ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด1

Power Virtual Agents

$200

ต่อเดือนสำหรับ 2,000 เซสชัน2

ใช้งานแชทบอทอัจฉริยะบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ 

ข้อเสนอที่มีเวลาจำกัด1

ส่วนเสริมเซสชัน

$100

ต่อเดือนสำหรับ 1,000 เซสชัน2

เพิ่มเซสชันเพิ่มเติมลงในแผน Power Virtual Agents ของคุณ

  • ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power Virtual Agents
ราคาที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเท่านั้นและอาจไม่ได้สะท้อนถึงราคาตามรายการจริงเนื่องจากปัจจัยด้านสกุลเงิน ประเทศ และตัวแปรของภูมิภาค ราคาจริงของคุณจะปรากฏในขั้นตอนการชําระเงิน
1  This limited-time offer is available until June 30, 2023 to commercial customers as well as to worldwide and US government customers via volume licensing (VL) and cloud solution provider (CSP) channels. This offer is also available in web direct to users with access to the Microsoft 365 admin center and global administrator or billing administrator roles. Contact sales to learn more. Standard pricing available upon request.
2  เซสชันจะเริ่มต้นเมื่อมีการทริกเกอร์หัวข้อของผู้ใช้และสิ้นสุดลงเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งเหล่านี้ กล่าวคือ มีการตอบคำถามของผู้ใช้หรือการสนทนาเกิน 60 นาทีหรือ 100 รอบ เรียนรู้เพิ่มเติม

คำถามเกี่ยวกับตัวเลือกราคาและการสั่งซื้อสำหรับธุรกิจของคุณ

สำรวจแผน Power Virtual Agents

ราคา Power Virtual Agents

ราคา Power Virtual Agents
มีอะไรบ้าง
เซสชัน 2,000 ต่อเดือน3
ใช้ Microsoft Dataverse (เดิมคือ Common Data Service) ความจุฐานข้อมูล 10 GB4
ความจุไฟล์ 20 GB4
เปิดใช้งานบอทของคุณเพื่อลงมือทำ  สิทธิ์การใช้ Power Automate5
3  ความจุเซสชัน Power Virtual Agents รวมอยู่ในระดับผู้เช่า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดจำกัดความจุด้วยการดูคู่มือ Power Virtual Agents
4  การให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล Dataverse รวมอยู่ในระดับผู้เช่า การซื้อส่วนเสริมของเซสชัน Power Virtual Agents ไม่เป็นการเพิ่มการให้สิทธิ์ความจุไฟล์และฐานข้อมูล 
5  ทริกเกอร์โฟลว์ Power Automate ภายในบริบทของแชทบอท รวมการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อระดับพรีเมียม 

แหล่งข้อมูลและการเรียนรู้

อ่านคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน

ดูคู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน