ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แชทบอท AI คืออะไร

แชทบอท AI เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสนทนากับมนุษย์อย่างเป็นธรรมชาติ แชทบอท AI ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมต่างๆ จำนวนมากด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันหลายอย่าง

บทนำ

แชทบอท AI ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับบริการเว็บหรือแอปผ่านข้อความ กราฟิก หรือเสียงพูด แชทบอทสามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ เลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ และทำงานง่ายๆ แบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ แชทบอท AI ยังใช้ระบบการคาดคะเนอัจฉริยะและการวิเคราะห์เพื่อเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้ และใช้ความรู้นี้เพื่อให้คำแนะนำและคาดคะเนความต้องการได้ด้วย

แชทบอท AI มีการใช้ในหลากหลายช่องทาง เช่น แอปส่งข้อความ แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ และแอปที่เปิดใช้งานการสื่อสารทางเสียง แชทบอทสามารถพัฒนาให้จัดการกับคำสั่งง่ายๆ ที่มีคำไม่กี่คำหรือทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดิจิทัลและตัวแทนโต้ตอบอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้ แชทบอท AI สามารถเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่ใหญ่กว่าหรือทำงานแบบสแตนด์อโลนก็ได้

อ่านคู่มือนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแชทบอท AI คืออะไร และแชทบอท AI ทำงานอย่างไร

ทำไมจึงใช้แชทบอท AI

แชทบอท AI คือ ประเภทของแชทบอท ที่ใช้เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถโต้ตอบกับเทคโนโลยีและทำให้การทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ การพัฒนาของ AI, แมชชีนเลิร์นนิ่ง วิทยาศาสตร์ข้อมูล และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเอื้อให้แชทบอทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยช่วยให้ การสร้างบอทสนทนา สำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ลูกค้า และพนักงานของพวกเขาง่ายขึ้น

บริษัทใช้แชทบอท AI อย่างไร

แชทบอท AI มีประโยชน์มากมายสำหรับบริษัทต่างๆ หลายบริษัทมีแชทบอท AI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสมือนที่สามารถจัดการปัญหาด้านการบริการลูกค้าหรือช่วยสนับสนุนพนักงานได้ โดยทั่วไป การปรับปรุงการบริการลูกค้าร่วมกับการลดต้นทุนในการบริการลูกค้าจะทำให้บริษัทที่ใช้แชทบอทในการบริการลูกค้าได้รับผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สูง

การใช้แชทบอท AI ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ เร่งรอบการขายได้เร็วขึ้น สร้างลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น และเพิ่มความภักดีของลูกค้า บริษัทต่างๆ ใช้แชทบอทและ AI เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เป็นแบบส่วนตัวเพื่อทำให้ลูกค้ามีความสุขมากขึ้น มีส่วนร่วมมากขึ้น และมีอัตราคอนเวอร์ชันสูงขึ้น

นอกเหนือจาก ROI ที่สูงแล้ว แชทบอท AI ยังกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป เพราะเป็นบริการที่เรียบง่ายและสะดวกสบายที่ผู้บริโภคและพนักงานต่างคาดหวังและไว้วางใจ ขณะที่องค์กรต่างๆ ลงทุนในเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และสร้างส่วนติดต่อการส่งข้อความหลากหลายแบบ แชทบอทก็กำลังกลายเป็นสะพานเชื่อมต่อที่จำเป็นระหว่างลูกค้าและพนักงาน และข้อมูลจำนวนมหาศาล ระบบ และแอปพลิเคชันที่พวกเขาทำงานด้วยอย่างรวดเร็ว

ลูกค้าใช้แชทบอท AI อย่างไร

ลูกค้ายังได้รับประโยชน์จากการใช้แชทบอท AI ด้วยเช่นกัน แชทบอทช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือหรือการบริการลูกค้าได้ตามต้องการโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อลูกค้าโต้ตอบกับแชทบอท พวกเขาสามารถรับคำตอบของคำถามได้ตลอดเวลา ลูกค้ายังมีแนวโน้มที่จะได้รับประสบการณ์ด้านการขายที่ง่ายขึ้น และมีความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นกับแบรนด์ที่พวกเขาติดต่อด้วย

พนักงานใช้แชทบอท AI อย่างไร

แชทบอท AI ในที่ทำงานยังเป็นประโยชน์ต่อพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย แชทบอทสามารถใช้เพื่อทำงานง่ายๆ ให้เป็นแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานมีเวลามากขึ้น นอกจากนี้ แชทบอทยังสามารถใช้ภายในองค์กรเพื่อช่วยให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของบริษัท ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และระบบภายในและคู่มืออื่นๆ อีกด้วย

การประมวลผลภาษาธรรมชาติคืออะไร

เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แชทบอท AI ต้องสามารถแปลคำพูดและภาษาของมนุษย์ให้เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ กระบวนการทำความเข้าใจ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อคำพูดของมนุษย์เป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งเราเรียกว่า การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติหมายถึงกระบวนการแบบครบวงจรทั้งหมดของวิธีการที่แชทบอทใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำความเข้าใจข้อมูลภาษาธรรมชาติจำนวนมาก NLP ทำงานโดยการป้อนข้อมูลข้อความหรือเสียงของมนุษย์โดยใช้ AI เพื่อกำหนดความหมายของข้อมูลนั้น จากนั้นสร้างและนำเสนอคำตอบที่เหมาะสม การประมวลผลภาษาธรรมชาติทำให้บอทสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ในลักษณะการเลียนแบบการสนทนาของมนุษย์ได้

การประมวลผลภาษาธรรมชาติทำงานโดยแยกข้อมูลจากผู้ใช้ออกเป็นคำพูด เจตนา และรายการข้อมูล คำพูดคือ วลีใดๆ ที่ผู้ใช้ป้อนลงในแชทบอท เมื่อป้อนคำพูดลงในแชทบอท แชทบอทจะกำหนดเจตนาของคำพูดนั้นว่าเป็นเป้าหมายของผู้ใช้ในการติดต่อกับแชทบอท สุดท้ายแชทบอทจะรับรู้เอนทิตีภายในคำพูดที่ช่วยกำหนดรายละเอียดของเจตนา โดยทั่วไป เอนทิตีต่างๆ คือวันที่ เวลา สถานที่ ชื่อ หรือตำแหน่งที่ให้ความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นตามจุดประสงค์ของผู้ใช้

แชทบอท AI ทำงานอย่างไร

แชทบอท AI เป็นแอปที่ผู้ใช้ทำงานด้วยในลักษณะการสนทนาโดยใช้ข้อความ กราฟิก หรือเสียงพูด แชทบอทมีหลายประเภท แต่แชทบอททั้งหมดทำงานในลักษณะที่แทบจะเหมือนกัน

ขั้นตอนที่หนึ่ง

ผู้ใช้ป้อนข้อความลงในแชทบอท AI ผ่านช่องทางอย่างแอป เว็บไซต์ หรือข้อความตัวอักษร หรือแม้กระทั่งการพูดคุยทางโทรศัพท์ ข้อความนี้สามารถเป็นคำสั่งหรือคำถามก็ได้

ขั้นตอนที่สอง

แชทบอท AI รับเนื้อหาของข้อความและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่องทางที่ข้อความเข้ามา จากนั้นแชทบอทจะใช้ NLP เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของข้อความและระบุเจตนาที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่สาม

แชทบอท AI กำหนดคำตอบที่เหมาะสมและแสดงการตอบกลับไปยังผู้ใช้ผ่านช่องทางเดียวกัน กระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปตามขั้นตอนที่หนึ่งถึงสามขณะที่กำลังมีการสนทนา การสนทนาจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งคำถามของผู้ใช้ได้รับคำตอบ ปัญหาของผู้ใช้ได้รับการแก้ไข หรือจนกว่าจะมีการโอนคำขอไปยังตัวแทนสนทนาสด

แชทบอท AI มีประเภทใดบ้าง

แชทบอทที่ธุรกิจสามารถใช้ได้มีอยู่สองประเภทหลักๆ ได้แก่ แชทบอทธุรกรรมและแชทบอทสนทนา ความแตกต่างหลักของแชทบอททั้งคู่อยู่ที่ระดับความซับซ้อนโดยรวมและระดับของปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในแชทบอทแต่ละแบบ

แชทบอทธุรกรรม

แชทบอทธุรกรรม หรือที่เรียกว่า แชทบอทเชิงงานหรือแชทบอทเชิงประกาศ เป็นแชทบอทแบบจุดประสงค์เดียวซึ่งมุ่งเน้นที่การดำเนินงานหรือทำให้งานหรือฟังก์ชันหนึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ โดยใช้กฎ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และแมชชีนเลิร์นนิ่งจำนวนน้อยมาก แชทบอทธุรกรรมได้รับการฝึกด้วยข้อมูลที่มีโครงสร้างและมีการออกแบบมาเพื่อแสดงชุดตัวเลือกแบบตายตัวที่ให้ผู้ใช้เลือก ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไร หรือต้องการแก้ไขปัญหาใด หลังจากที่ผู้ใช้เลือกแล้ว แชทบอทจะแนะนำผู้ใช้ตลอดกระบวนการ โดยจะแสดงตัวเลือกที่มีอยู่ต่อไปจนกระทั่งคำถามของผู้ใช้ได้รับคำตอบ หรือปัญหาได้รับการแก้ไข

แชทบอทธุรกรรมจะสร้างการตอบกลับอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการสนทนา การโต้ตอบกับแชทบอทธุรกรรมมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีโครงสร้าง ซึ่งทำให้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจที่รู้ล่วงหน้าว่าการดำเนินการหรือปัญหาโดยทั่วไปใดบ้างที่ลูกค้าอาจต้องการความช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร บริษัทจัดส่งสินค้า และธนาคารใช้แชทบอทเพื่อตอบคำถามทั่วไป เช่น คำถามเกี่ยวกับเวลาทำการ หรือเพื่อช่วยลูกค้าในการทำธุรกรรมง่ายๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวแปรมากนัก ตัวอย่างของแชทบอทธุรกรรมมีอยู่มากมาย เนื่องจากแชทบอทธุรกรรมเป็นประเภทที่ใช้กันมากที่สุด

แชทบอทสนทนา

แชทบอทสนทนา เป็นแชทบอทขั้นสูงที่สามารถโต้ตอบได้มากขึ้นสำหรับการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นแบบส่วนตัวมากขึ้น โดย AI สนทนาออกแบบมาเพื่อใช้ AI สนทนา เพื่อทำความเข้าใจความหมายในข้อความของผู้ใช้และตอบกลับในแบบที่เหมือนมนุษย์ แชทบอทสนทนาใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อตรวจจับความแตกต่างของคำถามและคำตอบของผู้ใช้ และให้คำตอบที่ตรงประเด็นและมีการปรับเปลี่ยนไปในลักษณะเดียวกับที่มนุษย์ทำ แชทบอท AI เหล่านี้มีการรับรู้เชิงบริบทและใช้ความเข้าใจภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อให้มีความฉลาดขึ้นเรื่อยๆ

แชทบอทสนทนา ซึ่งมักเรียกกันว่า ผู้ช่วยเสมือนหรือผู้ช่วยดิจิทัล ยังใช้ระบบการคาดคะเนอัจฉริยะและการวิเคราะห์สำหรับการปรับแต่งตามโปรไฟล์และพฤติกรรมก่อนหน้าของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อเวลาผ่านไป แชทบอท AI ประเภทนี้สามารถเรียนรู้ความต้องการของผู้ใช้และใช้การเรียนรู้นี้เพื่อให้คำแนะนำและคาดคะเนความต้องการ แชทบอทสนทนามีการใช้โดยบริษัทอีคอมเมิร์ซ บริการออนไลน์ แพลตฟอร์มสังคม ธุรกิจที่มีซอฟต์แวร์ขั้นสูงเป็นเครื่องมือบริการ (SaaS) และบริษัทแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) ที่ให้บริการโซลูชันระดับองค์กร

การใช้งานโดยทั่วไปของแชทบอท AI มีอะไรบ้าง

การบริการลูกค้า

แชทบอท AI สามารถใช้สร้างตัวแทนบริการลูกค้าเสมือนที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา ซึ่งทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ แชทบอทยังสามารถใช้ในการส่งและยอมรับคำขอรับบริการความช่วยเหลือหรือทำงานที่เป็นกิจวัตรให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

ทรัพยากรบุคคล

แชทบอท AI สามารถช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น การช่วยพนักงานส่งการลาหยุดหรือการลาป่วยที่มีการจ่ายเงิน แจ้งพนักงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และช่วยพนักงานทำความเข้าใจและจัดการสวัสดิการของตนได้

การเงินและการบัญชี

แอปพลิเคชันแชทบอท AI สามารถช่วยพนักงานในการส่งรายงานค่าใช้จ่าย เปิดคำขอใบสั่งซื้อ และอัปเดตและติดตามรายละเอียดผู้จัดจำหน่าย

การตลาด

แชทบอท AI สามารถใช้ส่งข้อเสนอที่ตรงเป้าหมายให้ลูกค้าประจำ ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างประสบการณ์แบบส่วนตัวที่ช่วยมัดใจลูกค้า

การขาย

แชทบอท AI สามารถประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้าเป้าหมาย จัดทำใบเสนอราคาให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และเริ่มการสนทนาเชิงรุก ซึ่งช่วยให้พนักงานขายมีเวลาทุ่มเทให้กับการปิดการขายมากขึ้น

แชทบอท AI มีการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรบ้าง

บริษัทต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมได้รับประโยชน์จากการใช้แชทบอท AI เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตัวอย่างบางส่วนของการใช้งานแชทบอทในแต่ละวันมีดังต่อไปนี้

อีคอมเมิร์ซและการขายปลีก

ร้านค้าออนไลน์ใช้แชทบอท AI เป็นตัวแทนบริการลูกค้าเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เสนอคำแนะนำผลิตภัณฑ์แบบส่วนตัว และดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำขอคืนสินค้า

บริการด้านการเงิน

ธนาคารและสถาบันการเงินเครดิตยูเนียนใช้แชทบอท AI เป็นตัวแทนอัจฉริยะที่สามารถตอบคำถามของลูกค้า แจ้งยอดคงเหลือในบัญชีและใบแจ้งยอด จัดการธุรกรรมพื้นฐาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออมและการลงทุน

การดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลและคลินิกใช้แชทบอท AI เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจัดตารางนัดหมาย การให้ข้อมูลยา และการช่วยผู้ป่วยค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

การศึกษา

แชทบอท AI ใช้สำหรับการให้ข้อคิดเห็นกับนักเรียน การประเมินครู และความช่วยเหลือด้านธุรการ

ประกันภัย

ในอุตสาหกรรมประกันภัย แชทบอท AI ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเสมือนและที่ปรึกษาในการยื่นเคลมสินไหมทดแทน จัดทำข้อมูลสถานะล่าสุด และดำเนินการขั้นพื้นฐานอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานขั้นสูงได้มากขึ้น

การผลิต

แชทบอท AI ช่วยผู้ผลิตในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้จัดจำหน่าย การช่วยเหลือลูกทีม การบำรุงรักษาที่ทำงาน การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และงานด้านทรัพยากรบุคคล

การเดินทางและบริการท่องเที่ยว

สายการบินและบริษัทในภาคบริการท่องเที่ยวใช้แชทบอท AI เป็นตัวแทนโต้ตอบอัตโนมัติเพื่อช่วยลูกค้าในการออกตั๋ว เช็คอินออนไลน์ และการเตรียมการเดินทางอื่นๆ

สร้างบอทของคุณด้วย Power Virtual Agents

สร้างแชทบอท AI ขั้นสูงได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั่วไปและตอบคำถามต่างๆ ได้ตลอดเวลา