Gå vidare till huvudinnehållet
Tidsbegränsat erbjudande1

Power Virtual Agents

2.009,40 kr

Per månad för 2 000 sessioner2

Kör intelligenta chattrobotar på webbplatser och andra kanaler.

Tidsbegränsat erbjudande1

Sessionstillägg

1.004,70 kr

Per månad för 1 000 sessioner2

Lägg till ytterligare sessioner till ditt Power Virtual Agents prenumerationsavtal.

  • Kräver Power Virtual Agents-licens.
Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.
1  Detta tidsbegränsade erbjudande är tillgängligt till 1 januari2024 för kommersiella kunder samt för globala och amerikanska myndighetskunder via kanalerna volymlicensiering (VL) och molnlösningsleverantör (CSP). Erbjudandet är även tillgängligt direkt på webben för användare med åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 och rollerna global administratör eller faktureringsadministratör. Kontakta försäljning för mer information. Standardpriser är tillgängliga på begäran.
2  Sessionen börjar när ett användarämne utlöses och avslutas när något av dessa villkor uppfylls: Användarens frågor besvaras, konversationen överskrider 60 minuter eller konversationen överskrider 100 vändor. Läs mer.

Har du frågor om pris- och inköpsalternativ för ditt företag?

Utforska planen för Power Virtual Agents

Power Virtual Agents-priser

Prissättning för Power Virtual Agents
Vad ingår?
Sessioner 2 000 per månad3
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 10 GB databaskapacitet4
20 GB filkapacitet4
Vidta åtgärder genom att aktivera din robot Power Automate-användarrättigheter5
3  Sessionskapaciteten Power Virtual Agents för virtuella kraftagenter poolas på klientnivå. Läs mer om kapacitetsgränser per dokumentationen för Power Virtual Agents.
4  Dataverse databas- och filkapacitetsrättigheter poolas på klientnivå. Inköp av tillägget Power Virtual Agents-sessioner ökar inte rättigheter till databas och filkapacitet.
5  Löser ut Power Automate-flöden inom chattrobotens kontext. Omfattar åtkomst till premiumanslutningsprogram.

Resurser och utbildning

Läs licensguiden

Visa licensieringsdokumentation

Power BI-widget för att kontakta försäljningsavdelningen