Przejdź do strony głównej
Dwie osoby patrzące na laptop

Czym są zespoły hybrydowe i development fuzyjny?

W miarę, jak firmy wdrażają nowe technologie w ramach strategii cyfrowej transformacji, muszą również oceniać działanie zespołów wewnętrznych i komunikację między nimi, aby zagwarantować powodzenie tej cyfrowej transformacji.

Zespoły hybrydowe stanowią nieodłączną część tej strategii. Pomagają poprawić wyniki biznesowe i ulepszyć środowiska użytkowników, szybciej dostarczając produkty i rozwiązania oraz skuteczniej zaspokajając potrzeby konsumentów i klientów.

Czym są zespoły hybrydowe?

Zespół hybrydowy to multidyscyplinarny zespół deweloperów, użytkowników i liderów biznesowych, którzy używają wiedzy i umiejętności z określonej dziedziny, aby stworzyć produkt zaspokajający jeden wspólny cel. Dzięki połączeniu wiedzy członków z najnowszą technologią zespoły hybrydowe mogą szybciej i efektywniej dostarczać produkty i rozwiązania.

Jest to zasadniczo nowy sposób pracy organizacji. Kompleksowe nadzorowanie projektu pozwala zespołom hybrydowym stosować elastyczną strategię, która pomaga tworzyć poszczególne rozwiązania i integrować je z ogólną strategią dotycząca środowiska cyfrowego. Taka elastyczna strategia umożliwia spójne testowanie i modyfikowanie rozwiązania w zależności od potrzeb użytkowników. Dzięki niej zespoły mogą zmieniać plany, ponownie podejmować decyzje i rozwiązywać krytyczne problemy biznesowe bez utrudnień związanych z organizacją i jej finansami. Członkowie zespołów zyskują więc czas, aby określić, w jaki sposób będą chcieli rozwiązać te problemy.

Dzięki zespołom hybrydowym można bardziej koncentrować się na wynikach końcowych, a nie na czasie, nakładzie pracy i pieniądzach wymaganych do uzyskania takich wyników. Zgodnie z informacjami podanymi w webinarium Fusion Teams 101, podczas gdy zespoły hybrydowe zwykle nie mają wyznaczonej struktury raportowania, liderzy zespołu będą zwykle odpowiadać przez działem IT lub innymi obszarami biznesowymi poza IT. Zacieranie granic między IT a pozostałą częścią firmy sprawia, że, zespoły hybrydowe stają się bardziej popularne niż tradycyjne modele dostarczania skoncentrowane na infrastrukturze IT.

Podejście obejmujące development fuzyjny

W miarę rozwoju cyfrowej transformacji wzrasta zapotrzebowanie na aplikacje, które organizacje muszą tworzyć, w porównaniu z dostępnymi deweloperami, którzy faktycznie mogą je szybko tworzyć. Do osiągnięcia tego celu potrzebni są deweloperzy, którzy mogą tworzyć nowe produkty lub rozwiązania, ale nie chcesz, aby poświęcali oni czas na pracę nad aspektami projektu, które nie wymagają użycia kodu. W tym miejscu pojawiają deweloperzy rozwiązań z małą ilością kodu.

Dzięki zaangażowaniu osób bez doświadczenia w kodowaniu zespoły ds. developmentu fuzyjnego mogą skorzystać z doświadczenia osób, które najlepiej znają problem i mają największą wiedzę na temat firmy. Dzięki temu zespół może zmierzyć się z najtrudniejszymi scenariuszami biznesowymi — korzystając ze zróżnicowanych zestawów umiejętności menedżerów, liderów działów i ekspertów IT w celu szybszego opracowywania rozwiązań. Parowanie osób z mniejszym doświadczeniem w zakresie kodowania, ale z wysokim poziomem wiedzy technicznej i organizacyjnej, z doświadczonymi deweloperami zapewnia, że zespół hybrydowy w pełni wykorzystuje posiadane możliwości.

Obydwa typy deweloperów wprowadzają do zespołu własne zestawu umiejętności: deweloperzy rozwiązań z małą ilością kodu planują, jak pomóc użytkownikom stawiającym czoła początkowym wyzwaniom, a doświadczeni deweloperzy z zaawansowaną wiedzą techniczną pomagają w ulepszaniu, rozszerzaniu i wykonywaniu w przypadku produktów lub rozwiązań końcowych. Na koniec prezentują gotowy produkt lub rozwiązanie kluczowemu zestawowi użytkowników. Użytkownicy ci dzielą się swoimi opiniami na temat funkcjonalności i niezbędnych zmian, które zapewnią bezproblemowe działanie rozwiązania, a zespół hybrydowy wraca do pracy.

Deweloperzy rozwiązań niskokodowych oraz doświadczeni deweloperzy łączą się w celu stworzenia czytelnego i prostego środowiska, które może obsługiwać potrzeby biznesowe, eliminować lukę dotyczącą aplikacji i łączyć się z doświadczonymi deweloperami, tworząc elastyczny zespół hybrydowy. W miarę, jak development fuzyjny jest wdrażany na wszystkich poziomach firmy, istnieje większa szansa, że zespoły będą korzystać z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i czatboty.

Korzyści związane z developmentem w zespole hybrydowym

Oto niektóre zalety implementacji zespołów hybrydowych w organizacji:

 • Dystrybucja udostępniania wiedzy na większą skalę. Dzięki angażowaniu w projektach pracowników, którzy zazwyczaj są odizolowani i pomijani, zespoły hybrydowe mogą skuteczniej rozpowszechniać wiedzę w firmie. Gdy zespoły są odizolowane, nie nawiązują połączenia i tracą kluczowe momenty, w których transfer wiedzy mógłby pomóc zespołom pracować wspólnie. Taki zmaksymalizowany przepływ wiedzy pozwala członkom zespołu w naturalny sposób uczyć się od siebie — zazwyczaj uzyskując informacje wykraczające poza ich codzienną aktywność.
 • Błyskawiczna cyfrowa transformacja. Organizacje muszą nadążać za szybkim postępem technologii. Dzięki zespołom hybrydowym, elastycznej strategii i szybkiemu tempu pracy planowania projekty i rozwiązania są wdrażane z dużo większą szybkością — nawet dwa i pół razy szybciej.
 • Większa autonomia zespołu. Zespoły hybrydowe wspierają efektywną pracę. Mogą szybko reagować na zagrożenia i szanse, a także tworzyć nowe strategie dotyczące skuteczniejszego wykonywania zadań. Ponieważ zespoły te mają większą autonomię w zakresie podejmowania decyzji bez konieczności radzenia sobie z biurokracją (np. wielu interesariuszy, zmarnowany czas itp.), bardziej koncentrują się na dobrych wynikach i osobistej odpowiedzialności za powodzenie firmy, co zwiększa morale zespołu.
 • Spójne doświadczenia we wszystkich kanałach. Stworzenie pojedynczego wielokanałowego środowiska użytkowników, które stanowi konkurencję na platformie handlowej, jest niezbędne w dzisiejszym, stale zmieniającym się świecie cyfrowym. Zespoły hybrydowe stale testują wyniki i używają ich w celu zrozumienia potrzeb użytkowników, zapewniając, że uzyskają oni wszystko, czego potrzebują, niezależnie od kanału, w którym się znajdą.
 • Gwarancja koncentracji na potrzebach klientów. Twój zespół i klient końcowy mogą uzyskiwać ogromne korzyści. Dzięki zespołom hybrydowym można dostarczyć klientowi udany produkt lub rozwiązanie w krótszym czasie. Zespoły hybrydowe mogą zająć się problemem klienta, używając opinii i danych w czasie rzeczywistym, zbierać zestawy umiejętności z kilku działów wewnętrznych, aby pracować nad zaspokojeniem potrzeb klienta, i szybko rozwiązać jego problem. Szczegółowe informacje o klientach i wdrożenia produktów będą decydować o sukcesie organizacji, a zespoły hybrydowe będą pracować nad rozwiązaniem problemu od wewnątrz.

Tworzenie zespołu hybrydowego

Tworząc zespół hybrydowy, potrzebujesz właściwych osób, które będą koncentrować się na potrzebach użytkowników oraz na sposobie zaspokajania tych potrzeb przez firmę. Zespół będzie składać się z różnych osób z wiedzą w wielu obszarów firmy — osób, które mają umiejętności z zakresu identyfikowania potrzeb klientów i mogą tworzyć rozwiązanie spełniające te potrzeby. Ponieważ potencjalnie mogą być to setki osób tylko w Twoim dziale, najlepiej zawęzić grupę osób potrzebnych do stworzenia zespołu, który będzie pomagać współpracownikom i ułatwi Ci osiągnięcie założonych celów biznesowych.

Bez wdrożenia struktury nie będzie można tworzyć zespołów, które będą wiedziały, jak zmierzyć się z problemami klientów. Oto cztery kroki, które ułatwią Ci zbudowanie zespołu hybrydowego:

 1. Znajdź odpowiedni przypadek użycia. Przed utworzeniem zespołu hybrydowego musisz najpierw zrozumieć rozwiązywany problem lub problemy. Wybierając sposób tworzenia aplikacji, witryny internetowej lub rozwiązania cyfrowego, pamiętaj, aby:
 • Myśleć prosto — znajdź przypadek użycia, który wymaga niewielkiego nakładu pracy, ale może mieć znaczący wpływ na wyniki Twojej firmy.
 • Pozostawać blisko — nie angażuj zbyt wielu interesariuszy i spróbuj unikać przeszkód w zakresie zabezpieczeń i ładu.
 • Koncentrować się na właściwych zagadnieniach — upewnij się, że problem jest istotny i wymaga szybkiego rozwiązania.
 1. Skompletuj swój zespół. Rozpocznij zbieranie członków zespołu, którzy będą proaktywnie rozwiązywać problem i są gotowi wykonywać pewien zakres rutynowych czynności. Ponieważ muszą oni gromadzić wiedzę, informacje i odpowiedzi z wielu różnych dziedzin biznesu, będą wykonywać zadania mające na celu uzyskanie tych danych. Oto kilka ról, których będziesz potrzebować:
 • Deweloperzy, którzy rozumieją potrzeby i są w stanie budować produkty lub aplikacje, które rozwiążą dany problem.
 • Liderzy biznesowi i właściciele firm, którzy mają wiedzę i szczegółowe informacje na temat procesów biznesowych oraz doświadczeń klientów — w tym ich problemów.
 • Administratorzy IT, którzy będą liderami w zakresie ładu, zgodności i konserwacji Twoich produktów.
 • Architekci, którzy rozumieją szerszy obraz sytuacji i oferują wskazówki techniczne oraz przywództwo w tym zakresie.
 • Właściciele produktów cyfrowych, którzy będą rozbudowywać ich funkcje przez kompilowanie kryteriów akceptacji.
 • Liderzy zespołów i użytkownicy typu Scrum Master, którzy wdrażają elastyczne strategie, aby szybciej tworzyć i wdrażać produkty.
 • Testerzy, którzy gwarantują jakość i niezawodność produktu.
 • Trenerzy, którzy poprowadzą niedoświadczonych członkom zespołu, pomagając im w kodowaniu i kompilowaniu aplikacji.
 • Projektanci środowiska użytkownika, którzy zapewnią bezproblemowe środowisko użytkownika i jego projekt.
 1. Stwórz plan działania. Określ, ile czasu zajmie tworzenie, implementowanie i uzyskiwanie wyników. Zespół będzie miał czas na rozwiązywanie problemów i ustalanie, które rozwiązania najlepiej działają, a nie na zgadywanie i próby dotrzymania nieosiągalnych terminów.
 1. Zaakceptuj błędy, które napotkasz po drodze. Oprócz uwzględniania czasu na szkolenia oraz opracowywanie aplikacji i rozwiązań zespoły hybrydowe muszą się być również przygotowane na przeszkody. Twój zespół i organizacja muszą być gotowe na pewne niepowodzenia. Pracując w elastycznym środowisku, zespół będzie testować rozwiązania, aby zobaczyć, które z nich osiągnęły najlepsze rezultaty, i w razie potrzeby odpowiednio je modyfikować.

W miarę, jak zespoły hybrydowe zdobywają wiedzę w poszczególnych fazach cyklu developmentu, potrzebują wsparcia i wytycznych, aby identyfikować ważne przypadki użycia biznesowego. Deweloperzy potrzebują praktycznych narzędzi i przestrzeni, aby doświadczyć niepowodzenia, ponownie ocenić sytuację i spróbować jeszcze raz. Jeśli firma może zainwestować w naukę, szkolenia i rozwój członków zespołu, da im to możliwość przygotowania się do takiego sposobu pracy i będzie stymulować innowacyjność i kreatywność bez żadnych obaw.

Przypadki użycia dla zespołu hybrydowego

Zespoły hybrydowe implementowane w firmie będą mieć możliwości koncentrowania się bardziej na ludzkim wkładzie w zarządzanie zagrożeniami cyfrowymi: behawioralnymi, kulturowymi i organizacyjnymi.

Oto niektóre przypadki użycia dla zespołów hybrydowych:

 • Dane i analityka. Udostępnia szczegółowe informacje dla wszystkich innych zespołów organizacyjnych, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji opartych na danych, takich jak prognozowanie rynku pracy.
 • Kanały cyfrowe. Koncentruje się na środowisku użytkowników i znajduje obszary, w których należy przeprowadzić cyfryzację oraz integracje kanałów marketingu, sprzedaży, usług oraz kanałów online w celu uzyskania spersonalizowanych doświadczeń i marketingu ukierunkowanego.
 • Operacje cyfrowe. Znajduje dodatkowe sposoby dalszej cyfryzacji operacji, takich jak ponowne projektowania łańcuchów zaopatrzenia.
 • Produkty cyfrowe Dostarcza i obsługuje produkty i rozwiązania przeznaczone dla klientów — co obejmuje również development produktów cyfrowych.

Twój zespół potrzebuje rozwiązania, które globalnie zmotywuje wszystkich pracowników do tego, aby oferowali użytkownikom to, czego potrzebują, a także narzędzia, które pozwoli im na korzystanie z zalet nowych technologii.

Używanie nowych technologii w ramach developmentu fuzyjnego

Jeśli więcej osób pracuje zdalnie na skalę globalną, w miejscu pracy znacznie wzrasta wykorzystanie technologii. Organizacje zaczynają szukać nowych technologii i zdają sobie sprawę, że mogą one znacznie usprawnić pracę zespołów hybrydowych.

Jednym z przykładów są niezawodne środowiska botów obsługiwane przez sztuczną inteligencję (AI), które pomagają w zarządzaniu potrzebami klientów. Za pośrednictwem konwersacyjnej technologii AI produkty mogą odpowiadać użytkownikom, używając zrozumiałego dla nich języka.

Tworząc te konwersacyjne boty AI we współpracy z zespołem hybrydowym, zespoły mogą kompilować aplikacje przez utworzenie czatbotów z małą ilością kodu i zintegrowanie bardziej zaawansowanej technologii AI w celu wzbogacenia środowiska użytkownika. Deweloperzy mogą skupić się na zaawansowanym kodowaniu, a firma może dodać wartość do logiki konwersacyjnej — wszystko to będzie działać w postaci jednego procesu zaspokajającego potrzeby firmy.

Wprowadzenie do rozwiązań do developmentu fuzyjnego

Gdy firma jest gotowa do stworzenia zespołów hybrydowych, zastanów się najpierw, których rozwiązań do developmentu fuzyjnego będziesz używać. Będziesz potrzebować narzędzia, które można łatwo dopasować do celów projektowych i biznesowych, co zapewni bezproblemową, udaną implementację.

Jeśli na przykład chcesz tworzyć boty z konwersacyjną technologią AI, będziesz potrzebować rozwiązania, które pozwala na szybkie kompilowanie i skalowanie, np. Microsoft Power Virtual Agents, które pomoże wspierać zespoły hybrydowe na dowolnym poziomie umiejętności. Dzięki opcji integrowania botów istniejących procesów biznesowych z funkcjami całej platformy Microsoft Power Platform Twój zespół hybrydowy na pewno będzie mieć elastyczność i swobodę wyboru sposobu wykonywania pracy.

Często zadawane pytania

Czym są zespoły hybrydowe?

Zespoły hybrydowe to multidyscyplinarne grupy, które łączą technologię lub analitykę z wiedzą biznesową w celu pomyślnego zakończenia produktu.

Czym jest development fuzyjny?

Łącząc wiedzę na temat developmentu aplikacji z małą ilością kodu i doświadczenie deweloperów z opinią użytkowników, firmy mogą tworzyć urozmaicone produkty, które na pewno odniosą sukces.

Dlaczego warto stworzyć zespól hybrydowy?

Zespoły hybrydowe pozwalają firmie szybciej tworzyć produkty i rozwiązania lepszej jakości dzięki zastosowaniu aplikacji z małą ilością kodu i bez kodu.

Widżet Kontakt z działem sprzedaży usługi Power BI