ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด1

Power Virtual Agents

$200

ต่อเดือนสำหรับ 2,000 เซสชัน2

ใช้งานแชทบอทอัจฉริยะบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ 

ข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด1

ส่วนเสริมเซสชัน

$100

ต่อเดือนสำหรับ 1,000 เซสชัน2

เพิ่มเซสชันเพิ่มเติมลงในแผน Power Virtual Agents ของคุณ

  • ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power Virtual Agents
ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน
1  ข้อเสนอที่มีเวลาจํากัดนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2022 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2022 สำหรับลูกค้าเชิงพาณิชย์ ตลอดจนลูกค้าหน่วยงานภาครัฐของทั่วโลกและสหรัฐฯ ผ่านทางช่องทางการให้สิทธิ์ใช้งานแบบกลุ่ม (VL) และ Cloud Solution Provider (CSP) นอกจากนี้ ข้อเสนอนี้ยังพร้อมใช้งานในเว็บโดยตรงสำหรับผู้ใช้ที่สามารถเข้าถึงศูนย์การจัดการ Microsoft 365 และผู้ที่มีบทบาทผู้ดูแลระบบส่วนกลางหรือผู้ดูแลระบบการเรียกเก็บเงิน ติดต่อผู้ขายเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถขอทราบราคามาตรฐานได้
2  เซสชันจะเริ่มต้นเมื่อมีการทริกเกอร์หัวข้อของผู้ใช้และสิ้นสุดลงเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ กล่าวคือ มีการตอบคำถามของผู้ใช้หรือการสนทนาเกิน 60 นาทีหรือ 100 รอบ เรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับตัวเลือกราคาและการสั่งซื้อสำหรับธุรกิจของคุณ

สำรวจแผน Power Virtual Agents

ราคา Power Virtual Agents

ราคา Power Virtual Agents
มีอะไรบ้าง
เซสชัน 2,000 ต่อเดือน3
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 10 GB4
ความจุไฟล์ 20 GB4
เปิดใช้งานบอทของคุณเพื่อลงมือทำ  สิทธิ์การใช้ Power Automate5
3  ความจุเซสชัน Power Virtual Agents รวมอยู่ในระดับผู้เช่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดความจุด้วยการดูคู่มือ Power Virtual Agents
4  การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล Dataverse รวมอยู่ในระดับผู้เช่า การซื้อส่วนเสริมของเซสชัน Power Virtual Agents ไม่เป็นการเพิ่มการให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล 
5  ทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate ภายในบริบทของแชทบอท รวมการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม 

แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน