Przejdź do strony głównej
Oferta ograniczona w czasie1

Power Virtual Agents

187,20 €

Za miesiąc za 2000 sesji2

Uruchamiaj inteligentne czatboty w witrynach internetowych i innych kanałach.

Oferta ograniczona w czasie1

Dodatek sesji

93,60 €

Za miesiąc za 1000 sesji2

Dodaj kolejne sesje do planu usługi Power Virtual Agents.

  • Wymaga licencji usługi Power Virtual Agents.
Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.
1  Ta ograniczona czasowo oferta jest dostępna do 1 stycznia 2024 r. dla klientów komercyjnych oraz klientów z całego świata i instytucji rządowych USA na całym świecie za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Plan jest również dostępny w Internecie bezpośrednio dla użytkowników z dostępem do centrum administracyjnego Microsoft 365 oraz ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji. Standardowy cennik jest dostępny na żądanie.
2  Sesja rozpoczyna się, gdy temat użytkownika jest wyzwalany, i kończy się, gdy spełniony jest jeden z warunków — została udzielona odpowiedź na pytania użytkownika bądź konwersacja trwa więcej niż 60 minut lub 100 tur. Dowiedz się więcej.

Masz pytania dotyczące cen i opcji zakupu w przypadku Twojej firmy?

Zapoznaj się z planem usługi Power Virtual Agents

Ceny usługi Power Virtual Agents

Power Virtual Agents – cennik
Zawartość
Sesje 2000 na mies.3
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 10 GB pojemności bazy danych4
20 GB pojemności plików4
Stwórz możliwość podejmowania działań przez bota Uprawnienia do korzystania z Power Automate5
3  Pojemność sesji usługi Power Virtual Agents jest umieszczana w puli na poziomie klienta. Dowiedz się więcej o limitach pojemności, przeglądając dokumentację usługi Power Virtual Agents.
4  Uprawnienia dotyczące pojemności plików i bazy danych Dataverse są umieszczane w puli na poziomie klienta. Zakup dodatku sesji usługi Power Virtual Agents nie powoduje zwiększenia uprawnień dotyczących pojemności plików i bazy danych.
5  Wyzwala przepływy usługi Power Automate w kontekście czatbota. Zawiera dostęp do konektorów w warstwie Premium.

Zasoby i nauka

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl dokumentację dotyczącą licencjonowania

Widżet Kontakt z działem sprzedaży usługi Power BI