ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ราคา Power Virtual Agents

Power Virtual Agents

$1,000

ต่อเดือนสำหรับ 2,000 เซสชัน1, 2

ใช้งานแชทบอทอัจฉริยะบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ 

  • การจ่ายเงินสำหรับการมีส่วนร่วมแบบสองทางระหว่างผู้ใช้และแชทบอทของคุณโดยมีเซสชันที่ให้บริการการปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบแต่ละครั้งเท่านั้น1

ส่วนเสริมเซสชัน

$450

ต่อเดือนสำหรับ 1,000 เซสชัน1, 2

เพิ่มเซสชันเพิ่มเติมลงในแผน Power Virtual Agents ของคุณ

  • ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power Virtual Agents
1  เซสชันจะเริ่มต้นเมื่อมีการทริกเกอร์หัวข้อของผู้ใช้และสิ้นสุดลงเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ กล่าวคือ มีการตอบคำถามของผู้ใช้หรือการสนทนาเกิน 60 นาทีหรือ 100 รอบ เรียนรู้เพิ่มเติม 
2  การซื้อความจุเซสชัน Power Virtual Agents ต้องมีการเข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ด้วย บทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือ ผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน

เริ่มทดลองใช้ Power Virtual Agents ฟรี 

สำรวจแผน Power Virtual Agents

ราคา Power Virtual Agents
มีอะไรบ้าง
เซสชัน 2,000 ต่อเดือน3
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 10 GB4
ความจุไฟล์ 20 GB4
เปิดใช้งานบอทของคุณเพื่อลงมือทำ  สิทธิ์การใช้ Power Automate5
3  ความจุเซสชัน Power Virtual Agents รวมอยู่ในระดับผู้เช่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดความจุด้วยการดูคู่มือ Power Virtual Agents
4  การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล Dataverse รวมอยู่ในระดับผู้เช่า การซื้อส่วนเสริมของเซสชัน Power Virtual Agents ไม่เป็นการเพิ่มการให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล 
5  ทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate ภายในบริบทของแชทบอท รวมการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม 

แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน