Ana içeriğe atla
Dizüstü bilgisayarında A I sohbet botu kullandığı varsayılan bir kişi

AI sohbet botu nedir?

AI sohbet botu, insanlarla doğal bir şekilde konuşarak etkileşim kuran bir yazılım uygulamasıdır. AI sohbet botları, farklı sektörlerde farklı amaçlarla yaygın şekilde kullanılır.

AI sohbet botu nasıl çalışır?

AI sohbet botları, kullanıcıların metin, grafik veya konuşma aracılığıyla web hizmetleri veya uygulamalarla etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak amacıyla doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Sohbet botları doğal insan dilini anlayabilir, insan konuşmasını taklit edebilir ve basit, otomatikleştirilmiş görevleri gerçekleştirebilir. AI sohbet botları kullanıcı tercihlerini öğrenmek için tahmine dayalı bilgileri ve analizleri kullanır ve öneriler sunup ihtiyaçları tahmin etmek üzere bu bilgilerden yararlanır.

AI sohbet botları mesajlaşma uygulamaları, mobil uygulamalar, web siteleri, telefon hatları ve sesle etkinleştirilen uygulamalar gibi çeşitli kanallarda kullanılır. Birkaç basit komutu işlemek veya karmaşık dijital yardımcı ve etkileşimli temsilci olarak kullanılmak üzere geliştirilebilirler. AI sohbet botu, daha büyük bir uygulamanın parçası olabileceği gibi tamamen bağımsız da olabilir.

AI sohbet botunun ne olduğu ve AI sohbet botlarının nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu kılavuzu okuyun.

AI sohbet botları neden kullanılır?

Bir tür sohbet botu olan AI sohbet botları, insanların teknolojiyle etkileşim kurmasına ve görevlerin otomatikleştirilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Yapay zeka, makine öğrenimi, veri bilimi ve doğal dil işleme alanlarındaki gelişmeler şirketlere, şirketlerin müşterilerine ve çalışanlarına avantajlar sağlayan çeşitli uygulamalar için konuşma temelli botlar oluşturmayı kolaylaştırarak sohbet botlarının çoğalmasını sağlamıştır.

Şirketler AI sohbet botlarını nasıl kullanır?

AI sohbet botları, şirketlere çok sayıda avantaj kazandırır. Birçok şirket, müşteri hizmetleri sorunlarını ele alan veya personele destek sağlayan sanal temsilciler gibi hareket eden AI sohbet botlarına sahiptir. Genel olarak, müşteri hizmetlerinin iyileşmesi ve müşteri hizmetleri maliyetlerinin azalması, müşteri hizmetlerinde sohbet botlarını kullanan şirketlerin yüksek yatırım getirisi elde etmesini sağlar.

AI sohbet botlarının kullanımı şirketlerin satış döngülerini hızlandırmasına, daha fazla müşteri adayı kazanmasına ve müşteri bağlılığını artırmasına da yardımcı olur. Şirketler sohbet botlarını ve yapay zekayı; daha mutlu, daha fazla etkileşimde bulunan müşteriler ve daha yüksek dönüşüm oranları elde edilmesini sağlayan kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimleri oluşturmak için kullanır.

AI sohbet botları, yüksek yatırım getirisi sağlamanın yanı sıra müşterilerin ve personelin talep ettiği ve güvendiği basit ve kullanışlı bir hizmet olmaları nedeniyle de yaygınlaşmaktadır. Kuruluşlar karmaşık teknolojilere daha fazla yatırım yapıp çoklu mesajlaşma arabirimleri oluşturdukça sohbet botları hızlı bir şekilde, müşteriler ve personel ile etkileşim kurdukları uygulamalar, sistemler ve yüksek hacimli bilgiler arasında gerekli bir köprü haline gelmektedir.

Müşteriler AI sohbet botlarını nasıl kullanır?

Müşteriler de AI sohbet botlarından yararlanır. Sohbet botları müşterilerin, istek üzerine kullanıma sunulan desteğe veya müşteri hizmetlerine kısıtlama olmadan erişmesini sağlar. Müşteriler sohbet botlarıyla etkileşim kurduğunda sorularına istedikleri anda yanıt alabilirler. Ayrıca, genellikle satış deneyimleri de daha kolay olur ve etkileşim kurdukları markalarla daha kişisel bir bağ kurarlar.

Çalışanlar sohbet botlarını nasıl kullanır?

İş yerindeki AI sohbet botları burada çalışan personel için de avantajlar sağlar. AI sohbet botları, basit görevleri otomatikleştirerek personele zaman kazandırmak ve personelin şirket politikalarına, prosedürlerine, İK bilgilerine ve diğer şirket içi sistemler ile belgelere göz atmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir.

Doğal dil işleme nedir?

Verimli şekilde çalışabilmesi için AI sohbet botlarının insan konuşmasını ve dilini bilgisayarın anlayabileceği bir yapıya çevirmesi gerekir. İnsan konuşmasını anlamak, analiz etmek ve konuşmaya yanıt vermek doğal dil işleme olarak adlandırdığımız karmaşık bir görevdir.

Doğal dil işleme, sohbet botlarının yüksek miktardaki doğal dil verisini anlamak üzere yapay zekayı kullanmalarına ilişkin sürecin baştan sona tamamını ifade eder. NLP, insan kaynaklı metin veya ses girişini alıp bu girişin anlamını belirlemek üzere yapay zekayı kullanarak ve ardından uygun bir yanıt oluşturup sunarak çalışır. Doğal dil işleme, botların insan kullanıcılarla insan konuşmasını taklit ederek iletişim kurmasına olanak tanır.

Doğal dil işleme kullanıcı girişlerini ifadelere, amaçlara ve girişlere ayırarak çalışır. İfade, kullanıcının bir sohbet botuna girdiği herhangi bir tümceciktir. Sohbet botuna bir ifade girildiğinde, sohbet botu ifadenin amacını yani sohbet botuyla iletişim kuran kullanıcının hedefini belirler. Son olarak, sohbet botu ifade içinde amacın ayrıntılarını tanımlamaya yardımcı olan varlıkları belirler. Varlıklar genellikle müşterinin amacıyla ilgili ayrıntılı özellikler sağlayan tarih, saat, yer, ad veya konum gibi bilgilerdir.

AI sohbet botu nasıl çalışır?

AI sohbet botu, kullanıcıların konuşma, metin veya grafik aracılığıyla konuşma temelli etkileşim kurdukları bir uygulamadır. Sohbet botlarının birçok farklı türü vardır ancak tümü benzer şekilde çalışır.

Birinci adım

Kullanıcı AI sohbet botuna uygulama, web sitesi veya kısa mesaj gibi bir kanal aracılığıyla veya telefon görüşmesi sırasında konuşarak bir ileti girer. Bu ileti, bir komut veya soru olabilir.

İkinci adım

AI sohbet botu iletinin içeriğini alır ve iletinin geldiği kanal gibi ilgili bilgileri yakalar. Ardından sohbet botu NLP'yi kullanarak iletinin amacını belirler ve ilgili amaçları tanımlar.

Üçüncü adım

AI sohbet botu uygun bir yanıt belirler ve yanıtı aynı kanal üzerinden kullanıcıya geri döndürür. Bu işlem, konuşma devam ederken birinci adımdan üçüncü adıma kadar devam eder. Konuşma kullanıcı sorusu yanıtlanana, sorun çözülene veya talep canlı temsilciye aktarılana kadar devam eder.

AI sohbet botu türleri nelerdir?

Kurumların kullanabileceği iki ana sohbet botu türü bulunur: işlem temelli sohbet botları ve konuşma temelli sohbet botları. Bu iki tür, genel karmaşıklık düzeyleri ve yapay zeka kullanma seviyeleri açısından farklılık gösterir.

İşlem temelli sohbet botları

Görev odaklı veya bildirim temelli sohbet botu olarak da adlandırılan işlem temelli sohbet botu, bir işlevi gerçekleştirmeye veya otomatikleştirmeye odaklanan, tek amaca yönelik bir sohbet botudur. Kurallar, doğal dil işleme ve çok az miktarda makine öğrenimi kullanır. İşlem temelli sohbet botu yapılandırılmış verilerle eğitilir ve kullanıcıya yapmak istediği işleme veya çözmek istediği soruna bağlı olarak arasından seçim yapabileceği sabit bir seçenek kümesi sunmak üzere tasarlanmıştır. Kullanıcı seçimini yaptıktan sonra sohbet botu, kullanıcının sorusu yanıtlanana veya sorunu çözümlenene kadar başka seçenekler sunarak kullanıcıyı süreç boyunca yönlendirir.

İşlem temelli sohbet botları, konuşma dilinde olacak şekilde tasarlanmış otomatik yanıtlar oluşturur. İşlem temelli sohbet botlarıyla etkileşim son derece spesifiktir ve yapılandırılmıştır. Sohbet botlarının bu özellikleri, müşterilerinin yardıma ihtiyaç duyabilecekleri genel eylemleri veya sorunları önceden bilen kurumlar için çok yararlı olmasını sağlar. Örneğin restoranlar, kargo şirketleri ve bankalar çalışma saatleriyle ilgili sorular gibi genel soruları yanıtlamak veya müşterilerine çok fazla değişken içermeyen basit işlemler konusunda yardımcı olmak amacıyla işlem temelli sohbet botlarını kullanır. En yaygın kullanılan sohbet botu türü olduğu için çok fazla işlem temelli sohbet botu örneği bulunur.

Konuşma temelli sohbet botları

Konuşma temelli sohbet botu, daha kişiselleştirilmiş etkileşimlere yönelik daha gelişmiş ve etkileşimli bir AI sohbet botu türüdür. Kullanıcı iletilerindeki anlamı anlamak ve bir insan gibi yanıt vermek için Konuşma temelli AI kullanmak üzere tasarlanmıştır. Konuşma temelli sohbet botları, kullanıcı sorularındaki ve yanıtlarındaki ufak farkları algılamak ve bir insan gibi ilgili yanıtları vermek için yapay zeka ve doğal dil işleme kullanıp bilgi veri tabanlarına ve diğer bilgilere erişir. Bu AI sohbet botları bağlama duyarlıdır ve giderek daha akıllı hale gelmek için doğal dil anlama, doğal dil işleme ve makine öğrenimi kullanır.

Yaygın şekilde sanal yardımcı veya dijital yardımcı olarak adlandırılan konuşma temelli sohbet botları, her kullanıcının profilini ve önceki davranışlarını temel alarak kişiselleştirme yapmak için tahmine dayalı bilgilerden ve analizlerden de yararlanır. Bu AI sohbet botu türü, zaman içinde kullanıcının tercihlerini öğrenebilir ve öğrendiği bu bilgileri öneri sunmak veya ihtiyaçları önceden tahmin etmek amacıyla kullanır. Konuşma temelli sohbet botları e-ticaret şirketleri, çevrimiçi hizmetler, sosyal platformlar, gelişmiş hizmet olarak yazılım (SaaS) araçlarına sahip kurumlar ve kurumsal çözümler sağlayan kurumlar arası (B2B) şirketler tarafından kullanılır.

AI sohbet botlarının genel kullanım alanları nelerdir?

Müşteri hizmetleri

AI sohbet botları, her zaman erişilebilir olan müşteri hizmetleri temsilcileri oluşturmak için kullanılabilir ve bu şekilde müşteri memnuniyet oranı artırılabilir. Sohbet botları, yardım masası isteklerini almak ve onaylamak veya müşteriler için rutin görevleri gerçekleştirmek üzere de kullanılabilir.

İnsan kaynakları

AI sohbet botları, çalışanların ücretli izin veya hastalık izni talep etmelerine yardımcı olmak, çalışanları ilke değişiklikleri hakkında bilgilendirmek veya çalışanların kazançları hakkında bilgi sahibi olup kazançlarını yönetmesine yardımcı olmak gibi İK görevlerine destek sağlayabilir.

Finans ve muhasebe

AI sohbet botu uygulamaları çalışanların gider raporlarını dosyalamasına, satınalma siparişi istekleri açmasına, satıcı ayrıntılarını güncelleştirmesine ve izlemesine de yardımcı olabilir.

Pazarlama

AI sohbet botları sadık müşterilere hedeflenmiş teklifler göndermek, müşteri memnuniyetini izlemek ve müşteri etkileşimini sürdüren kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmak için kullanılır.

Satış

AI sohbet botları müşteri adaylarının uygunluğunu önceden belirleyerek, potansiyel müşterilere teklifler sunarak ve proaktif bir konuşma başlatarak satış görevlilerinin zamandan tasarruf etmesini ve satış gerçekleştirmeye odaklanmasını sağlayabilir.

AI sohbet botları farklı sektörlerde nasıl kullanılır?

Tüm sektörlerdeki şirketler, AI sohbet botu kullanımından çok çeşitli amaçlarla faydalanmaktadır. Sohbet botlarının her gün nasıl kullanıldığına ilişkin bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz:

E-ticaret ve perakende

Çevrimiçi mağazalar AI sohbet botlarını ürün bilgileri sağlamak, kişiselleştirilmiş ürün teklifleri sunmak ve sipariş ile iade taleplerini işlemek üzere müşteri hizmetleri temsilcisi olarak kullanır.

Mali hizmetler

Bankalar ve kredi kartı şirketleri AI sohbet botlarını müşteri sorularını yanıtlayabilen, hesap bakiyeleri ve ekstreleri sunan, temel işlemleri gerçekleştiren ve tasarruf ile yatırım önerileri veren akıllı temsilciler olarak kullanır.

Sağlık hizmetleri

Hastaneler ve klinikler AI sohbet botlarını randevu planlamak, ilaç bilgisi sağlamak ve hastaların en yakın ofis konumunu bulmasına yardımcı olmak amacıyla kullanır.

Eğitim

AI sohbet botları öğrenci görüşleri, öğretmen değerlendirmeleri ve idari yardım amacıyla kullanılır.

Sigorta

AI sohbet botları talepleri iletmek, durum güncelleştirmeleri sağlamak ve diğer temel görevleri gerçekleştirmek üzere sanal temsilciler ve danışmanlar olarak kullanılır ve çalışanlara daha gelişmiş görevleri gerçekleştirmek için zaman kazandırır.

Üretim

AI sohbet botları üreticilere satıcı yönetimi ve etkileşimi, ekip desteği, iş yeri bakımı, ürün geri çağırma işlemleri ve insan kaynakları görevleri açısından yardımcı olur.

Seyahat ve konaklama

Hava yolu ve konaklama şirketleri AI sohbet botlarını müşterilere bilet işlemleri, çevrimiçi check-in işlemleri ve diğer seyahat düzenlemeleri konusunda yardımcı olan etkileşimli temsilciler olarak kullanır.

Power Virtual Agents ile gelişmiş botlar oluşturun

Genel sorunları çözen, 24 saat boyunca soruları yanıtlayan ve insan temsilcilere daha karmaşık sorunlara odaklanmaları için zaman kazandıran AI sohbet botlarını hızla oluşturun.

Power BI satış ekibiyle iletişime geçin arabirim öğesi