Przejdź do strony głównej

Ceny usługi Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

843,30 €

Za miesiąc za 2000 sesji1, 2

Uruchamiaj inteligentne czatboty w witrynach internetowych i innych kanałach.

  • Płać tylko za relację dwukierunkową między użytkownikami i czatbotami z sesjami obsługującymi każdą kompleksową interakcję.1

Dodatek sesji

379,50 €

Za miesiąc za 1000 sesji1, 2

Dodaj kolejne sesje do planu usługi Power Virtual Agents.

  • Wymaga licencji usługi Power Virtual Agents.
1  Sesja rozpoczyna się, gdy temat użytkownika jest wyzwalany, i kończy się, gdy spełniony jest jeden z warunków — została udzielona odpowiedź na pytania użytkownika bądź konwersacja trwa więcej niż 60 minut lub 100 tur. Dowiedz się więcej.
2  Zakup pojemności sesji usługi Power Virtual Agents wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu ról administratora globalnego lub administratora rozliczeń.

Rozpocznij pracę z wersją próbną usługi Power Virtual Agents za darmo

Zapoznaj się z planem usługi Power Virtual Agents

Power Virtual Agents – cennik
Zawartość
Sesje 2000 na mies.3
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 10 GB pojemności bazy danych4
20 GB pojemności plików4
Stwórz możliwość podejmowania działań przez bota Uprawnienia do korzystania z Power Automate5
3  Pojemność sesji usługi Power Virtual Agents jest umieszczana w puli na poziomie klienta. Dowiedz się więcej o limitach pojemności, przeglądając dokumentację usługi Power Virtual Agents.
4  Uprawnienia dotyczące pojemności plików i bazy danych Dataverse są umieszczane w puli na poziomie klienta. Zakup dodatku sesji usługi Power Virtual Agents nie powoduje zwiększenia uprawnień dotyczących pojemności plików i bazy danych.
5  Wyzwala przepływy usługi Power Automate w kontekście czatbota. Zawiera dostęp do konektorów w warstwie Premium.

Zasoby i nauka

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl dokumentację dotyczącą licencjonowania