Przejdź do strony głównej
Dwie osoby prawdopodobnie rozmawiające o tym, jak zaimplementować platformę konwersacyjnej technologii AI

Jak zaimplementować platformę konwersacyjnej technologii AI

Interakcja oparta na mowie to prawdopodobnie najważniejsza funkcja od powstania graficznego interfejsu użytkownika — oraz bardziej naturalny sposób interakcji z technologią. Niezależnie od tego, czy chcesz używać platformy konwersacyjnej technologii AI do obsługi zapytań pracowników lub klientów, wydajność Twojej pracy na pewno się zwiększy. A dobry projekt technologii konwersacyjnej może zwiększyć zadowolenie obu grup odbiorców. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, jak rozpocząć pracę, stworzyć strategię i wybrać odpowiednie oprogramowanie konwersacyjnej technologii AI dla swojej organizacji.

Czym jest platforma konwersacyjnej technologii AI?

Najpierw porozmawiajmy o tym, czym tak naprawdę jest platforma konwersacyjnej technologii AI. Mówiąc prosto, jest produkt lub usługa programowa, która używa technologii AI razem z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP) w celu replikowania łatwości prowadzenia konwersacji między ludźmi. Można ją zaimplementować w celu obsługi rozmaitych scenariuszy biznesowych.

Oto przykłady konwersacyjnej technologii AI:

 • Obsługa klienta — te czatboty obsługują pytania dotyczące zamówień i odpowiednie zwroty.
 • Sprzedaż — te czatboty kierują użytkowników do opcji zakupu na podstawie ich potrzeb i preferencji.
 • Zasoby ludzkie — te czatboty obsługują pytania często zadawane przez pracowników, które dotyczą zasad obowiązujących w firmie.

Jak konwersacyjna technologia AI może pomóc firmie?

Tak naprawdę każdy proces, który obejmuje interakcje z osobami i danymi (czyli w sumie każdy proces biznesowy!) jest potencjalnym kandydatem do zastosowania rozwiązań konwersacyjnej technologii AI. W powyższych przykładach konwersacyjnej AI technologia obsługuje zadania wykonywane wcześniej przez ludzi — zwalniając w ten sposób czasu personelu na istotniejsze zadania, zwiększając efektywność, obniżając koszty, a jeśli to się uda — zwiększając zadowolenie klientów. Rozwiązania konwersacyjnej technologii AI mogą nawet zwiększyć przychód, umożliwiając dodatkową sprzedaż i przeprowadzając klientów przez podróż dotyczącą uaktualnień i dodatków.

Wprowadzenie do rozwiązań konwersacyjnej technologii AI

Podobnie jak w przypadku każdego przekształcenia procesu biznesowego będziesz potrzebować planu. Najpierw stworzysz strategię, potem zidentyfikujesz oprogramowanie konwersacyjnej technologii AI, które spełnia Twoje potrzeby, a następnie przejdziesz do implementacji, optymalizacji i monitorowania.

Pięć pytań stanowiących wskazówki dotyczące strategii

Każda pomyślna inicjatywa biznesowa rozpoczyna się od solidnej strategii. Definiując swoje potrzeby, osoby do uwzględnienia oraz sposób mierzenia sukcesu, zaoszczędzisz godziny pracy swoich zespołów, które spędziłyby na ponownym konfigurowaniu, jeśli za pierwszym razem podejmiesz odpowiednie działania.

Rozpoczynając formułowanie planu, weź pod uwagę następujące pytania:

 1. Czy Twoja organizacja działa zgodnie z wizją? Jeśli nie, musisz od tego zacząć. Stworzenie solidnej architektury konwersacyjnej technologii AI będzie potencjalnie obejmować kilka zespołów funkcjonalnych (jest to często nazywane developmentem fuzyjnym), dlatego będzie wymagać zaangażowania w ramach różnych funkcji. Zidentyfikuj wszystkich graczy i kieruj ich w stronę działania pasującego do wizji.
 2. Jakie problemy próbujesz rozwiązać? Jeśli jest to pierwsza implementacja konwersacyjnej technologii AI, rozpocznij od zidentyfikowania kilku procesów, które według Ciebie mogłyby skorzystać na tej implementacji. Następnie nadaj najwyższy priorytet procesowi, od którego chcesz rozpocząć, w ramach weryfikacji koncepcji.
 3. Kim są odbiorcy rozwiązania? Czy na pewno (a w zasadzie Twoja konwersacyjna technologia AI) rozmawiasz z aktualnymi klientami? Aktualnymi pracownikami? Prospektami? Podobnie jak w przypadku każdej komunikacji biznesowej musisz poznać odbiorców, ich potrzeby i sposób komunikowania się. Zdefiniuj te informacje — na piśmie — a stała koncentracja na kliencie stanie się podstawą Twojej pracy.
 4. Jakie informacje już masz? Jeśli na przykład już używasz funkcji czatu na żywo w prowadzonej działalności, będzie to kopalnia informacji o tym, jakie pytania zadają Ci ludzie oraz jakie odpowiedzi sprawiają, że odbiorcy uzyskują rozwiązanie lub decydują się na zakup.
 5. Jakie są Twoje bieżące wymagania technologiczne? Na początku zgromadź wymagania dotyczące aktualnych platform. Dzięki temu dowiesz się, z jaką konwersacyjną platformą AI musisz się połączyć i pracować — a nawet zdecydujesz, czy chcesz rozważyć szerszą aktualizację procesów, oprogramowania i usług.

Właściwa interpretacja informacji o technologiach konwersacyjnej platformy AI

Rozwiązania konwersacyjnej technologii AI mogą oferować wiele różnych możliwości. Zapoznajmy się terminologią dotyczącą architektury konwersacyjnej technologii AI, którą warto zrozumieć przed rozpoczęciem pracy.

 • Sztuczna inteligencja (AI) to możliwość naśladowania przez system komputerowych funkcji poznawczych podobnych do ludzkich, takich jak nauka i rozwiązywanie problemów.
 • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) obsługuje aplikacje, które mogą widzieć, słyszeć i rozumieć osoby, które używają zwykłej mowy, a także rozmawiać z tymi osobami.
 • Uczenie maszynowe (ML) to używanie matematycznych modeli danych w celu ułatwienia komputerowi uczenia się bez bezpośrednich instrukcji.
 • Analiza opinii to proces identyfikowania pozytywnej, negatywnej lub neutralnej opinii na podstawie słów i kontekstu, których używa osoba mówiąca lub pisząca, za pośrednictwem technologii AI, NLP i ML.
 • Analityka to proces analizowania danych przez komputery (zwykle dużych zestawów danych, znanych również jako dane big data) w celu znalezienia wzorców i szczegółowych informacji, które mogą być trudne lub niemożliwe do znalezienia w inny sposób.
 • Automatyzacja następuje, gdy kroki procesu są przeprowadzane niezależnie przez produkt lub usługę programową z niewielką interakcją lub bez żadnej interakcji z człowiekiem.
 • Boty to typ automatyzacji, który wykonuje zadanie, w tym czatboty lub agenci wirtualni, którzy wchodzą w interakcję z ludźmi.
 • Czat na żywo to sytuacja, w której czatbot przekazuje konwersację do osoby pełniącej rolę agenta.

Jak widzisz, istnieje architektura konwersacyjnej technologii AI jest bardzo złożona. Ale nie każde rozwiązanie wymaga zastosowania każdej technologii. Myśl strategicznie i wybierz najprostsze rozwiązanie pasujące do Twojej sytuacji. Jeśli dobrze wybierzesz oprogramowanie konwersacyjnej technologii AI, w razie potrzeby będzie można później dodać do niego dalsze funkcje.

Znaczenie optymalizowania projektu technologii konwersacyjnej

Projekt technologii konwersacyjnej to zmapowany wcześniej przepływ konwersacji. Wymaga on przewidywania tego, o co mogą pytać różne osoby, i planowania odpowiedzi, które skierują konwersację w stronę odpowiedniego rozwiązania. Warto pamiętać, że dobry projekt technologii konwersacyjnej ma ogromne znaczenie. Zły projekt powoduje złe doświadczenia użytkownika, co przede wszystkim oznacza, że implementacja konwersacyjnej platformy AI mija się z celem.

Warto wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • Twoje cele i oczekiwany wynik konwersacji.
 • Język i ton używane w kontekście marki i odbiorców.
 • Przepływ konwersacji, w tym czas między odpowiedziami.
 • Czy warto uwzględniać obrazy, filmy wideo i linki w odpowiedziach.
 • Odpowiednie komunikaty o błędach.

Zazwyczaj mapowany jako wizualny wykres przepływu projekt technologii konwersacyjnej dobrej jakości zależy od tego, jak dobrze przemyślisz doświadczenia i potrzeby użytkownika. A po zaimplementowaniu tego projektu musisz monitorować jego działanie projektu i zbierać opinie, co pozwoli Ci na stopniowe udoskonalanie środowiska technologii.

Dlaczego łączność i integracja są ważne

Częścią strategii powinno być przejrzenie istniejących platform i sprawdzenie, z których kanałów korzystają odbiorcy. Platforma konwersacyjnej technologii AI musi mieć możliwość wchodzenia w interakcje z tymi platformami, przechowywania danych i uzyskiwania dostęp do nich oraz komunikowania się w kanałach preferowanych przez odbiorców. Może również okazać się potrzebna integracja z aplikacjami do obsługi wiadomości, rozwiązaniem CRM, kalendarzami i platformami płatniczymi.

Czym charakteryzuje się dobre oprogramowanie konwersacyjnej technologii AI

Oprogramowanie konwersacyjnej technologii AI będzie mieć kilka typowych atrybutów, takich jak AI, ML, NLP, przekazanie do czatu na żywo, analiza opinii i pulpit nawigacyjny analityki. jest to minimalny wymagany zestaw atrybutów. Na tym etapie odpowiedz na poniższe pytania, które pomogą Ci zidentyfikować właściwe oprogramowanie spełniające potrzeby Twojej organizacji.

 • Czy platforma może łączyć się z naszymi aktualnymi platformami?
 • Czy będzie obsługiwać kanały, w których wchodzimy w interakcje z klientami lub pracownikami?
 • Czy mamy zasoby developmentu wymagane do utworzenia rozwiązania konwersacyjnej technologii AI, czy też potrzebujemy platforma z małą ilością kodu lub bez kodu, której mogą używać deweloperzy?
 • Jak łatwo można stworzyć prototyp projektu technologii konwersacyjnej?
 • Czy platforma może zbierać dane, których potrzebujemy do ciągłego wprowadzania ulepszeń?

Dzięki odpowiedziom na te pytania będziesz na dobrej drodze do znalezienia odpowiedniego dla firmy oprogramowania konwersacyjnej technologii AI.

Wybieranie właściwego oprogramowania konwersacyjnej technologii AI

Korzystając z wytycznych przedstawionych w tym artykule, znajdziesz swoją drogę pomyślnej implementacji konwersacyjnej technologii AI — oraz wszystkich możliwych oszczędności dotyczących wydajności i kosztów. Aby uzyskać więcej informacji na temat łatwiejszego sposobu tworzenia rozwiązań konwersacyjnej technologii AI, zapoznaj się z niskokodową platformą Microsoft Power Virtual Agents.

Często zadawane pytania

Czym jest konwersacyjna technologia AI?

Konwersacyjna technologia AI (sztuczna inteligencja) to technologia, która za pomocą AI i przetwarzania języka naturalnego (NLP) replikuje łatwość, z jaką ludzie prowadzą konwersacje. Implementacje, takie jak czatboty obsługi klienta, mogą obsługiwać rutynowe zapytania, oszczędzając czas, budżet i godziny pracy.

Jaki jest przykład konwersacyjnej technologii AI?

Przykłady konwersacyjnej technologii AI to na przykład czatboty obsługi klienta, które obsługą pytania dotyczące zamówień i ich zwroty, czatboty działu sprzedaży, które kierują użytkowników do opcji zakupu na podstawie pytań dotyczących ich potrzeb i preferencji, oraz czatboty działu HR, które obsługują pytania często zadawane przez pracowników.

Dlaczego projektowanie konwersacyjne jest ważne?

Projektowanie konwersacyjne ma kluczowe znaczenie dla pomyślnej implementacji konwersacyjnej technologii AI, ponieważ słaby projekt powoduje powstanie słabego środowiska użytkownika, mniejszą liczbę rozwiązań, które nie wymagają interwencji człowieka, oraz dodatkowy czas developmentu przeznaczony na poprawianie błędnych przepływów konwersacji.

Jak używać konwersacyjnej technologii AI?

Konwersacyjna technologia AI umożliwia automatyzowanie rutynowych interakcji biznesowych, co powoduje zwolnienie czasu personelu na wykonywanie ważniejszych zadań, zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów i zwiększenie zadowolenia klientów.

Widżet Kontakt z działem sprzedaży usługi Power BI