Met gecombineerde teams kun je in minder tijd succesvolle producten of oplossingen realiseren voor de klant. Gecombineerde teams kunnen het probleem van een klant aanpakken met real-time feedback en gegevens, vaardigheden van verschillende interne afdelingen verzamelen om aan de behoeften en vereisten te voldoen en snel oplossingen te vinden. Klantinzichten en ingebruikname van producten bepalen het succes van je organisatie en gecombineerde teams werken om die puzzel van binnenuit op te lossen.

Een gecombineerd team samenstellen

Bij het samenstellen van je gecombineerde team heb je de juiste mensen nodig die zich gaan focussen op wat je gebruikers willen en hoe je bedrijf dat kan realiseren. Je team bestaat uit mensen met kennis over de verschillende onderdelen van het bedrijf, ofwel mensen die over de vaardigheden beschikken om klantbehoeften te identificeren en een oplossing kunnen maken die aan deze behoeften voldoet. Aangezien dit alleen al op jouw afdeling wel honderden mensen zouden kunnen zijn, kun je het beste het aantal teamleden terugbrengen tot de mensen die je echt nodig hebt voor een team dat collega's kan helpen en je bedrijfsdoelstellingen kan behalen.

Zonder kader kun je geen teams samenstellen maken die de problemen van je klanten kunnen aanpakken. Dit zijn vier stappen die je kunnen helpen bij het samenstellen van je gecombineerde team:

 1. Zoek het juiste gebruiksscenario. Voordat je een gecombineerd team instelt, moet je het probleem of de problemen begrijpen die je wilt oplossen. Wanneer besluit hoe je een app, website of digitale oplossing wilt maken moet je rekening houden met het volgende:
 • Houd het simpel: zoek een gebruiksscenario's waar je met weinig inzet veel effect kunt sorteren.
 • Houd het overzichtelijk: betrek niet te veel belanghebbenden en probeer beveiligings- en governanceobstakels te voorkomen.
 • Houd het relevant: zorg ervoor dat je een relevant probleem kiest dat snel moet worden opgelost.
 1. Stel je team samen. Kies voor teamleden die zich proactief opstellen als het gaat om probleemoplossing en bereid zijn hiervoor het nodige loopwerk te verrichten. Omdat ze kennis over veel bedrijfsonderdelen, informatie en antwoorden moeten verzamelen, moeten ze aan de bak om die gegevens te achterhalen. Je hebt hierbij mogelijk de volgende rollen nodig:
 • Ontwikkelaars die de behoeften begrijpen en in staat zijn om producten of toepassingen te maken om dit op te lossen.
 • Managers en eigenaren die productkennis inbrengen en inzicht in bedrijfsprocessen en klantervaringen, waaronder de pijnpunten.
 • IT-beheerders die leiding geven aan governance, conformiteit en het onderhoud van je producten.
 • Architecten die inzicht hebben in het grotere geheel en die technische sturing en leiderschap verschaffen.
 • Digitale producteigenaars die acceptatiecriteria opstellen om hun functionaliteiten verder uit te bouwen.
 • Teamleiders en scrummasters die deze strategieën implementeren om producten sneller te maken en te implementeren.
 • Testers om de kwaliteit en betrouwbaarheid van je product te garanderen.
 • Trainers om onervaren teamleden te begeleiden bij het schrijven van code en bouwen van toepassingen.
 • UX-ontwerpers zorgen voor een vloeiende gebruikerservaring en ontwerp.
 1. Plan je roadmap. Bepaal hoe lang het duurt om je oplossing te maken, te implementeren en resultaten te verkrijgen. Je team krijgt zo de tijd om problemen op te lossen en te bepalen welke oplossingen het beste werken, in plaats te beginnen op basis van giswerk en onrealistische deadlines.
 1. Accepteer dat er onderweg fouten worden gemaakt. Behalve dat er tijd voor het trainen en ontwikkelen van toepassingen en oplossingen moet worden ingecalculeerd, moeten gecombineerde teams ook rekening houden met obstakels. Je team en de organisatie moeten zijn voorbereid op bepaalde fouten. Laat je team werken in een agile omgeving, zodat er doorlopend kan worden getest om te bepalen welke oplossingen de beste resultaten opleveren en er waar nodig kan worden bijgestuurd.

Terwijl gecombineerde teams kennis opdoen tijdens de verschillende fasen van de ontwikkelingscyclus, hebben ze coaching en begeleiding nodig om te kunnen bepalen welke gebruiksscenario's nodig zijn om de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkelaars hebben praktische hulpprogramma's nodig en de mogelijkheid om fouten te maken, opnieuw te evalueren en het opnieuw te proberen. Als je bedrijf kan investeren in de kennis, ontwikkeling en vereiste training van de teamleden, kunnen ze deze manier van werken omarmen en zonder vrees innovatie en creativiteit stimuleren.

Gebruiksscenario's voor gecombineerde teams

Naarmate de gecombineerde teams in je bedrijf worden geïmplementeerd, kunnen ze zich beter richten op de menselijke kant van het beheer van je digitale risico's: gedragsmatig, cultureel en organisatorisch.

Sommige gebruiksscenario's voor gecombineerde teams zijn:

 • Gegevens en analyse. Geeft inzicht in alle andere organisatieteams om je te helpen bij het nemen van gegevensgestuurde beslissingen, zoals prognoses voor de arbeidsmarkt.
 • Digitale kanalen. Deze informatie is gericht op de gebruikerservaring en zoekt gebieden voor het digitaliseren en integreren van marketing-, verkoop-, service- en online kanalen voor aangepaste ervaringen en doelgerichte marketing.
 • Digitale bewerkingen. Vindt extra manieren om bewerkingen verder te digitaliseren, zoals het opnieuw ontwerpen van toeleveringsketens.
 • Digitale producten Levert en onderhoudt klantproducten en -oplossingen, waaronder de ontwikkeling van digitale producten.

Je team heeft een oplossing nodig waarmee iedereen wereldwijd jouw gebruikers kan geven wat ze nodig hebben, en een hulpprogramma waarmee nieuwe technologieën ten volle kunnen worden benut.

Geavanceerde technologieën gebruiken in gecombineerde ontwikkeling

Omdat er wereldwijd meer mensen op afstand werken, is het gebruik van technologie op de werkplek aanzienlijk toegenomen. Organisaties beginnen naar nieuwe technologieën te zoeken en realiseren zich dat gecombineerde teams veel voordeel kunnen opleveren.

Een voorbeeld is de krachtige bot-ervaringen aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) die helpen bij het beheer van de behoeften van je klanten. Via AI voor gesprekken kunnen producten op gebruikers reageren in begrijpelijke taal.

Door deze AI-chatbots te maken met een gecombineerd team, kunnen teams de toepassing bouwen door chatbots met weinig code te maken en meer geavanceerde AI te integreren om de gebruikerservaring uit te breiden. Ontwikkelaars kunnen zich richten op de geavanceerde programmering, terwijl het bedrijf waarde kan toevoegen aan de gesprekslogica. Zo werkt alles samen in een naadloos proces dat voldoet aan de behoeften van het bedrijf.

Aan de slag met oplossingen voor gecombineerde ontwikkeling

Wanneer je bedrijf er klaar voor is om gecombineerde teams samen te stellen, moet je eerst nadenken over de ontwikkeloplossingen die je gaat gebruiken. Je hebt een hulpprogramma nodig dat eenvoudig kan worden afgestemd op je project- en bedrijfsdoelstellingen om ervoor te zorgen dat de implementatie soepel en naadloos verloopt.

Wil je bijvoorbeeld bots met AI voor gesprekken ontwikkelen, dan kun je het beste een oplossing kiezen die eenvoudig kan worden ontwikkeld en geschaald, zoals Microsoft Power Virtual Agents waarmee gecombineerde teams van elke vaardigheidsniveau kunnen worden ondersteund. En dankzij de optie om je bots voor bestaande bedrijfsprocessen te integreren met functies van het volledige Microsoft Power Platform, beschikt je gecombineerde team over de flexibiliteit en de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze willen werken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn gecombineerde teams?

Gecombineerde teams zijn multidisciplinaire groepen die technologie of analyses combineren met bedrijfskennis voor een geslaagd eindproduct.

Wat is gecombineerde ontwikkeling?

Door de expertise van ontwikkelaars die werken met weinig code en ervaren ontwikkelaars te combineren met feedback van gebruikers, kunnen bedrijven goed afgeronde, geslaagde producten maken.

Waarom moet je een gecombineerd team samenstellen?

Met gecombineerde teams kan je bedrijf sneller betere producten en oplossingen bouwen met toepassingen met weinig of geen code.

Power BI-widget voor contact met Verkoop