Gå vidare till huvudinnehållet
Två personer som tittar på en bärbar dator

Vad är fusionsteam och fusionsutveckling?

När företag inför ny teknik som en del av sin digitaliseringsstrategi, måste de också undersöka hur de interna teamen arbetar och kommunicerar med varandra för att säkerställa att digitaliseringen lyckas.

Fusionsteam utgör en del av den strategin. De kan förbättra både affärsresultatet och användarupplevelsen genom att leverera produkter och lösningar snabbare – som också bättre uppfyller kundernas behov.

Vad är fusionsteam?

Ett fusionsteam är ett multidisciplinärt team som består av utvecklare, användare och företagsledare som använder sina specifika kompetenser och expertkunskaper för att skapa en produkt som siktar mot ett gemensamt mål. Genom att kombinera teamets kunskaper med den senaste tekniken, kan teamet leverera produkter och lösningar snabbare och mer effektivt.

Det är i grund och botten ett nytt sätt att arbeta för organisationen. Genom att ha kontroll över ett projekt från början till slut kan fusionsteam tillämpa en agil strategi för varje lösning och integrera dessa lösningar i den övergripande digitala strategin. Med denna agila strategi kan man löpande testa och ändra lösningen utifrån användarnas behov. På så sätt kan teamen ändra sina planer, fatta nya beslut och snabbt hantera kritiska affärsproblem utan att organisatoriska och ekonomiska problem uppstår. Om problem ändå skulle uppstå, kan teamen själva välja hur de ska hantera problemen.

Med fusionsteam kan du fokusera mer på slutresultatet än på tiden, arbetsinsatsen och pengarna som krävs för att uppnå dessa resultat. Fusionsteam har enligt Fusion Teams 101 vanligtvis inte någon särskild rapporteringsstruktur, utan teamledare rapporterar oftast till IT-avdelningen eller andra affärsområden utanför IT-området. Genom att gränserna mellan IT och resten av verksamheten suddas ut, håller fusionsteam bli vanligare än de traditionella IT-centrerade leveransmodellerna.

Fusionsutvecklingsbaserad metod

Allteftersom digitaliseringen fortsätter finns det en allt större efterfrågan på de appar som organisationer behöver skapa, samtidigt som det finns brist på utvecklare som snabbt kan skapa dem. För att klara denna balansgång behöver du utvecklare som kan skapa nya produkter eller lösningar, men du vill inte att de ägnar sin arbetstid på de aspekter av projektet som inte kräver kodning. Här får utveckling med lite kodning en viktig roll.

Genom att involvera även personer utan kodningserfarenhet kan fusionsutvecklingsteam dra nytta av dem som arbetar närmast problemet och som har störst kunskap om verksamheten. På så sätt kan teamet hantera de mest utmanande affärsscenarierna. Genom att ta vara på olika kompetenser hos chefer, avdelningsansvariga och IT-experter kan teamet snabbare ta fram lösningar. Om du parar ihop personer med mindre kodningserfarenhet, men som har stora tekniska och organisatoriska kunskaper med erfarna utvecklare, kan fusionsteamet utnyttja hela sin potential.

Båda typerna av utvecklare bidrar med sina egna kompetenser till teamet: utvecklare som använder lite kodning bidrar under de första utmaningarna och erfarna utvecklare bidrar med sina avancerade tekniska kunskaper för att förbättra, bygga ut och färdigställa den slutgiltiga produkten eller lösningen. Slutligen presenterar de den färdiga produkten eller lösningen för en nyckeluppsättning användare. Dessa användare ger feedback på funktioner och ändringar som behövs för en bättre lösning, och teamet går tillbaka till arbetet.

I agila fusionsteam arbetar utvecklare som använder lite kodning och erfarna utvecklare tillsammans för att skapa en tydlig och enkel lösning som stöttar verksamhetens behov och fyller luckor där det behövs ny appar. Allteftersom fusionsutveckling börjar användas mer och mer i organisationen kan teamen också använda ny teknik som artificiell intelligens (AI) och chattrobotar.

Fördelar med utveckling i fusionsteam

Några av fördelarna med att implementera fusionsteam i organisationen är:

 • Bättre kunskapsöverföring och kunskapsdelning. Genom att involvera medarbetare som vanligtvis inte arbetar tillsammans, kan fusionsteam bättre ta vara på den kunskap som finns i företaget. När teamen inte samarbetar kan de missa viktiga aspekter som skulle upptäckas om kunskapsöverföringen fungerade bättre. Genom att maximera kunskapsflödet kan teammedlemmarna lära sig av varandra – och få information som inte bara handlar om det dagliga arbetet.
 • Snabbare digitalisering. Organisationer måste kunna hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen. Fusionsteam som tillämpar en agil strategi och håller hög takt har visat sig kunna distribuera projekt och lösningar upp till två och en halv gång snabbare.
 • Mer självständiga team. Fusionsteam främjar samarbetet. De kan snabbt reagera på hot och möjligheter, och ta fram nya strategier som kanske fungerar bättre. Eftersom fusionsteamen arbetar mer självständigt och kan fatta egna beslut utan byråkratiska hinder (till exempel i form av många intressenter, förlorad tid och så vidare) känner de större ansvar för det slutliga resultatet och ett personligt ansvar för att lösningen ska lyckas, och därmed blir arbetet effektivare.
 • Enhetlig upplevelse i alla kanaler. I dagens digitala värld måste man kunna skapa en konkurrenskraftig användarupplevelse som fungerar i alla kanaler. Fusionsteam testar sina lösningar löpande och använder resultatet därifrån för att bedöma vad användarna vill ha, så att de får allt de behöver, oavsett vilken kanal de använder.
 • Fokusera på kundens behov. Det finns stora fördelar både för ditt team och din slutkund. Med fusionsteam kan du leverera en lyckad produkt eller lösning till kunden på kortare tid. Fusionsteam kan hantera ett kundproblem med feedback och data i realtid, samla kompetenser från flera interna avdelningar samt hantera behov och önskemål och lösa problemen snabbt. Hur bra organisationen lyckas avgörs av kundens åsikter och hur väl produkten tas emot.

Skapa ett fusionsteam

När du sätter samman ditt team behöver du ha rätt personer på rätt plats som fokuserar på vad användarna vill ha och hur ditt företag kan uppnå detta. Ditt team kan bestå av olika personer med kunskap inom olika områden i företaget – de som har den kunskap som behövs att identifiera kundbehov och skapa en lösning som uppfyller dessa behov. Det kan finnas hundratals personer enbart på din avdelning som uppfyller kraven, men det är bättre att begränsa antalet personer i teamet – som kan hjälpa kollegor och uppnå affärsmålen.

Utan ett ramverk på plats går det inte att skapa team som kan hantera kundernas problem. Här är fyra steg som hjälper dig att sätta samman ett fusionsteam:

 1. Hitta rätt användningsfall. Innan du skapar ett fusionsteam måste du först förstå problemet eller vilka problem du ska lösa. När du bestämmer hur du ska skapa en app, webbplats eller digital lösning måste du:
 • Håll det enkelt – hitta ett användningsfall där arbetsinsatsen är liten men som kan få stor effekt.
 • Håll det nära – blanda inte in för många intressenter och försök undvika säkerhets- och styrningshinder.
 • Håll det relevant – se till att det är ett viktigt problem som behöver åtgärdas snabbt.
 1. Sätt samman teamet. Börja sätta samman teammedlemmar som arbetar proaktivt med problemlösning och är beredda att göra en del fotarbete. Eftersom de måste samla kunskap inom många affärsområden, måste de spåra en hel del information och svar. Vissa av de roller du kanske behöver är:
 • Utvecklare som förstår behoven och kan skapa produkter eller appar som tillgodoser dem.
 • Företagsledare och ägare som bidrar med produktkunskaper samt insikter i affärsprocesser och kundupplevelser, inklusive problempunkter.
 • IT-administratörer som kan ansvara för styrningen, efterlevnaden och underhållet av produkterna.
 • Arkitekter som förstår helheten och bidrar med teknisk vägledning och ledarskap.
 • Digitala produktägare som bygger på funktionerna genom att sammanställa godkännandevillkor.
 • Teamledare och uppgiftsansvariga som ska implementera agila strategier som gör det möjligt att skapa och distribuera produkter snabbare.
 • Testare för ska säkerställa produktens kvalitet och tillförlitlighet.
 • Utbildare som vägleder oerfarna teammedlemmar, och hjälper dem att koda och skapa appar.
 • UX-designers som säkerställer en smidig användarupplevelse och design.
 1. Planera färdplanen. Fastställ hur lång tid det ska ta att skapa, implementera och producera resultat. Ditt team måste få tid på sig att felsöka och undersöka vilka lösningar som fungerar bäst, i stället för att bara försöka hålla orimliga deadlines.
 1. Acceptera misstag på vägen. Förutom att planera in tid för utbildning och utveckling av appar och lösningar, måste fusionsteam också vara förberedda på hinder som kan uppstå på vägen. Ditt team, och organisationen, måste vara beredda på att fel kan uppstå. Genom att teamet arbetar i en agil miljö kan de löpande testa lösningen och se vad som fungerar bäst, och vara beredda på att ändra den om det behövs.

Allteftersom fusionsteamen får mer kunskaper under utvecklingscykelns faser, behöver de coachning och vägledning för att kunna identifiera användbara affärsanvändningsfall och fatta rätt beslut. Utvecklare behöver praktiska verktyg och utrymme att misslyckas, omvärdera och försöka igen. Om ditt företag kan investera i den utbildning och utveckling teammedlemmarna behöver, kan de bättre ta till sig detta arbetssätt och arbeta mer innovativt och kreativt.

Användningsfall för fusionsteam

Allteftersom fusionsteam börjar användas i verksamheten kommer de kunna fokusera mer på den mänskliga sidan av hanteringen av digitala risker: beteende, kultur och organisation.

Nedan finns några exempel på användningsfall för fusionsteam:

 • Data och analyser. Ger insikter till alla andra organisationsteam vilka kan ligga till grund för databaserade beslut, till exempel arbetskrafts- och marknadsprognoser.
 • Digitala kanaler. Fokuserar på användarupplevelsen och hittar områden för att digitalisera och integrera marknadsföring, försäljning, service och onlinekanaler för anpassade upplevelser och riktad marknadsföring.
 • Digitala åtgärder. Hittar fler sätt att ytterligare digitalisera åtgärder, som att förnya försörjningskedjor.
 • Digitala produkter. Levererar och underhåller produkter och lösningar riktade mot kund – inklusive utveckling av digitala produkter.

Ditt team behöver en lösning som gör det möjligt för alla att ge dina användare det de behöver, samt ett verktyg som kan dra nytta av ny teknik.

Använda nya tekniska lösningar för fusionsutveckling

När alltfler personer arbetar på distans över hela världen, har användningen av teknik också ökat betydligt på arbetsplatsen. Organisationer börjar leta efter ny teknik och inser också att fusionsteamen kan ha stor nytta av den.

Ett exempel är den robusta upplevelsen som baseras på artificiell intelligens (AI), som hjälper dem hantera kundernas behov. Genom konversations-AI kan produkter besvara användarna på språk de kan förstå.

Genom att skapa dessa konversationsbaserade AI-robotar med ett fusionsteam, kan teamen bygga appen genom att skapa chattrobotar med lite kodning och integrera mer avancerad AI för att utöka användarupplevelsen. Utvecklare kan fokusera på avancerad kodning medan verksamheten kan bidra med värde till konversationslogiken – alla arbetar tillsammans för en smidig process som uppfyller verksamhetens behov.

Kom i gång med lösningar för fusionsutveckling

När det är dags för ditt företag att skapa fusionsteam ska du börja med att fundera över vilka lösningar för fusionsutveckling du ska använda. Du behöver ett verktyg som passar för dina projekt och affärsmål, så att du får en smidig implementering.

Om du till exempel vill utveckla robotar med konversations-AI behöver du en lösning som lätt kan skapas och skalas, till exempel Microsoft Power Virtual Agents, som stöttar fusionsteam med olika kompetensnivåer. Med möjligheten att integrera dina robotar för befintliga affärsprocesser med funktioner från hela Microsoft Power Platform, får ditt fusionsteam flexibiliteten och friheten att arbeta där de vill.

Vanliga frågor och svar

Vad är fusionsteam?

Fusionsteam är multidisciplinära grupper som kombinerar teknik eller analys med verksamhetskunskaper för att skapa en lyckad färdig produkt.

Vad är fusionsutveckling?

Genom att kombinera expertkunskaper i lite kodning och kunskaper från erfarna utvecklare med användarfeedback, kan företag skapa väl avvägda och framgångsrika produkter.

Varför bör du bilda ett fusionsteam?

Med fusionsteam går det enklare och snabbare för ditt företag att skapa bättre produkter och lösningar med hjälp av appar med lite eller ingen kodning.

Power BI-widget för att kontakta försäljningsavdelningen