Gå vidare till huvudinnehållet

Vad är en AI-chattrobot?

En AI-chattrobot är ett program som används för att delta i mänskliga konversationer på ett naturligt sätt. AI-chattrobotar används ofta i många olika branscher för många olika syften.

Introduktion

AI-chattrobotar använder bearbetning av naturligt språk (NLP) för att hjälpa användare att interagera med webbtjänster eller appar via text, bilder eller tal. Chattrobotar kan förstå mänskligt språk, efterlikna mänsklig konversation och utföra enkla, automatiska uppgifter. AI-chattrobotar använder prediktiv intelligens och analys för att lära sig en användares preferenser och använder denna lärdom för att ge rekommendationer och förutse behov.

AI-chattrobotar används i en mängd kanaler, som meddelandeappar, mobilappar, webbplatser, telefonlinjer och röstaktiverade appar. De kan utvecklats för att bara hantera några enkla kommandon eller för att fungera som komplexa digitala medhjälpare och interaktiva handläggare. En AI-chattrobot kan ingå i ett större program eller vara helt fristående.

Läs den här guiden för mer information om vad en AI-chattrobot är och hur AI-chattrobotar fungerar.

Varför använda AI-chattrobotar?

AI-chattrobotar är en typ av chattrobot som används för att hjälpa människor att interagera med teknik och automatisera uppgifter. Förbättringar av AI, maskininlärning, datavetenskap och bearbetning av naturligt språk har ökat spridningen av chattrobotar genom att göra det enklare att skapa skapa konversations-chattrobotar för en mängd olika användningar som hjälper företag, deras kunder och deras medarbetare.

Så här använder företag AI-chattrobotar

AI-chattrobotar har ett antal fördelar för företag. Många företag har AI-chattrobotar som fungerar som virtuella handläggare och hanterar kundtjänstfrågor eller avlastar medarbetare. I regel ger förbättrad kundtjänst i kombination med minskade kundtjänstkostnader en hög avkastning (ROI) för företag som använder chattrobotar för kundtjänst.

Genom att använda AI-chattrobotar får företag också hjälp att snabba upp sina försäljningscykler, generera fler leads och förbättra kundlojalitet. Företag använder chattrobotar och AI för att skapa anpassade användarupplevelser som leder till mer nöjda, mer engagerade kunder och högre konverteringsgrad.

Förutom den höga avkastningen är AI-chattrobotar också vanligt förekommande eftersom de är en enkel, praktisk tjänst som konsumenter och medarbetare förväntar sig och är beroende av. När organisationer investerar i mer och komplicerad teknik och bygger ut flera meddelandegränssnitt blir chattrobotar snabbt en nödvändig brygga mellan kunder och medarbetare samt enormt många informationssystem och program som de interagerar med.

Så här använder kunder AI-chattrobotar

Kunderna tjänar också på användning av AI-chattrobotar. Chattrobotar ger kunderna tillgång till hjälp eller kundtjänst, på begäran och utan begränsning. När kunder interagerar med chattrobot kan de när som helst få svar på sina frågor. De verkar också få en enklare försäljningsupplevelse av och en mer personlig koppling till de märken som de interagerar med.

Så här använder medarbetare AI-chattrobotar

AI-chattrobotar på arbetsplatsen kan också vara till nytta för de medarbetare som arbetar där. AI-chattrobotar kan användas för att automatisera enkla uppgifter och frigöra tid för medarbetare. De kan också användas i organisationer för att hjälpa medarbetare navigera i företagets policyer, procedurer, personalinformation och andra interna system och annan dokumentation.

Vad är bearbetning av naturligt språk?

För att fungera effektivt måste AI-chattrobotar kunna översätta tal och språk till något som en dator kan förstå. Processen att förstå, analysera och svara på mänskligt tal är en komplex uppgift som vi kallar bearbetning av naturligt språk.

Bearbetning av naturligt språk refererar till hela processen, från början till slut, för hur chattrobotar använder artificiell intelligens för att göra stora mängder data på naturligt språk begripligt. NLP fungerar genom att använda text- eller röstinmatning från en människa och använda AI för fastställa innebörden i inmatningen och sedan att skapa och leverera ett lämpligt svar. Bearbetning av naturligt språk (NLP) gör att robotar kan kommunicera med mänskliga användare på ett sätt som liknar personliga samtal.

Bearbetning av naturligt språk fungerar genom att bryta ned användarinmatningar till uttryck, avsikter och poster. Ett uttryck är alla fraser som en användare skriver i en chatt. När uttryck anges i en chatt, bestämmer chattroboten avsikten med uttrycken – användarens syfte med att kontakta chatten. Slutligen känner chattroboten igen entiteter i uttrycken som hjälper till att definiera information om avsikten. Entiteter är ofta exempelvis datum, tider, namn eller platser som ger ytterligare specifika uppgifter om en användares avsikt.

Hur fungerar en AI-chattrobot?

En AI-chattrobot är ett program som användare interagerar med som i en konversation, med text, bilder eller tal. Det finns många olika typer av chattrobotar, men de fungerar alla på ungefär samma sätt.

Steg 1

En användare skriver ett meddelande i en AI-chattrobot via en kanal, som app, webbplats eller textmeddelande, eller med tal i ett telefonsamtal. Meddelandet kan vara ett kommando eller en fråga.

Steg 2

AI-chattroboten tar emot innehållet i meddelandet och samlar in relaterad information, som exempelvis vilken kanal som meddelandet skickades via. Chattroboten använder sedan NLP för att fastställa syftet med meddelandet och identifiera relevanta avsikter.

Steg 3

AI-chattroboten bestämmer ett lämpligt svar och returnerar svaret till användaren via samma kanal. Processen fortsätter enligt steg ett till tre allteftersom konversationen fortsätter. Samtalet fortsätter tills en användares fråga har besvarats, problemet har lösts eller tills förfrågan har överförts till en live-handläggare.

Vilka typer av AI-chattrobotar finns det?

Det finns två huvudtyper av chattrobotar som ett företag kan använda, transaktions-chattrobotar och konversations-chattrobotar. De skiljer sig i fråga om deras övergripande nivåer av komplexitet och i vilken grad de använder artificiell intelligens.

Transaktions-chattrobotar

En transaktions-chattrobot, även kallad uppgiftsorienterad eller deklarativ chattrobot, är en chattrobot med ett enda syfte och är fokuserad på att utföra eller automatisera en funktion. Roboten använder regler, bearbetning av naturligt språk och mycket lite maskininlärning. En transaktions-chattrobot har utbildats med strukturerade data och har utformats för att ge en fast uppsättning alternativ att välja mellan, beroende på vad användaren vill göra eller vilket problem de vill lösa. När användaren har gjort sitt val vägleder chattroboten användaren genom processen genom att tillhandahålla ytterligare alternativ tills användarens fråga har besvarats eller problemet har lösts.

Transaktions-chattrobotar genererar automatiska svar som är utformade för konversationer. Interaktioner med transaktions-chattrobotar är mycket specifika och strukturerade. Det gör chattrobotar mycket användbara för företag som i förväg vet vilka vanliga åtgärder eller problem som kunder kan behöva hjälp med. Till exempel använder restauranger, leveransföretag och banker transaktions-chattrobotar för att hantera vanliga frågor, som frågor om öppettider eller för att hjälpa kunder med enkla transaktioner som inte har alltför många variabler. Det finns många exempel på transaktions-chattrobotar eftersom detta är den vanligaste typen.

Konversations-chattrobotar

En konversations-chattrobot är en mer sofistikerad och interaktiv typ av AI-chattrobot för mer anpassade interaktioner. Den är utformad för att använda konversations-AI för att förstå innebörden i användarens meddelanden och svara på ett mänskligt sätt. Konversations-chattrobotar använder artificiell intelligens, bearbetning av naturligt språk och åtkomst till kunskapsdatabaser och annan information för att identifiera nyanser i en användares frågor och svar och ge relevanta svar som en människa. Dessa AI-chattrobotar är sammanhangsmedvetna och använder naturlig språkförståelse, bearbetning av naturligt språk och maskininlärning för att bli progressivt smartare.

Konversations-chattrobotar, som ofta kallas virtuella medhjälpare eller digitala medhjälpare, använder också prediktiv intelligens och analys för anpassning baserat på respektive användares profil och tidigare beteende. Med tiden kan denna typ av AI-chattrobot lära sig en användares preferenser och använda denna lärdom för att ge rekommendationer och förutse behov. Konversations-chattrobotar används av e-handelsföretag, onlinetjänster, sociala plattformar, företag med avancerade verktyg för programvara som tjänst (SaaS) och B2B (business-to-business)-företag som erbjuder företagslösningar.

Vilka generella användningsområden finns för AI-chattrobotar?

Kundtjänst

AI-chattrobotar kan användas för att skapa virtuella kundtjänsthandläggare som alltid är tillgängliga, vilket leder till mer nöjda kunder. Chattrobotar kan också användas för att registrera och bekräfta supportförfrågningar eller utföra rutinuppgifter för kunder.

Personalhantering

AI-chattrobotar kan hjälpa till med HR-uppgifter, som att hjälpa medarbetare ansöka om ledighet eller sjukfrånvaro, meddela medarbetare om policyändringar och hjälpa medarbetare att förstå och hantera sina förmåner.

Ekonomi och redovisning

AI-chattrobotprogram kan hjälpa medarbetare att registrera utgiftsrapporter, öppna förfrågningar om inköpsorder samt uppdatera och hålla reda på leverantörsinformation.

Marknadsföring

AI-chattrobotar används för att skicka anpassade erbjudanden till trogna kunder, spåra kundtillfredsställelse och skapa anpassade upplevelser som engagerar kunderna.

Försäljning

AI-chattrobotar kan för-kvalificera leads, skicka offerter till potentiella kunder och starta en proaktiv konversation som frigör tid för säljare att fokusera på försäljningsavslut.

Hur används AI-chattrobotar i olika branscher?

Företag i alla branscher kan utnyttja AI-chattrobotar för en mängd olika syften. Här är några exempel på hur chattrobotar används dagligen:

Näthandel och detaljhandel

Onlinebutiker använder AI-chattrobotar som kundtjänsthandläggare för att ge produktinformation, erbjuda anpassade produktrekommendationer samt bearbeta order och returbegäranden.

Finansiella tjänster

Banker och kreditorganisationer använder AI-chattrobotar som intelligenta handläggare som kan besvara frågor från kunder, tillhandahålla kontosaldon och kontoutdrag, hantera bastransaktioner och ge tips om att spara och investera.

Hälso- och sjukvård

Sjukhus och kliniker använder AI-chattrobotar för att schemalägga läkar- och behandlingstider, tillhandahålla information om läkemedel och hjälpa patienter hitta närmaste platser.

Utbildning

AI-chattrobotar används för återkoppling till elever, lärarens utvärdering och administrativ hjälp.

Försäkring

I försäkringsbranschen används AI-chattrobotar som virtuella handläggare och mäklare för att registrera krav, tillhandahålla statusuppdateringar och utföra andra basuppgifter, vilket frigör människor för mer avancerade uppgifter.

Tillverkning

AI-chattrobotar hjälper tillverkare med leverantörshantering och -uppdrag, hjälp till personal, underhåll av arbetsplatser, återkallelse av produkter och uppgifter för HR.

Resor, hotell och restaurang

Flygbolag och hotell- och restaurangbranschen använder AI-chattrobotar som interaktiva handläggare som hjälper kunder med biljetter, onlineincheckning och andra researrangemang.

Bygg dina robotar med Power Virtual Agents

Skapa snabbt avancerade, AI-drivna chattrobotar som kan lösa vanliga problem och besvara frågor dygnet runt.