Gå vidare till huvudinnehållet

Prissättning för Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

Skapa och underhåll intelligenta chattrobotar utan att behöva kod.

Power Virtual Agents $1000

per månad för 2 000 sessioner1, 2

1 En session är en interaktion mellan en användare och robot. Sessionen börjar när ett användarämne utlöses och avslutas när något av dessa villkor uppfylls: Användarens frågor besvaras, konversationen överskrider 60 minuter eller konversationen överskrider 100 vändor. Läs mer.

2 För att du ska kunna köpa Power Virtual Agents måste du ha tillgång till administrationscentret för Microsoft 365 med antingen rollen global administratör eller faktureringsadministratör.

Prova Power Virtual Agents kostnadsfritt

Utforska prenumerationsavtal för Power Virtual Agents 

Prissättning för Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

$1000/månad
Vad ingår?
Skapa och underhålla intelligent chattrobotar 1 000 robotar
Sessioner 2 000 per månad3
Use Microsoft Dataverse (formerly Common Data Service) 10 GB databaskapacitet4
20 GB filkapacitet4
Vidta åtgärder genom att aktivera din robot Power Automate-användarrättigheter5

3 Power Virtual Agents-sessionskapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

4 Dataverse database and file capacity entitlements are pooled at the tenant level.

5 Utlöser Power Automate-flöden inom chattrobotens kontext. Omfattar åtkomst till premiumanslutningsprogram.

Lägga till ytterligare sessioner i prenumerationsavtalet för Power Virtual Agents 

Sessionstillägg

Sessionstillägg $450

per månad för 1 000 sessioner6

6 För att kunna köpa sessionstillägget för Power Virtual Agents måste du ha baslicensen för Power Virtual Agents.

Resurser och utbildning

Läs licensguiden

Visa licensieringsdokumentation