Gå vidare till huvudinnehållet
En person med en bärbar dator och som antas använda en A I-chattrobot

Vad är en AI-chattrobot?

En AI-chattrobot är programvara som används för att delta i mänskliga konversationer på ett naturligt sätt. AI-chattrobotar används i många olika branscher och för många olika syften.

Hur fungerar en AI-chattrobot?

AI-chattrobotar använder språkteknologi för att hjälpa användare interagera med webbtjänster eller appar via text, bilder eller tal. Chattrobotar kan förstå mänskligt språk, efterlikna mänsklig konversation och utföra enkla, automatiska uppgifter. AI-chattrobotar använder prediktiv intelligens och analys för att lära sig en användares preferenser och använder denna kunskap för att ge rekommendationer och förutse behov.

AI-chattrobotar används i en mängd olika kanaler, som kommunikationsappar, mobilappar, webbplatser, telefonlinjer och röstaktiverade appar. De kan utvecklas till att bara hantera några enkla kommandon eller för att fungera som komplexa digitala medhjälpare och interaktiva handläggare. En AI-chattrobot kan ingå i en större app eller vara helt fristående.

Läs den här guiden om du vill ta reda på mer om vad en AI-chattrobot är och hur AI-chattrobotar fungerar.

Varför använda AI-chattrobotar?

AI-chattrobotar är en typ av chattrobot som används för att hjälpa människor interagera med teknik och automatisera uppgifter. Genom förbättringar av AI, maskininlärning, datavetenskap och språkteknologi har chattrobotar blivit allt vanligare, och det har blivit enklare att skapa konversationsrobotar för en mängd olika användningsområden som underlättar för företag, deras kunder och deras medarbetare.

Så här använder företag AI-chattrobotar

AI-chattrobotar innebär ett antal fördelar för företagen. Många företag har AI-chattrobotar som fungerar som virtuella handläggare och hanterar kundtjänstfrågor eller avlastar medarbetare. En bättre kundtjänst i kombination med minskade kundtjänstkostnader leder i regel till högre avkastning på investeringen för de företag som använder chattrobotar i sin kundtjänst.

Genom att använda AI-chattrobotar får företagen också hjälp med att förkorta sina försäljningscykler, generera fler leads och öka kundernas lojalitet. Företag använder chattrobotar och AI för att skapa anpassade användarupplevelser som leder till mer nöjda och engagerade kunder och högre konverteringsgrad.

Förutom den höga avkastningen har AI-chattrobotar också blivit allt vanligare eftersom de utgör en enkel, praktisk tjänst som konsumenter och medarbetare förväntar sig och är beroende av. När organisationer investerar i mer och mer komplicerad teknik, och bygger ut flera kommunikationsgränssnitt, blir chattrobotar snabbt en nödvändig brygga mellan kunder och medarbetare samt de många informationssystem och appar de interagerar med.

Så här använder kunder AI-chattrobotar

Kunderna tjänar också på att använda AI-chattrobotar. Med chattrobotar får kunderna tillgång till hjälp eller kundtjänst, på begäran och utan begränsning. När kunder interagerar med en chattrobot kan de när som helst få svar på sina frågor. De får ofta också en smidigare försäljningsupplevelse och en mer personlig koppling till de varumärken som de interagerar med.

Så här använder medarbetare chattrobotar

AI-chattrobotar kan också vara till nytta för medarbetarna på en arbetsplats. AI-chattrobotar kan användas för att automatisera enkla uppgifter och frigöra tid för medarbetarna. Robotarna kan också användas i organisationer för att hjälpa medarbetare hitta rätt i företagets policyer, procedurer, personalinformation och andra interna system och annan dokumentation.

Vad är språkteknologi?

För att fungera effektivt måste AI-chattrobotar kunna översätta tal och språk till något som en dator kan förstå. Processen att förstå, analysera och svara på mänskligt tal är en komplex uppgift som vi kallar språkteknologi.

Språkteknologi avser hela processen där chattrobotar använder artificiell intelligens för att göra stora mängder data på naturligt språk begripligt. Med språkteknologi hämtas text- eller röstinmatning från en människa, och AI används sedan för fastställa innebörden i dessa data och skapa och leverera ett lämpligt svar. Genom språkteknologi kan robotar kommunicera med mänskliga användare på ett sätt som liknar personliga samtal.

Med språkteknologi bryts användarinmatningar ned till uttryck, avsikter och poster. Ett uttryck är en fras som en användare skriver i en chatt. När ett uttryck förekommer i en chatt, fastställer chattroboten avsikten med uttrycket – det vill säga användarens syfte med att kontakta chatten. Slutligen känner chattroboten igen entiteter i uttrycken som bidrar till mer information om avsikten. Entiteter är ofta exempelvis datum, tider, namn eller platser som ger ytterligare specifika uppgifter om en användares avsikt.

Hur arbetar en AI-chattrobot?

En AI-chattrobot är en app som användare interagerar med som i en konversation, med text, bilder eller tal. Det finns många olika typer av chattrobotar, men de fungerar alla på ungefär samma sätt.

Steg 1

En användare skriver ett meddelande i en AI-chattrobot via en kanal, till exempel en app, webbplats eller ett textmeddelande, eller pratar i ett telefonsamtal. Meddelandet kan vara ett kommando eller en fråga.

Steg 2

AI-chattroboten tar emot innehållet i meddelandet och samlar in relaterad information, till exempel vilken kanal meddelandet skickades via. Chattroboten använder sedan språkteknologi för att fastställa syftet med meddelandet och identifiera relevanta avsikter.

Steg 3

AI-chattroboten bestämmer ett lämpligt svar och returnerar svaret till användaren via samma kanal. Processen fortsätter enligt steg 1–3 allteftersom konversationen fortsätter. Samtalet pågår tills en användares fråga har besvarats, problemet har lösts eller tills ärendet har överförts till en live-handläggare.

Vilka typer av AI-chattrobotar finns det?

Det finns två huvudtyper av chattrobotar som ett företag kan använda: transaktionsbaserade chattrobotar och konversationsbaserade chattrobotar. Det som skiljer dem åt är hur komplexa de är och i vilken grad de använder artificiell intelligens.

Transaktionsbaserade chattrobotar

En transaktionsbaserad chattrobot, även kallad uppgiftsorienterad eller deklarativ chattrobot, är en chattrobot med ett enda syfte och är fokuserad på att utföra eller automatisera en funktion. Roboten använder regler, språkteknologi och en mycket liten mängd maskininlärning. En transaktionsbaserad chattrobot har tränats med strukturerade data och utformats för att erbjuda en fast uppsättning alternativ att välja mellan, beroende på vad användaren vill göra eller vilket problem han eller hon vill lösa. När användaren har gjort sitt val vägleder chattroboten användaren genom processen genom att erbjuda ytterligare alternativ tills användarens fråga har besvarats eller problemet har lösts.

Transaktionsbaserade chattrobotar genererar automatiska svar som är utformade för konversationer. Interaktioner med transaktionsbaserade chattrobotar är mycket specifika och strukturerade. Det innebär att chattrobotar är mycket användbara för företag som i förväg vet vilka vanliga åtgärder eller problem som kunderna kan behöva hjälp med. Till exempel använder restauranger, leveransföretag och banker transaktionsbaserade chattrobotar för att hantera vanliga frågor, till exempel frågor om öppettider, eller för att hjälpa kunder med enkla transaktioner som inte omfattar alltför många variabler. Det finns många exempel på transaktionsbaserade chattrobotar eftersom detta är den vanligaste typen.

Konversationsbaserade chattrobotar

En konversationschattrobot är en mer sofistikerad och interaktiv typ av AI-chattrobot för mer anpassade interaktioner. Den är utformad för att använda konversations-AI för att förstå innebörden i användarens meddelanden och svara på ett mänskligt sätt. Konversationschattrobotar använder artificiell intelligens, språkteknologi och åtkomst till kunskapsdatabaser och annan information för att identifiera nyanser i en användares frågor och svar och ge relevanta svar som en människa. Dessa AI-chattrobotar är sammanhangsmedvetna och använder naturlig språkförståelse, språkteknologi och maskininlärning för att bli progressivt smartare.

Konversationschattrobotar, som ofta kallas virtuella assistenter eller digitala assistenter, använder också prediktiv intelligens och analys för anpassning baserat på respektive användares profil och tidigare beteende. Med tiden kan denna typ av AI-chattrobot lära sig en användares preferenser och använda denna kunskap för att ge rekommendationer och förutse behov. Konversationschattrobotar används av näthandelsföretag, onlinetjänster, sociala plattformar, företag med avancerade verktyg för programvara som en tjänst (SaaS) och B2B-företag som erbjuder företagslösningar.

Vilka generella användningsområden finns för AI-chattrobotar?

Kundservice

AI-chattrobotar kan användas för att skapa virtuella kundtjänsthandläggare som alltid är tillgängliga, vilket leder till mer nöjda kunder. Chattrobotar kan också användas för att registrera och bekräfta supportförfrågningar eller utföra rutinuppgifter för kunder.

Personalhantering

AI-chattrobotar kan hjälpa till med HR-uppgifter, som att hjälpa medarbetare ansöka om ledighet eller sjukfrånvaro, meddela medarbetare om policyändringar och hjälpa medarbetare att förstå och hantera sina förmåner.

Ekonomi och redovisning

AI-chattrobotappar kan hjälpa medarbetare att registrera utgiftsrapporter, öppna förfrågningar om inköpsorder samt uppdatera och hålla reda på leverantörsinformation.

Marknadsföring

AI-chattrobotar används för att skicka anpassade erbjudanden till trogna kunder, spåra kundtillfredsställelse och skapa anpassade upplevelser som engagerar kunderna.

Försäljning

AI-chattrobotar kan förkvalificera leads, skicka offerter till potentiella kunder och starta en proaktiv konversation som frigör tid för säljare att fokusera på försäljningsavslut.

Hur används AI-chattrobotar i olika branscher?

Företag i alla branscher kan utnyttja AI-chattrobotar för en mängd olika syften. Här är några exempel på hur chattrobotar används dagligen:

Näthandel och detaljhandel

Onlinebutiker använder AI-chattrobotar som kundtjänsthandläggare för att ge produktinformation, erbjuda anpassade produktrekommendationer samt bearbeta order och returförfrågningar.

Finansiella tjänster

Banker och kreditorganisationer använder AI-chattrobotar som intelligenta handläggare som kan besvara frågor från kunder, tillhandahålla kontosaldon och kontoutdrag, hantera bastransaktioner och ge tips om att spara och investera.

Hälso- och sjukvård

Sjukhus och vårdcentraler använder AI-chattrobotar för att schemalägga läkar- och behandlingstider, tillhandahålla information om läkemedel och hjälpa patienter hitta närmaste inrättning.

Utbildning

AI-chattrobotar används för återkoppling till elever, lärarens utvärdering och administrativ hjälp.

Försäkring

AI-chattrobotar används som virtuella handläggare och mäklare för att registrera anspråk, tillhandahålla statusuppdateringar och utföra andra basuppgifter, vilket frigör människor för mer avancerade uppgifter.

Tillverkningsindustri

AI-chattrobotar hjälper tillverkningsföretag med leverantörshantering och -kommunikation, hjälp till personal, underhåll av arbetsplatser, återkallelse av produkter och uppgifter för HR.

Resor och besöksnäring

Flygbolag och företag inom besöksnäringen använder AI-chattrobotar som interaktiva handläggare som hjälper kunder med biljetter, onlineincheckning och andra researrangemang.

Skapa sofistikerade robotar med Power Virtual Agents

Skapa snabbt AI-chattrobotar som kan lösa vanliga problem, besvara frågor dygnet runt och frigöra tid för handläggare att lösa mer komplexa problem.

Power BI-widget för att kontakta försäljningsavdelningen